CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 5.
(Đ/c: Tầng 5 tháp B tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 15/2019/SĐ5-HD/TCHQ của Công ty về việc xin hướng dẫn thủ tục hải quan tạm xuất - tái nhập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp chuyển tiêu thụ tại nước ngoài, cho, tặng hàng hóa đã tạm xuất để thi công dự án tại nước ngoài: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý ngoại thương, khoản 6 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ để thực hiện. Thủ tục hải quan đối với trường hợp xuất bán hàng tạm xuất thực hiện theo quy định hiện hành, khai báo theo mã loại hình B12 căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với trường hợp chuyển hàng hóa tạm xuất để thi công các dự án khác nhau ở nước ngoài: Trước thời điểm hết thời hạn tạm xuất mà người khai hải quan cần kéo dài thời hạn tạm xuất để thi công dự án mới thì trên cơ sở thỏa thuận với bên đối tác thực hiện dự án mới, doanh nghiệp có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm xuất - tái nhập lô hàng để xem xét, gia hạn thời gian tạm xuất và theo dõi, thanh khoản tờ khai tạm xuất theo quy định tại khoản 5 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Trường hợp còn vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, đề nghị Công ty trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, liên hệ với cơ quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

1081/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa thi công công trình
25/02/2019
25/02/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành