CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo 51/TB1-KĐ2 ngày 07/10/2016 và ý kiến của Cục Kiểm định Hải quan tại công văn ngày 10/02/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tấm gỗ đã được làm tăng độ rắn bề mặt bằng vật liệu HPL, type 5-NB38, dùng để làm sàn, kích thước 607x607x38.5x0.9mm, hiệu MERO (Mục 1 Phụ lục tờ khai).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần xây dựng và trang trí nội thất Viễn Đông;

Địa chỉ: tầng 6, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội;

Mã số thuế: 0102026293.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10094020150/A11 ngày 08/7/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm vật liệu đã hoàn thiện được ép từ gỗ dăm, chất kết dính, 4 cạnh viền dán bằng dải plastic, một mặt dán tấm thép mỏng, một mặt tráng nhựa formaldehit bóng đã tạo vân giả đá, kích thước 600x600x37mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm vật liệu đã hoàn thiện được ép từ gỗ dăm, chất kết dính, 4 cạnh viền dán bằng dải plastic, một mặt dán tấm thép mỏng, một mặt tráng nhựa formaldehit bóng đã tạo vân giả đá, kích thước 600x600x37mm.

thuộc nhóm 44.13, mã số 4413.00.00 “Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc các dạng hình” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

1146/TB-TCHQ
Tấm vật liệu đã hoàn thiện được ép từ gỗ dăm, chất kết dính, 4 cạnh viền dán bằng dải plastic, một mặt dán tấm thép mỏng, một mặt tráng nhựa formaldehit bóng đã tạo vân giả đá, kích thước 600x600x37mm.
27/02/2017
27/02/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái