CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Liên quan đến việc cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương cho Công ty TNHH SX XD TM Thiên Phú, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

- Hai Giấy phép nhập khẩu tự động số 103366 và 103367, do Văn phòng đại diện Cục Xuất nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận cho Công ty TNHH SX XD TM Thiên Phú, được ký ngày 22 tháng 3 năm 2016.

- Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ngày ký trên để thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng liên quan đến hai Giấy phép nhập khẩu tự động số 103366 và 103367.

- Cục Xuất nhập khẩu sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các công việc liên quan./.

203/XNK-CN
V/v xử lý Giấy phép NKTĐ của Công ty Thiên Phú
06/03/2017
06/03/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Bộ Công Thương
Trần Thanh Hải