CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP như Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC; Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018. Qua thời gian thực hiện, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương.

Trên cơ sở vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp và có hướng dẫn xử lý (theo Bảng tổng hợp gửi kèm). Riêng đối với một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

3899/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn
04/07/2018
04/07/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành