CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


            Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

           Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

          Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

          Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại thông báo số 162/TB1-CNHP ngày 03/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3 (PLTK): Gạch ốp lát bằng gốm không tráng men, kích thước 60mm x 240mm, có hoa văn.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH Phát triển thương mại & xuất nhập khẩu Việt Bắc Hà;

Địa chỉ: số 532 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Mã số thuế: 0106064187

3. Tờ khai số: 10035911595/A11 ngày 9/4/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Gạch ốp lát từ ceramic đã nung, đã tráng men chưa tạo hoa văn, kích thước 60mm x 240mm, màu nâu đất.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gạch ốp lát từ ceramic đã nung, đã tráng men chưa tạo hoa văn, kích thước 60mm x 240mm, màu nâu đất.

thuộc nhóm 69.08 “Gạch lát nền, ốp tường và lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã tráng men, có hoặc không có lớp nền”, phân nhóm 6908.90 “- Loại khác”; phân nhóm “- - Gạch trơn (chưa có hoa văn)”; mã số 6908.90.11 “- - - Gạch lát nền, ốp tường hoặc lát lòng lò sưởi” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

7820/TB-TCHQ
Gạch ốp lát từ ceramic đã nung, đã tráng men chưa tạo hoa văn, kích thước 60mm x 240mm, màu nâu đất.
27/08/2015
27/08/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái