CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công văn số 17525/BTC-CST V/v xin ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của các luật về thuế

17525/BTC-CST
Công văn số 17525/BTC-CST V/v xin ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của các luật về thuế
01/12/2014
01/12/2014
Còn hiệu lực
Công văn
Bộ Tài chính
Đỗ Hoàng Anh Tuấn