CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - HIỂU BIẾT - CÔNG TÂM - HIỆU QUẢ

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp truy cập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn.

Sử dụng các phương tiện như máy tính bảng, điện thoại thông minh mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng "Cục Hải quan TP.HCM" chọn chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn thao tác thông qua kênh Youtube / Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Triển khai dịch vụ công trực tuyến:https://www.youtube.com/watch?v=NT57ezQsRGk

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây