CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Tên giám đốc
1
0301431200 DNTN Hơi Kỹ Nghệ TÂN TÂN Nguyên Tường An
2
0300405462 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (viết tắt: PINACO) TRẦN THANH VĂN
3
300602679 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Sài Gòn
4
305795054 Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - Công Ty TNHH Một Thành Viên
5
300402493 Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - Tnhh Một Thành Viên (Tên Cũ: Công Ty TNHH Một Thành Viên - Tổn
6
300483319 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Trung ương 2
7
300507707 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh
8
300523385 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn
9
300613198 Công Ty TNHH Một Thành Viên - Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam
10
0300613198-006 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên -Tổng Cty Lương Thực Miền Nam - Cty Bột Mì Bình Đông
11
300713668 Tổng Công Ty Công Nghiệp Sài Gòn - 5 Một Thành Viên
12
301064832 Công Ty TNHH Thương Mại Vĩnh Cường
13
301140748 Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
14
301387752 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
15
301401799 Công Ty TNHH Thương Mại Thú Y Tân Tiến
16
301422238 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Cát Sơn
17
301424404 Công Ty TNHH Thương Mại Thép Toàn Thắng
18
301441600 Tổng Công Ty Công Nghiệp - In - Bao Bì Liksin - Tnhh Một Thành Viên
19
301442146 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Giang
20
301465369 Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam
21
301474010 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Lb
22
301479763 Công Ty 5 Hào Thành
23
301483015 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ An Huy
24
301598111 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Đại Hưng
25
301636134 Công Ty TNHH Ruby
26
301893928 Công Ty TNHH Thương Mại - Thép Đại Toàn Thắng
27
301911983 Công Ty TNHH Thương Mại Kim Tín
28
301942170 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thanh Bình
29
301962730 Công Ty TNHH Thép Tây Nguyên
30
301985093 Công Ty TNHH Thương Mại Thép Nam Việt
31
302180655 Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Thiên Phú
32
302319201 Công Ty TNHH Thép Kỳ Đồng
33
302407899 Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Huệ Linh
34
302482409 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đại Phúc
35
302748426 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Long
36
302887282 Công Ty TNHH Tân Hùng Thái
37
304130177 Công Ty TNHH Thời Trang Và Mỹ Phẩm Duy Anh
38
304355389 Công Ty TNHH Kiến Vương
39
304918585 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Dầu Khí Biển
40
300555450 Công Ty Xăng Dầu Khu Vực Ii Tnhh Một Thành Viên
41
0300100037-003 Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn - Tnhh Một Thành Viên - Thương Xá Tax
42
304362097 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Hạ Long
43
302792908 Công Ty TNHH Hóa Chất Tân Phú Cường
44
301584581 Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Oai Hùng
45
301161018 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sapa
46
301267504 Công Ty TNHH Thương Mại Việt Bình Phát
47
303062904 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vũ Hoàng Minh
48
311638525 Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam
49
305282729 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Phối Sài Gòn Co.Op
50
301884793 Công Ty TNHH Thương Mại Hưng Phát Thành
51
302958737 Cty TNHH Thái Kim Huyền
52
302478297 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cà Phê - Trà Trần Quang
53
301350199 Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
54
300715496 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Mê Kông
55
303898713 Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Chế Biến Thực Phẩm Toàn Gia Hiệp Phước
56
301438580 Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Kim Long
57
301458315 Cty TNHH Thương Mại Phương Nga
58
304738328 Cty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Chailease
59
301937741 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tân Kim Hưng
60
301456614 Công Ty TNHH Một Thành Viên In Trần Phú
61
301424549 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Hoàn Vũ
62
300873950 Công Ty TNHH Tin Học & Thương Mại Hồng Cơ
63
302268853 Cty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Đa Linh
64
304073306 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tín Phú
65
300974726 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Việt
66
301150256 Công Ty TNHH Thương Mại An Cường
67
301956021 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Thuận Thành
68
301284059 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Việt Đức
69
300835779 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đồng Nam
70
301798833 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Đại Thành
71
303802997 Công Ty TNHH Hồng Triển
72
300888386 Cty TNHH Thương Mại Khải Hoàn
73
301452923 Công Ty TNHH Giấy Vi Tính Liên Sơn
74
302322878 Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
75
301266564 Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam
76
301451616 Công Ty Giày Da Huê Phong (Tnhh)
77
301339188 Công Ty TNHH May Thêu Thuận Phương
78
300523272 Tổng Công Ty Ba Son - Công Ty TNHH Một Thành Viên
79
301449293 Cty Tnhh Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu
80
302658067 Cty TNHH Nam Quang
81
301540908 Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trường Lợi
82
301241545 Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước
83
301275199 Công Ty TNHH Nhựa Long Thành
84
301516567 Cty TNHH Thương Mại Vinh Phú
85
301679642 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Tuấn Kiệt
86
301692964 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Thép Việt Thành
87
302462730 Công Ty TNHH Tam Tấn
88
303786216 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa Sen Vàng
89
305020723 Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên - Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (TP.Hà Nội)
90
305870008 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sợi Chỉ May Phong Phú
91
300942001 Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam Tnhh
92
310631333 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang
93
301448525 Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh - Thương Mại Hòa Bình
94
301994771 Cty TNHH Thương Mại Minh Khanh
95
301453892 Cty TNHH Dệt Kim Đông Quang
96
301173158 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Đông Dương
97
301183004 Công Ty TNHH Thương Mại-Sản Xuất Phát Thành
98
0310745210-001 Chi Nhánh Xuất Nhập Khẩu - Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam - Công Ty 5 Một Thành Vi
99
301118125 Công Ty TNHH Thương Mại Tân Vinh Thái
100
300844170 Cty TNHH Thương Mại STD
101
301484548 Công Ty TNHH Thương Mại Việt Siêu
102
300525304 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hacota
103
300481551 Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn - 5 Một Thành Viên
104
301451366 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hưng Thịnh
105
301447017 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Minh Phương
106
301095220 Công Ty TNHH Thương Mại Vinh Phát
107
302449842 Công Ty TNHH ắc Quy Thành Công
108
301679628 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Khang
109
301479611 Công Ty TNHH Kim Bàng
110
305702042 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Nguyễn Phát
111
301473828 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Hưng Long
112
301435068 Công Ty TNHH Nệm Vạn Thành
113
300883490 Công Ty TNHH Thương Mại Đại Phú
114
303158155 Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn - Công Ty 5 Một Thành Viên
115
300105356 Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)
116
300993214 Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Hà
117
302413860 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bắc Việt
118
300516772 Công Ty 5 Một Thành Viên Tổng Công Ty 28
119
300951119 Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh Tnhh
120
300422482 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn (Được Chuyển Thể Từ Doanh Nghiệp Nhà Nước, Công Ty H
121
301123125 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất
122
300691598 Công Ty TNHH Một Thành Viên Suất ăn Hàng Không Việt Nam
123
302108987 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phương Quân
124
301148514 Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Dũng
125
302741420 Công Ty TNHH Thương Mại Hòa Thuận
126
300770151 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Thống Nhất
127
301989764 Công Ty TNHH Thương Mại Minh Phong
128
301737478 Công Ty TNHH Thương Mại Việt Vương
129
301480991 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Nga
130
303642863 Cty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nông Sản Đa Kao
131
304484232 Công Ty TNHH Một Thành Viên 28.1
132
301921780 Công Ty TNHH Thương Mại Kim Đức
133
300520578 Cty TNHH MTV ứng Dụng Kỹ Thuật Và Sản Xuất
134
305666965 Công Ty TNHH Vật Tư Kim Long
135
302866490 Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn
136
303212740 Công Ty TNHH Việt Hóa Nông
137
303280758 Công Ty TNHH Chim én
138
309300048 Công Ty TNHH Thời Trang Và Mỹ Phẩm âu Châu
139
302826071 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái Bình Dương
140
303565753 Công Ty TNHH Hoa Sen Việt
141
302935190 Cty TNHH Thương Mại Tích An
142
304007430 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Vạn Phú
143
303284689 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ánh Minh Cường
144
302853607 Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tường Việt
145
301909543 Công Ty TNHH Viên Thành
146
303779138 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Sóng Nhạc
147
302995231 Công Ty TNHH S.T.D & S
148
303085267 Công Ty TNHH Thực Phẩm Tốt Lành
149
312081822 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vu Eco
150
303603342 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nghĩa
151
312059023 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo
152
307212798 Công Ty TNHH Gia Phát Thành
153
302829749 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Xây Dựng Phương Thảo
154
310619248 Công Ty TNHH Thời Trang Và Mỹ Phẩm Châu Mỹ
155
311927439 Công Ty TNHH Phân Phối Nước Giải Khát Quốc Tế
156
304929114 Công Ty TNHH Hoàng Phúc Quốc Tế
157
303617507 Công Ty TNHH Thương Mại Việt Mỹ á
158
303083083 Công Ty TNHH Thời Trang Hạ Vàng
159
302802627 Công Ty TNHH Ri Ta Võ
160
306421929 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Thanh
161
303261360 Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương
162
307379412 Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phúc Lợi
163
309391461 Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Và Anh Em
164
306989775 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Giao
165
311852053 Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
166
302855160 Công Ty TNHH Thương Mại ô Tô Bảo Ngọc
167
303551912 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Gia Kim
168
304339884 Công Ty TNHH Bảo Minh An
169
302403742 Công Ty TNHH Thương Mại Lô Hội
170
305272537 Cty TNHH MTV Đặng Ngọc Hưng
171
302440800 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tiếp Thị Bao Bì - Hóa Chất
172
302844377 Công Ty TNHH Thúy Hương
173
303610847 Công Ty 5 Vân Vũ
174
305921527 Công Ty TNHH So La Thiên
175
304145800 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vĩnh Hà
176
305284148 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sao Viễn Đông
177
303286862 Công Ty TNHH Hóa Chất ô Xy
178
302531455 Công Ty TNHH Hồng ân
179
303506557 Công Ty TNHH Sản Xuầt - Thương Mại - Dịch Vụ Hóa Chất Thái Lai
180
304173854 Công Ty TNHH Nhựa Xuất Nhập Khẩu Nguyên Hiệp
181
303106573 Công Ty TNHH Nam Đan
182
302776800 Công Ty TNHH May Thêu M.D.K
183
302958568 Công Ty TNHH Hưng Đại Sanh
184
304081635 Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Tấn Hưng
185
304774855 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên Thành Lộc
186
303678683 Công Ty TNHH Sản Xuất -Dịch Vụ Và Thương Mại Huỳnh Thành
187
303127291 Công Ty TNHH Thương Mại Thái Sơn Nam
188
303625931 Công Ty TNHH Nguyễn Phan
189
303569980 Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Hóa Chất Nam Linh
190
301482685 Công Ty TNHH Thương Mại Vĩnh Thạnh
191
305236754 Công Ty TNHH Hải Li
192
302032223 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Thái Hòa
193
305558293 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên Phú Lộc
194
305468441 Công Ty TNHH Thương Mại Yến Mỹ
195
302985265 Công Ty TNHH Tin Học Viết Sơn
196
303121469 Công Ty 5 T.M.A
197
301436858 Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại Phước Bình
198
303478010 Công Ty TNHH Thương Mại Kiên Trung Long
199
301432250 Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Giao Thông Tài Lộc
200
301430648 Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Thương Mại An Phú Châu
201
301429307 Công Ty TNHH Xây Dựng Điện Thái Dương
202
311275173 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Sản Vận Tải Minh Tuấn Cường
203
311082125 Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Cmc Sài Gòn
204
309564442 Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt ích Phú
205
303283290 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phan Minh
206
311383669 Công Ty TNHH Thương Mại Hương Liệu Dương Hồng
207
301952517 Công Ty TNHH Hào Hưng
208
305645718 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vi Ta
209
308418304 Công Ty TNHH Thép Kim Quốc
210
309986187 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hợp Tiến
211
302880512 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Đại Dương
212
301420417 Công Ty TNHH May Trí Đạt
213
309487886 Công Ty TNHH Thời Trang Táo
214
301426472 Công Ty TNHH May Công Nghiệp - Thương Mại Trường Vinh
215
310963385 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tbtp
216
302869727 Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Và Dịch Vụ Hóa Thịnh
217
305134939 Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Liên Kết Việt
218
304325585 Công Ty TNHH Hóa Sinh á Châu
219
304355237 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhiêu Lộc
220
302955221 Công Ty 5 May Cường Tài
221
312126992 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thi Mã
222
304402007 Cty TNHH Hoàn Đạt
223
311930720 Công Ty 5 Công Nghệ Viễn Thông Mobell
224
305479732 Công Ty TNHH Cửu Tường
225
303549039 Công Ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến
226
302973502 Công Ty TNHH Hóa Chất M.K.V.N
227
304807349 Công Ty TNHH Châu Đại Dương
228
304253563 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Ký
229
305250300 Cty TNHH Thương Mại á Nguyên
230
302930097 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ T.T.K
231
302628175 Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Công Nghiệp Đen - Ta
232
302588571 Công Ty TNHH Sản Xuất - Xây Dựng Và Thương Mại Mê Linh
233
304023915 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lang May
234
306853809 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Hải âu
235
311950237 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Bình Minh
236
311851902 Công Ty TNHH Nhất Lục Phát
237
309467897 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hóa Chất Việt
238
304189290 Cty TNHH Tân Hoà Lợi
239
310775871 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Bảo
240
310259838 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Thụy Hải
241
305670760 Công Ty TNHH Thương Mại Trung Vũ
242
304699767 Cty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Thiên Bút
243
307711733 Công Ty TNHH Nhựa Thuận Phong
244
304737564 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dương Minh Lợi
245
304391796 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Dầu Thực Vật Minh Huê
246
305904306 Công Ty TNHH Bảy Chín Bảy
247
302202299 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hải Bình
248
303280444 Công Ty TNHH Hưng Gia Nguyễn
249
302237742 Công Ty TNHH Thương Mại Phổ Bình
250
306095778 Công Ty TNHH Bao Bì Tấn Phong
251
305140386 Công Ty TNHH Giày Ngọc Phong
252
304818301 Công Ty TNHH May Trịnh Vương
253
311083922 Công Ty TNHH Thực Phẩm Lê Gia
254
302241467 Công Ty TNHH Thương Mại Hoàn Phúc
255
301895227 Cty TNHH Nam Nhật Tiên
256
309964546 Công Ty TNHH Giao Nhận Lộc Hà
257
302824243 Công Ty TNHH Sản Xuất - Kinh Doanh Thực Phẩm Chay âu Lạc
258
305341491 Công Ty TNHH Hóa Chất Và Xây Dựng Phú Mỹ
259
307954863 Công Ty TNHH Voi Vàng
260
309911350 Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Khai Anh
261
309945046 Công Ty TNHH Đầu Tư Ba Sao
262
307376228 Cty TNHH Thương Mại Song ấn
263
302764114 Công Ty TNHH Hóa Chất & Thực Phẩm
264
310774451 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lê Nguyễn
265
302314179 Công Ty TNHH Thực Phẩm ân Nam
266
311129246 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Vận Tải ánh Dương
267
304750798 Công Ty TNHH Sam Chem Quả Cầu
268
303012533 Cty TNHH Nguyên Liệu Sản Xuất D.D.P
269
304743039 Công Ty TNHH Đầu Tư Phước Sơn
270
303940362 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Lan Anh
271
301706769 Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Thái Thịnh
272
305598338 Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Phát
273
309963711 Công Ty TNHH Cao Su Đông Nam á
274
302705239 Công Ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại Phú Khang
275
303134482 Cty TNHH Thương Mại Hoa Lợi
276
303265051 Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Trại Việt
277
312229451 Công Ty TNHH Hoàng Hữu Minh
278
305455026 Công Ty TNHH ô Tô Thế Giới
279
309430079 Công Ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ
280
305648250 Công Ty TNHH ôtô Hoàng Gia
281
305324016 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Phổ
282
303919018 Công Ty TNHH Thương Mại Tân Đồng Tâm
283
302317476 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn
284
302697411 Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Thường Xuân
285
303188382 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hàn
286
301692749 Công Ty TNHH Giày Gia Định
287
303341143 Công Ty TNHH Dầu Nhớt Nắng Đông Phương
288
305048990 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Hợp Phú
289
303226912 Công Ty TNHH Tân Thạnh An
290
303266714 Công Ty TNHH Inox Việt Na
291
303325744 Cty TNHH Bình Trí
292
305704071 Công Ty TNHH Thương Mại Phạm Phan
293
304788897 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thép Không Rỉ Thái Thuận
294
309037012 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Khí Bắc Việt
295
307055111 Công Ty TNHH Thương Mại Bình Phát Đạt
296
304834247 Công Ty TNHH Sản Xuất Nam Hoa
297
302593370 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thiện Hưng
298
302183751 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Xuân
299
303751735 Cty TNHH Thương Mại Vận tải Châu Tâm Phát
300
302269783 Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Cao Hoa
301
301412550 Công Ty TNHH Dệt May Kim Thành
302
302158441 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Long
303
304497601 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Duy Thảo
304
302032368 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Công Nghiệp Thiện Chí
305
303133721 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Chấn Sinh
306
302152993 Công Ty TNHH Kim Loại Việt Phong
307
310911919 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Và Kim Khí Sài Gòn
308
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
309
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
310
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
311
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
312
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
313
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
314
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
315
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
316
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
317
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
318
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
319
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
320
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
321
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
322
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
323
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
324
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
325
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
326
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
327
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
328
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
329
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
330
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
331
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
332
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
333
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
334
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
335
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
336
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
337
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
338
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
339
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
340
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
341
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
342
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
343
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
344
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
345
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
346
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
347
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
348
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
349
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
350
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
351
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
352
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
353
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
354
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
355
1101747544 Công ty TNHH Một Thành Viên Les Vina JI HUN SUP
356
1100814117 Công ty TNHH YSG Apparel Chen Cheng Long
357
0313381995 Công ty TNHH MTV SX TM DV Hàm Dương Võ Như Lan
358
0313840920 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SÀI GÒN TRẦN THỊ LIÊN
359
0313072690 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THU TUYỀN VÕ NHƯ THUẬN
360
0309123575 CÔNG TY TNHH KT VIỆT LONG Nguyễn Tùng Dương
361
3702418435 Công Ty TNHH Po Chun Llc
362
0314130810 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu VINA-LOG Phùng Lê Nhân
363
0301422238 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Cát Sơn Lê Tấn Lực
364
0314290123 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Des Chats Ngô Thị Minh Anh
365
0305479330 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Minh Đoan Nguyễn Minh Thắm