Chương trình giao lưu trực tuyến

- Chủ đề: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu trực tuyến nhằm giải đáp các vướng mắc của Doanh nghiệp và hướng dẫn khai thủ tục Hải quan điện tử theo VNACCS - VCIS

- Thời gian: 19/09/2014 08:30 - 19/09/2014 11:30

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các Phòng Ban và Chi cục trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Buổi giao lưu trực tuyến tập trung : Giải đáp những vướng mắc liên quan đến quy trình thủ tục Hải quan; những quy định có liên quan đến Hệ thống VNACCS/VCIS được quy định trong Thông tư và quy trình nghiệp vụ;những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; định hướng của ngành Hải quan trong giai đoạn tới.

Văn bản - Tài liệu liên quan

Nội dung buổi giao lưu

 •  

  Hỏi:

  "Kính chào Quý Hải Quan! Công ty chúng tôi xin có câu hỏi: 1/ Về việc chỉnh sửa tờ khai sau thông quan phục vụ thanh khoản đối với hàng gia công (việc chỉnh sửa không ảnh hưởng đến thuế và lượng, ví dụ như thay đổi đơn vị tính của sản phẩm cho phù hợp với lúc đăng ký tờ hợp đồng) thì trình tự thủ tục của DN và của công chức HQ được thực hiện như thế nào? thời gian giải quyết trong bao lâu? 2/ Về việc thanh khoản hợp đồng gia công với VNACCS có nhanh chóng hơn so với trước đây hay không? Sau khi DN đáp ứng đầy đủ các hồ sơ và thực hiện đối chiếu các số liệu khớp thì trong thời gian bao lâu cán bộ HQ hoàn thành các hồ sơ cho việc thanh khoản? vì trong trường hợp gần đây công ty tôi đã hoàn thành việc cung cấp các hồ sơ thanh khoản đồng thời cũng đã đối chiếu các số liệu phù hợp nhưng chờ mãi công chức vẫn chưa trình xong các hồ sơ để công ty chúng tôi tiếp tục mở phụ kiện và làm thủ tục chuyển tiếp phục vụ gia công hợp đồng kế tiếp. Chân thành cảm ơn!"


  Trả lời: Ông Võ Văn Trực - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Hải quan Quản Lý Hàng Gia Công

  Trả lời câu hỏi của Doanh nghiệp:
  1/ Về việc chỉnh sửa tờ khai sau thông quan:
  - Doanh nghiệp được sửa chữa nếu đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 11 theo Thông tư 22/TT-BTC ngày 14/02/2014.
  Thủ tục sửa chữa như sau:
  - Trách nhiệm người khai Hải quan: người khai hải quan tạo thông tin khai bổ sung theo tiêu chí và định dạng chuẩn trên Hệ thống đồng thời nộp văn bản đề nghị khai bổ sung (mẫu 01/KBS/2014 Phục lục III ban hành kèm theo Thông tư 22/TT-BTC: 01 bản chính) và các chứng từ liên quan và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.
  - Trách nhiệm của Hải quan: Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ khai sửa đổi, bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra đến người khai Hải quan thông qua Hệ thống Thời hạn thông báo là trong vào 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin hoặc hồ sơ (nếu có) đối với trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 22/TT-BTC.
  2/ Về việc thời hạn thực hiện thanh khoản hợp đồng gia công:
  Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục tiếp nhận hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công do thương nhân nộp, trên cơ sở đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của thương nhân, cơ quan hải quan thực hiện phân loại hồ sơ thanh khoản để áp dụng biện pháp kiểm tra phù hợp; kiểm tra, đối chiếu chi tiết hồ sơ thanh khoản áp dụng đối với trường hợp quy định tại a, b, c tại Khoản 1, Điều 25 Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.
   

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi kính nhờ hệ thống đối thoại DOANH NGHIỆP hỗ trợ vướng mắc như sau: - Căn cứ vào mục 2 công văn số 605/TCT-KK ngày 27/02/2014 của Tổng Cục Thuế về thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng xuất khẩu và Thông tư số159/2012/TT-BTCngày 28/09/2012 của Bộ Tài Chính “2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu. - Căn cứ quy định nêu trên, hàng hóa xuất khẩu không thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường.” - Căn cứ văn bản số 664/HQHCM-TNXK của Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh trả lời cho chúng tôi ngày 04/03/2014 thì “lượng xăng dầu sau khi được sản xuất chế biến mà được xuất khẩu thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế BVMT” - Tuy nhiên, đối với lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ra hàng hóa sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công căn cứ vào các công văn số 605/TCT-KK ngày 27/02/2014 của Tổng Cục Thuế; công văn số 6102/TCHQ-TXNK ngày 28/05/2014 và 8342/TCHQ-TXNK ngày 03/07/2014 của Tổng Cục Hải quan buộc Công ty chúng tôi phải kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường để được làm thủ tục và thông quan các lô hàng nhập khẩu. - Mặc dù chúng tôi đã trình tất cả các văn bản trả lời của Tổng Cục Thuế và Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh cho Lãnh đạo cùng Cán bộ hải quan thuộc Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh, Chi Cục Hải Quan Quản Lý Hàng Gia Công rằng Công ty chúng tôi chỉ nộp thuế môi trường tại Cơ quan thuế địa phương và hàng xuất khẩu không phải nộp thuế môi trường nhưng vẫn không được Chi Cục Hải Quan quản lý hàng Gia Công chấp nhận. Do các vướng mắc gởi các ban ngành khi nhận được được hướng dẫn cần rất nhiều thời gian. Mà hàng hóa cập cảng không cho phép công ty chúng tôi chờ đợi văn bản trả lời vì chi phí lưu kho lưu bãi phát sinh. Công ty chúng tôi buột phải thu xếp vay ngân hàng nộp các khoản thuế này để được cơ quan hải quan cho phép thông quan nhận nguyện vật liệu về để có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chúng tôi phải chịu các khoản phạt phí lưu cont, lưu kho bãi về các vấn đề liên quan đến thuế bảo vệ môi trường của Công ty chúng tôi cho lô hàng thông quan trong tháng 06/2014 và 07/2014. Công ty chúng tôi rất bức xúc về vấn đề này vì thế ngày 23/06/2014 đã có văn bản kính gởi đến Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP.HCM về việc đề nghị được tổ chức cuộc họp trực tiếp giữa đại diện của Công ty chúng tôi với Cục Hải Quan, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh để giải quyết vướng mắc này nhưng cho đến nay đã 1 tháng rồi chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ hai Cơ quan quản lý về Thuế bảo vệ môi trường thuộc loại hình kinh doanh của Công ty chúng tôi. Chúng tôi xin liệt kê các tờ khai nhập khẩu mà công ty chúng tôi đã phải kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường cho Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công như sau: STT TỜ KHAI NHẬP KHẨU BIÊN LAI NỘP THUẾ SỐ NGÀY NGÀY SỐ TIỀN ĐÃ NỘP 1 6765 18/04/12 15/01/2013 137,923,204 2 17528 07/09/12 06/06/2013 20,558,692 3 21311 24/10/12 22/07/2013 20,686,011 4 21998 31/10/12 30/07/2013 67,069,059 5 22853 09/11/12 08/08/2013 13,664,958 6 22858 09/11/12 08/08/2013 20,172,309 7 1219 16/01/13 20/09/2013 6,651,000 8 2004 25/01/13 24/10/2013 7,072,800 9 3677 28/02/13 04/12/2013 100,455,600 10 3042 28/02/13 27/11/2012 34,013,699 11 3906 04/03/13 04/12/2013 13,541,400 12 4074 06/03/13 04/12/2013 6,823,500 13 4315 11/03/13 11/12/2013 7,059,300 14 5466 23/03/13 18/12/2013 7,066,200 15 5903 28/03/13 18/12/2013 13,360,500 16 24930 03/12/2012 25/06/2014 5,170,020 17 4699 14/03/2013 25/06/2014 6,692,100 18 8426 25/04/2013 25/06/2014 23,549,100 19 8442 25/04/2013 25/06/2014 13,286,700 20 8681 27/04/2013 25/06/2014 70,647,600 21 9761 09/05/2013 25/06/2014 80,067,300 22 10833 20/05/2013 25/06/2014 13,387,500 23 12613 07/06/2013 25/06/2014 75,235,200 24 14322 26/06/2013 25/06/2014 13,360,500 25 15372 08/07/2013 25/06/2014 28,213,200 26 20175 03/09/2013 25/06/2014 13,347,000 27 20880 09/09/2013 25/06/2014 7,053,300 28 22816 30/09/2013 30/06/2014 34,088,100 29 23650 08/10/2013 30/06/2014 34,951,800 30 100057427631 04/07/2014 07/07/2014 629,698,200 Tổng cộng 1,524,865,852 (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm hai mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm năm mươi hai đồng.) Nay Công ty chúng tôi làm công văn này kính đề nghị Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh có trả lời cho công ty chúng tôi được biết vì sao Chi Cục Hải Quan Quản Lý Hàng Gia Công lại thu thuế Bảo Vệ Môi Trường của Công ty chúng tôi đối với hàng nhập khẩu sản xuất xuất khẩu? Trong khi đó theo trả lời của Tổng Cục Thuế cho doanh nghiệp chúng tôi là hàng xuất khẩu không phải nộp thuế Bảo Vệ Môi Trường. Và việc chúng tôi có phải là đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường cho các nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hay không? để Công ty chúng tôi yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh và không bị thất thoát cũng như thiệt hại về nguồn vốn kinh doanh. Trong trường hợp nếu chúng tôi là đối tượng phải nộp thuế thì AP Saigon Petro cũng rất mong Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh có sự giải thích rõ ràng và xác đáng cho chúng tôi về việc tại sao Hàng gia công thì không phải nộp thuế môi trường còn Hàng sản xuất xuất khẩu thì lại phải nộp thuế môi trường trong khi cả hai loại hình nhập khẩu này đều nhập khẩu nguyên liệu về sau đó sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài chứ không phải tiêu thụ trong nước? Chúng tôi rất mong sớm nhận được phản hồi của Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh cũng như Lãnh đạo Chi Cục Hải Quan quản lý hàng gia công về trường hợp của Công ty chúng tôi. Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ từ Quý cơ quan. Trân trọng,"


  Trả lời: Ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó Cục Trưởng Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh (DĐ: 0903753388)

  Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, Điều 2 Thông tư sốhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4659999ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính quy định:
  “Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài… thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đểgia côngsau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.”
  Theo đó chỉ những hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu mới thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT. Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT. Địa điểm kê khai, nộp thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu đã được quy định cụ thể tại khoản 4, Điều 15 Thông tư sốhttp://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-156-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-va-Nghi-dinh-83-2013-ND-CP-vb214560.aspxngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.
  Vướng mắc của doanh nghiệp đã được Cục Hải quan TP.HCM báo cáo Tổng cục Hải quan tại công văn số 2234/HQHCM-TXNK ngày 19/6/2014; công văn số 2309/HQHCM-TXNK ngày 25/6/2014. Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 8342/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2014, Cục Hải quan TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, giải quyết cho doanh nghiệp.
  Công ty cổ phần AP Saigon Petro đã có buổi làm việc với Chi cục HQ QLH Gia công và thống nhất việc thực hiện theo Biên bản làm việc số 103/BB-SXXK ngày 11/8/2014.
  Qua phần trao đồi của quý Doanh nghiệp như trên, Cục Hải quan HCM nhận thấy Doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc, kiến nghị. Chúng tồi sẽ tổ chức cuộc họp và mời quý Doanh nghiệp đến để trao đổi và tiếp tục báo cáo kiến nghị cho Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan và Lãnh Đạo Bộ Tài Chính.

 •  

  Hỏi:

  "Giao Lưu Trực Tuyến ngày 19/09/2014 1./ Hàng hóa xuất Kho Ngoại Quan (KNQ) đi nước ngoài (KNQ thuộc địa bàn quản lý của Cục HQHCM): - Theo TT 22/2014/BTC, Lãnh đạo chi cục HQ cửa khấu xuất không ký, xác nhận trên Biên bản bàn giao CCK và Danh mục hàng hóa mẫu số 47. - Quyết định 2575/TCHQ cũng quy định tương tự như trên. - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 128/2013/BTC cũng áp dụng tinh thần như trên. Tuy nhiên, Chi cục HQ quản lý KNQ lại yêu cầu: Biên bản bàn giao CCK và Danh mục hàng hóa mẫu số 47 phải được Lãnh đạo chi cục cửa khẩu xuất ký, xác nhận. Rất mong quý Cục HQ TP.HCM có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp KNQ, yêu cầu thực hiện thống nhất toàn Cục HQ TP.HCM: Lãnh đạo chi cục HQ cửa khẩu Xuất không ký, xác nhận trên Biên bản bàn giao CCK và Danh mục hàng hóa mẫu số 47 như QĐ 2575/TCHQ. 2./ Đối với loại hình KNQ tại Cục HQ TP.HCM: Doanh nghiệp KNQ tại TP.HCM rất vui mừng, phấn khởi khi quý Cục HQ TP.HCM có công văn 2757/HQHCM-GQSL (ngày 29/07/2014). Kiến nghị: Thực hiện vĩnh viễn tờ khai hải quan thủ công truyền thống (theo TT 183/2012/BTC), ít nhất cũng áp dụng đối với loại hình KNQ tại Cục HQ TP.HCM. Ưu điểm, thuận lợi của chủ hàng và Hải quan đã được phân tích và phản ánh nhiều lần. 3./ Hàng hóa từ nước ngoài gửi vào KNQ: kiến nghị số container và seal hãng tàu được thể hiện tại 01 trong 03 tiêu chí sau đều được: - chỉ tiêu “Ký hiệu và mã hiệu” trên tờ khai VNACCS. - chỉ tiêu “Phần ghi chú” trên tờ khai VNACCS. - Bảng kê số container (theo QĐ988) 4./ Hàng hóa từ KNQ xuất đi nước ngoài, khu phi thuế quan, kho ngoại quan khác: thời điểm khai EDC chưa có số container, số seal hãng tàu thì thực hiện như dưới đây là chấp nhận: Tờ khai xuất KNQ (khi khai EDC chưa có số container, số seal hãng tàu) và Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu (phụ lục II), không áp dụng Bảng kê số container. Lý do: Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu có giá trị pháp lý cao hơn, nhiều thông tin, chi tiết hơn so với Bảng kê số container của Công văn 8155/TCHQ. 5./ Đề nghị hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ: tất cả chỉ tiêu, nội hàm của loại hình KNQ (hàng cont, hàng xá, hàng lẻ LCL): - hàng từ nước ngoài gửi KNQ. - Hàng từ KNQ đi nước ngoài. - hàng chuyển từ KNQ này sang KNQ khác. - hàng từ KNQ đưa vào Việt Nam (nội địa). - hàng từ Việt Nam (nội địa) đưa vào KNQ. Lưu ý: 02 công văn 4613 và 4638 là chưa đầy đủ. Và chú ý đặc biệt trong việc khai báo trên Tờ khai KNQ đối với các trường hợp: Kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, hàng gia công gửi KNQ đưa vào nội địa và nhập lại KNQ, hàng TN-TX gửi KNQ. 6./ Hàng từ nước ngoài gửi KNQ có giấy CN xuất xứ form D: Quy định rõ, chi tiết của việc nộp, xuất trình C/O form D này, ví dụ: khi làm thủ tục hải quan thì thời điểm nộp C/O form D (khi đăng ký tờ khai KNQ, khi đăng ký tờ khai nhập khẩu nếu C/O cấp sau), nộp/xuất trình cho công chức HQ bước nào của QĐ 988/TCHQ, có lập bảng kê trừ lùi C/O không, công chức HQ bước nào lập, bước nào sao y bản chính C/O là phù hợp, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp KNQ và thương nhân Việt Nam. 7./ Quy định rõ ràng hơn đối với quyết định 988/TCHQ: - tờ khai xuất KNQ; tờ khai nhập KNQ luồng 2 (luồng Vàng) có khai kết hợp vận chuyển thì công chức HQ đóng dấu “Thông quan” hay “hàng hóa vận chuyển về địa điểm kiểm tra”? - tờ khai xuất KNQ; tờ khai nhập KNQ luồng 2 (luồng Vàng) không khai kết hợp vận chuyển thì công chức HQ đóng dấu “Thông quan” hay “hàng hóa vận chuyển về địa điểm kiểm tra”? 8./ nghiệp vụ HYS chỉ có tối đa 03 (ba) tùy chọn: vì thế cần chuẩn hóa nghiệp vụ HYS đối với tờ khai xuất KNQ đi nước ngoài, xuất kho ngoại quan vào Việt Nam, xuất KNQ đưa sang KNQ khác (khu phi thuế quan); tờ khai nhập KNQ từ nước ngoài, từ Việt Nam, từ KNQ khác như hợp đồng KNQ, giấy đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước, số container, . . . 9./ quy định cụ thể, rõ ràng thủ tục, quy trình, hồ sơ HQ đối với trường hợp Hàng từ KNQ xuất đi nước ngoài, sau đó nhập trở lại KNQ: - có cần phê duyệt của Cục trưởng; Chi cục trưởng trước khi làm thủ tục nhập lại KNQ ? - có phải là đối tượng bị điều chỉnh theo điều 55 Thông tư 128/2013/BTC ? - xem như là lô hàng hoàn toàn mới nhập từ nước ngoài vào KNQ ? - thực hiện theo hải quan thủ công truyền thống hay hải quan điện tử? 10./ Theo Luật HQ 54/2014: từ ngày 01/01/2015, chủ KNQ báo cáo định kỳ 03 tháng (hiện tại theo TT 128/2013/BTC thì KNQ báo cáo định kỳ 06 tháng) - Chủ KNQ được công nhận là Đại lý làm TTHQ (điều 59 TT 128/2013) phải báo cáo định kỳ 03 tháng theo NĐ 14/2011 và TT 80/2011/BTC. Báo cáo định kỳ 03 tháng của 02 trường hợp này là trùng lắp, gây lãng phí, không cần thiết cho doanh nghiệp KNQ và cơ quan HQ. - Kiến nghị: a./ Quy định: hồ sơ báo cáo định kỳ 03 tháng của chủ KNQ về tình hình hoạt động và hàng hóa trong KNQ cũng chính là báo cáo định kỳ 03 tháng của Đại lý làm TTHQ: báo cáo 03 tháng tình hình hoạt động của KNQ nhiều thông tin hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn so với yêu cầu của báo cáo đại lý làm TTHQ. Hoặc đơn giản thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính Phủ thì chỉ cần Báo cáo định kỳ 03 tháng của chủ KNQ về tình hình hoạt động và hàng hóa trong KNQ (trường hợp chủ KNQ được công nhận là Đại lý TTHQ). b./ Chủ KNQ (được công nhận là Đại lý TTHQ) sẽ báo cáo thêm các tờ khai HQ không phải là Tờ khai KNQ (nếu có) theo Mẫu báo cáo riêng. Nếu chỉ thực hiện Tờ khai KNQ thì không cần làm thêm gì cả. c./ Hồ sơ báo cáo 03 tháng của KNQ (báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo Đại lý làm TTHQ, nếu có) gửi đến Cục HQ quan lý KNQ theo đường công văn/bưu điện. Cục HQ quản lý KNQ có trách nhiệm báo cáo TCHQ khi được yêu cầu hoặc theo định kỳ (KNQ không phải báo cáo TCHQ). 11./ Hàng từ nước ngoài gửi KNQ phải kiểm dịch thực vật: hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách thức nhập liệu, khai báo tờ khai VNACCS; quy trình nộp, xuất trình, xử lý tờ khai VNACCS trước, trong, và sau khi có kết quả Kiểm dịch thực vật của cơ quan chuyên ngành (kết quả đạt hoặc không đạt). 12./ quy định rõ thủ tục, quy trình nợ chứng từ bản chính đối với khai báo VNACCS. - thời điểm nộp Công văn nợ bản chính: trước IDA; sau khi IDA trước IDC; sau IDC. - Công văn nợ chứng từ nộp trực tiếp tại đội thủ tục HQ hay nộp khi khai báo IDA (nghiệp vụ HYS). 13./ Làm rõ khái niệm “ Chứng từ thay thế hóa đơn” trong CV 4613/TCHQ. Cho ví dụ minh họa cụ thể. 14./ Xem xét lại diện tích tối thiểu 5.000 mét vuông đối với KNQ được thành lập trước khi Thông tư 128/2013/BTC có hiệu lực: xem xét trên cơ sở thực tiễn, điều kiện hạ tầng vùng miền, yếu tố khoa học, tình trạng đô thị, ý kiến tất cả đối tượng liên quan. 15./ Không hồi tố chủ KNQ được công nhận là đại lý làm TTHQ. Về tương lai, chủ KNQ được công nhận là đại lý làm TTHQ thì vĩnh viễn là đại lý làm TTHQ, trừ khi chủ KNQ không còn đủ điều kiện như hồ sơ xin được công nhận lúc đầu (dù sau này, NĐ 14/2011 và TT 80/2011/BTC có thay đổi thì cũng không hồi tố). 16./ Chứng từ phải nộp, xuất trình khi làm TTHQ: đề nghị quy định rõ: - Bản chính (origin). - sao y bản chính. - sao y từ bản copy (VD: vận đơn được surrendered thì hãng tàu chỉ cung cấp Vận Đơn bản copy). - không sử dụng khái niệm “ bản chụp “. Nếu sử dụng khái niệm này thì xin giải thích cụ thể, rõ ràng và cho ví dụ minh họa. 17./ Nhằm thống nhất, chặt chẽ, đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi: tờ khai VNACCS của KNQ chỉ cần nhập 04 (bốn) số của mã HS (hiện tại nhập 08 số). 18./ Sửa đổi, bổ sung khoản 5 điều 59 của TT 128/2013/BTC và điều 32 của TT 22/2014/BTC (tức là áp dụng cho tờ khai hải quan thủ công truyền thống và tờ khai hải quan điện tử) theo hướng thực hiện thống nhất, nhanh chóng hơn, giảm bớt thủ tục hải quan, thời gian cho doanh nghiệp như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: - Bãi bỏ Danh mục hàng hóa từ KNQ ra cửa khẩu xuất (Mẫu số 47) do không cần thiết, phát sinh thủ tục, giấy tờ bởi vì: Tờ khai xuất KNQ đi nước ngoài (C12) đã bao gồm (chứa đựng) tất cả thông tin, chỉ tiêu của Danh mục số 47 và nhiều hơn so với thông tin của Danh mục hàng hóa mẫu số 47 của TT 128/2013. Xin lưu ý: trước khi thực hiện TT 128/2013 thì không phát sinh Danh mục hàng hóa mẫu số 47 này. - Tại cửa khẩu xuất, chỉ cần công chức HQ xác nhận, ký tên lên Biên Bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu (Phụ lục II), Tờ khai xuất KNQ (C12). 19./ chỉ áp dụng Danh mục hàng hóa mẫu số 47 và Chi cục trưởng cửa khẩu xuất xác nhận, ký tên đối với các trường hợp sau: - Hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt. - hàng hóa bị điều chỉnh TT 05/BCT; TT 94/2014/BTC. - Hàng nông lâm thủy sản. 20./ Kiến nghị về Tờ khai VNACCS đối với loại hình KNQ: - Tất cả chỉ tiêu trên tờ khai nhập KNQ (C11), tờ khai xuất KNQ (C12) phải phù hợp với nội dung, bản chất của các chỉ tiêu đó, ví dụ: chủ KNQ, chủ hàng/người thuê KNQ, . . - Quy đình rõ ràng, cụ thể công việc, trách nhiệm của công chức HQ giám sát KNQ trước khi đưa hàng nhập KNQ hoặc trước khi xuất hàng khỏi KNQ: KNQ nộp gì, xuất trình gì, bản chính, bản sao y, bản photo. - Cần nghiêm cấm công chức giám sát yêu cầu KNQ nộp các chứng từ ngoài những nội dung đã quy định cụ thể như vận đơn, lệnh giao hàng (TCHQ đã có công văn chấn chỉnh). 21./ Bổ sung vào dự thảo Nghị Định thay thế NĐ 154/2005 như sau: - Loại hình KNQ, tờ khai vận chuyển có thể khai báo kết hợp với tờ khai xuất KNQ (C12), tờ khai nhập KNQ (C11) hoặc khai báo độc lập. - Chỉ áp dụng tờ khai vận chuyển đối với trường hợp KNQ khai báo theo VNACCS (hải quan điện tử). Nếu khai báo theo hải quan thủ công truyền thống thì không khai báo tờ khai vận chuyển. 22./ Hàng hóa là phương tiện quay vòng đưa vào KNQ khai báo theo loại hình Tạm xuất tái nhập: - quy định làm thủ tục hải quan theo hình thức HQ điện tử hay HQ thủ công truyền thống. - Địa điểm làm TTHQ: chi cục HQ cửa khẩu hay chi cục HQ quản lý KNQ. - Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chi tiết từng bước, từng thủ tục HQ, hồ sơ HQ. 23./ điều 93 dự thảo Nghị định thay thế NĐ 154/2005: - “Hàng rào theo tiêu chuẩn quy định“: cơ quan nào quy định? Tiêu chuẩn hàng rào có vượt quá khả năng, nhu cầu hiện tại của các KNQ hiện hữu? Có hồi tố với các KNQ hiện hữu không? - Bãi ngoại quan và bãi ngoại quan chuyên dụng: làm sao phân biệt? Bãi ngoại quan đang lưu giữ sắt, thép là bãi ngoại quan hay bãi ngoại quan chuyên dụng? - “được nối mạng với HQ quản lý KNQ”: được nối mạng là như thế nào? Hải quan quản lý KNQ là chi cục HQ, đội giám sát HQ hay công chức hải quan giám sát KNQ? - điểm d: bỏ “và dịch vụ đại lý làm TTHQ”. Lý do: chủ KNQ không được công nhận là đại lý TTHQ thì sẽ không được thực hiện các dịch vụ trong KNQ, cho nên không cần thiết quy định này trong Nghị định. Hơn thế, điểm a khoản 9 điều 59 thông tư 128/2013 đã có quy định. 24./ Cần có quy định trường hợp: Hàng hóa xuất KNQ đi nước ngoài, sau đó quay lại KNQ nơi hàng đã xuất đi. (Điều 55, 56 TT 128/2013/BTC không đề cập đến loại hình KNQ) 25./ điều chỉnh, bổ sung điều 98 dự thảo Nghị định thay thế NĐ 154/2005: 3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến kho ngoại quan và ngược lại hoặc từ kho ngoại quan đến các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngược lại phải được chủ hàng hoặc chủ KNQ (nếu được ủy quyền) làm thủ tục hải quan và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. 26./ điều 99 dự thảo Nghị định thay thế NĐ 154/2005: Thêm “Danh mục hàng hóa nhập kho ngoại quan theo mẫu do Bộ Tài chính quy định” là tăng thêm hồ sơ, thủ tục, thời gian cho doanh nghiệp; tất cả thông tin đối với lô hàng nhập KNQ, xuất KNQ đã có trên tờ khai VNACCS rồi; không phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ là giảm thời gian, thủ tục cho doanh nghiệp; Kiến nghị: không thêm nội dung này vào Nghị định cũng như tất các văn bản pháp quy khác. 27./ điều 99 dự thảo Nghị định thay thế NĐ 154/2005: “ 1. Hàng hoá đưa vào kho ngoại quan: a) Đối với hàng hóa từ nước ngoài: chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải nộp tờ khai vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan kèm bản kê chi tiết hàng hóa, vận đơn (nếu có); b) Đối với hàng hóa từ nội địa Việt Nam hoặc từ các khu phi thuế quan: chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải nộp tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan và Danh mục hàng hóa nhập kho ngoại quan theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. "" Kiến nghị điều chỉnh như sau: a) Đối với hàng hóa từ nước ngoài: chủ hàng hoặc chủ KNQ được chủ hàng ủy quyền phải xuất trình tờ khai nhập KNQ (có khai tờ khai vận chuyển kết hợp), nộp bản chính Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu cho công chức hải quan giám sát KNQ. Trường hợp sử dụng tờ khai vận chuyển độc lập thì nộp tờ khai vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (bản chính), xuất trình tờ khai nhập KNQ (bản chính) chỉ kèm bản kê chi tiết hàng hóa (packing list) nếu hàng hóa đóng gói không đồng nhất cho công chức hải quan giám sát KNQ. b) Đối với hàng hóa từ nội địa Việt Nam hoặc từ các khu phi thuế quan: chủ hàng hoặc chủ KNQ được chủ hàng ủy quyền phải xuất trình tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan (vì tờ khai này là của doanh nghiệp, chỉ xuất trình, không thể nộp cho công chức hải quan giám sát KNQ), nộp bản chính Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu cho công chức hải quan giám sát KNQ (nếu có). 28./ sửa đổi khoản 5 điều 59 của TT 128/2013: Bãi bỏ “ bảng kê hàng hóa chuyển cửa khẩu” (mẫu số 47). Lý do: như đã kiến nghị ở trên là tất cả chỉ tiêu trên “Bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ KNQ ra cửa khẩu xuất” (mẫu 47) đều có trên tờ khai xuất KNQ (C12). Vậy thì lập bảng kê mẫu 47 để làm gì? Tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan. 29./ ban hành quy trình xử lý đối với Tờ Khai nhập KNQ (C11-VNACCS): hàng từ nước ngoài gửi vào KNQ ngoài cửa khẩu, và thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. Sau khi nhập vào KNQ , có kết quả kiểm dịch nhưng hàng hóa không đạt yêu cầu. 30./ Giữ nguyên điểm c.2 khoản 4 điều 59 TT 128/2013/BTC. Trường hợp bãi bỏ nội dung này thì doanh nghiệp kiến nghị có quy định chi tiết, cụ thể đối với hồ sơ hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa của hàng hóa đang gửi KNQ (nhập khẩu một lần hoặc nhập khẩu nhiều lần). 31./ sửa đổi Quyết định 209/2011/TCHQ đối với hàng hóa từ KNQ ra cửa khẩu xuất: - Tờ khai xuất/nhập KNQ (nếu hải quan điện tử thì tờ khai xuất KNQ – C12) và Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu là chấp nhận. - công chức cửa khẩu xuất xác nhận, ký tên trên Tờ khai xuất KNQ (C12) và Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu là chấp nhận. Tờ khai xuất/nhập KNQ (hải quan truyền thống) sẽ do hải quan giám sát KNQ thực hiện như TT 128/2013/BTC. 32./ Kiến nghị đến Chi Cục HQ cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 (Cát Lái): Hàng xuất từ Hải quan ngoài cửa khẩu thực hiện chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu Cát Lái (Chi Cục HQ cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1) có niêm phong Hải quan và Biên Bản bàn giao chuyển cửa khẩu thì container luôn phải đối chiếu, kiểm tra số seal Hải quan tại cổng vào cảng Cát Lái. Container nào quên đề nghị công chức giám sát hàng xuất đối chiếu, kiểm tra số seal Hải quan tại cổng vào cảng Cát Lái thì doanh nghiệp sẽ hết sức mệt mỏi với bộ phận HQ giám sát hàng xuất này. Doanh nghiệp kiến nghị với Chi cục HQ KV 1 (Cát Lái) như sau: - Chấm dứt tình trạng công chức HQ hàng xuất và doanh nghiệp phải chạy lăng xăng từ văn phòng HQ hàng xuất ra cổng Cát Lái (và ngược lại) chỉ làm mỗi việc kiểm tra seal Hải quan thực tế và trên BBBG CCK hàng xuất. - Chấm dứt tình trạng gây khó khăn, mệt mỏi cho doanh nghiệp nếu có container nào quên đề nghị công chức giám sát hàng Xuất đối chiếu, kiểm tra seal Hải quan tại cổng cảng Cát Lái. Việc này quá thủ công, không văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, tự động chút nào. - Tham khảo, học hỏi cách làm việc của các chi cục HQ cửa khẩu lân cận trong khu vực Tp.HCM về việc này. - Camera, phần mềm sẽ hỗ trợ việc này. Ví dụ: khi container hàng xuất có seal hãng tàu, seal hải quan khi vào cảng thì đơn vị cảng phải ghi nhận và nhập liệu seal seal hãng tàu, seal hải quan tại thời điểm đó. Phiếu Xác Nhận Đăng Ký Tàu Xuất có thể hiện seal hãng tàu và seal Hải quan. 33./ Góp ý với cty Thái Sơn (PM Ecus5-VNACCS): - Phần mềm Ecus5-VNACCS nên xuất ra định dạng pdf. - PM Ecus5-VNACCS hiện tại chỉ làm việc được với Microsoft Excel, đề nghị phát triển Ecus5-VNACCS làm việc được với Open Office. Khá nhiều doanh nghiệp sử dụng phần mềm Open Office (vì lý do bản quyền) không thể làm việc được với Ecus5-VNACCS. 34./ Diện tích KNQ tối thiểu 5.000 mét vuông: không nên đưa vào Nghị Định, chỉ nên thể hiện tại Thông Tư của bộ tài chính. 35./ Kiến nghị Chi Cục HQ cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 (Cát Lái): về việc ký, xác nhận lên Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu và danh mục hàng hóa của loại hình kho ngoại quan của lãnh đạo chi cục Cát Lái dẫn đến doanh nghiệp tốn rất nhiều thời gian, chi phí, nhân sự để có thể nhận được BBBG CCK và Danh mục hàng hóa đầy đủ chữ ký, cụ thể: - 18 giờ cont hàng xuất vào Cát Lái, hải quan giám sát hàng xuất xác nhận, ký tên để doanh nghiệp Vào Sổ Tàu. Giờ này thì bộ phận tiếp nhận BBBG CCK và Danh Mục (để trình lãnh đạo chi cục ký, xác nhận) không làm việc, lãnh đạo Chi cục cũng không làm việc. - Ngày hôm sau, doanh nghiệp lại đem BBBG CCK và Danh Mục (của ngày hôm qua) đến bộ phận tiếp nhận BBBG CCK và Danh Mục của hải quan hàng xuất. - Doanh nghiệp lại được hẹn: vài hôm sau đến nhận lại BBBG CCK và Danh Mục đã được Lãnh đạo chi cục ký, xác nhận. Tóm tắt ý chính về loại hình KNQ trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: 1./ Giảm, bỏ, điều chỉnh các thủ tục, chứng từ, giấy tờ, công việc hiện hành và không sáng tạo thêm thủ tục, chứng từ, giấy tờ, công việc, như Danh mục hàng hóa từ KNQ ra cửa khẩu xuất (Mẫu số 47); Danh mục hàng hóa nhập kho ngoại quan theo mẫu do Bộ Tài chính quy định: từ trước đến nay không có mẫu này và đây rõ ràng là tăng thêm thủ tục, hồ sơ HQ; đi ngược lại chủ trương giảm thời gian làm thủ tục HQ cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục HQ. 2./ Hồ sơ và thủ tục HQ đối với hàng hóa từ KNQ ra cửa khẩu xuất: - Tờ khai KNQ và Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu. - Công chức hải quan cửa khẩu Xuất ký tên, xác nhận. 3./ Các dịch vụ trong KNQ và thực hiện thủ tục HQ đối với KNQ: chỉ có Chủ Hàng và Chủ KNQ (nếu được chủ hàng ủy quyền) mà thôi. KNQ là khu vực sở hữu của doanh nghiệp KNQ, không thể chấp nhận đối tượng khác tham dự vào nếu chưa có sự đồng ý của chủ KNQ. 4./ Báo cáo tình hình KNQ định kỳ 03 tháng (hiện tại là định kỳ 06 tháng) và báo cáo đại lý làm TTHQ 03 tháng (nếu chủ KNQ được công nhận là đại lý làm TTHQ): trùng lắp, không cần thiết, lãng phí. Trân trọng,"


  Trả lời: Ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó Cục Trưởng Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

  Qua phần trao đổi của doanh nghiệp, Cục Hải quan TP nhận thấy các vướng mắt trên liên quan đến hoạt động đặc thù của doanh nghiệp, do vậy chúng tôi sẽ chỉ đạo phòng Giám sát quản lý, Chi cục HQ Cảng Sài Gòn KV4 tổ chức cuộc hợp để bàn bạc, trao đổi, giải thích các vướng mắt của danh nghiệp.
  Trong trường hợp có vấn đề vướng mắc không thuột thẩm quyền chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét, chỉ đạo, xử lý – Đề nghị doanh nghiệp liên hệ anh Phan Bình Tuy P.Phòng giám sát quản lý ĐTDĐ : 0985 890 555

 •  

  Hỏi:

  "Theo CV 12079 cua BTC ve viec yeu cau cac doanh nghiep dong ghep chung cont khong duoc dong tai kho rieng cua doanh nghiep ma phai dong tai dia diem nam trong dia ban giam sat cua hai quan. Dieu nay gay phat sinh chi phi ve viec chuyen cho va cac chi phi dong hang khac tai cang. Vay viec dong ghep chung cont tai kho rieng va sau do doanh nghiep moi tien hanh truyen to khai de khai bao co gi khac so viec viec dong hang nguyen cont tai kho rieng. Doi viec viec dong hang nguyen cont, doanh nghiep duoc phep dong hang tai kho rieng da duoc cap ma dia diem luu kho cho thong quan du kien va truyen to khai binh thuong. Tai sao viec dong ghep lai khong duoc ? Rat mong Tong cuc hai quan vui long giai thich gium. Cam on."


  Trả lời: Ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó Cục Trưởng Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

  1/ Theo quy định thì việc đóng ghép chung hàng phải thực hiện được tại kho CFS. Tuy nhiên để tạo thuận lợi cho DN, Bộ Tài chính đã có Công văn 12079/BTC-TCHQ cho phép DN có thể đống ghép container tại các khu vực khác trong khu vực cửa khẩu. Việc đóng ghép chung container không được đóng tại kho riêng DN.
  2/ Theo Công văn 1767/BTC-TCHQ ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính quy định DN phải tập kết hàng hóa đầy đủ trước khi khai hải quan. DN được tập kết tại kho riêng DN. DN phải khai mã địa điểm tập kết hàng hóa trên tờ khai. Trường hợp Doanh nghiệp chưa có mã địa diểm tập kết hàng thì DN tự lập hồ sô theo Công văn 4351/TCHQ; nộp cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được cấp mã

 •  

  Hỏi:

  "Qua ba tháng thực hiện VNACCS/VCIS được biết Cộng đồng Doanh nghiệp đánh giá cao về hệ thống thông quan điện tử này. Xin Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết kết quả đạt được, thuận lợi và khó khăn của quá trình thưc hiện. Xin cám ơn!"


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Cục Trưởng Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

  Cục Hải quan TPHCM xin trả lời câu hỏi của quý báo như sau:
  Thời gian qua, Cục Hải quan TPHCM đã không ngừng cải cách, đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan; nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và thu hút đầu tư, du lịch; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Một trong các hoạt động cải cách quan trọng đó là triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua việc áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Chính phủ
  Nhật Bản tài trợ.
  Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống xử lý thông tin tập trung cả 3 khâu: trước, trong và sau thông quan. Hệ thống cho phép kết nối giữa cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp, các Bộ ngành, ngân hàng, hãng vận tải, đại lý hải quan, công ty logictics, cơ quan quản lý cảng, kho bãi… nhằm thực hiện thủ tục hải quan điện tử và Cơ chế một cửa quốc gia.
  Cục Hải quan đã triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 09/6/2014; Đến nay đã triển khai thành công Hệ thống VNACCS/VCIS tại 12/12 Chi cục trực thuộc; đã thông quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS cho gần 600 ngàn tờ khai, với kim ngạch trên 20 tỷ USD. Khi thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS, hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được Hệ thống tự động thông quan, nhờ đó thời gian thông quan nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, ổn định hơn; quy trình thủ tục hải quan được rút gọn; hồ sơ hải quan được đơn giản; giảm các hồ sơ giấy phải nộp cho cơ quan hải quan thông quan việc thực hiện giấy phép điện tử, thanh toán thuế điện tử, khai báo trước thông tin phương tiện vận tải bằng điện tử, khai báo trước hóa đơn điện tử và tiến tới thực hiện giấy chứng nhận xuất xứ điện tử…
  Trong thời gian đầu thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS, cả Hải quan và Doanh nghiệp đều có những bỡ ngỡ và khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đến nay cơ bản Hệ thống VNACCS/VCIS đã hoạt động ổn định, công chức Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp đã làm quen và sử dụng tốt Hệ thống VNACCS/VCIS.
  Thay mặt cho Lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, tôi xin chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải cách thủ tục hải quan trong thời gian vừa qua. Tại Buổi giao lưu này, Cục Hải quan TPHCM rất mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẽ của doanh nghiệp về Hệ thống VNACCS/VCIS. Các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ của Cục Hải quan TPHCM sẽ cố gắng để giải đáp các kiến nghị, vướng mắc của Quý doanh nghiệp; nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK trên địa bàn.
  Lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp !

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi quý Hải quan, Tờ khai hải quan của chúng tôi, gồm 150 dòng hàng và được đóng hàng trên 9 pallet. Khi truyền dữ liệu, hệ thống VNACCS tự phân thành 3 tờ khai, trong đó có 1 tờ khai bị kiểm hóa Tờ khai bị kiểm hóa, hàng được đóng kiên chung với những hàng khong bị kiểm hóa ( từ kiện 6 đến kiện 9). Vậy, Doanh nghiệp phải chuẩn bị chứng từ ,packing list cho tờ khai kiểm hóa ? HQ kiểm hóa sẽ thưc hiện kiểm hóa, niêm phong như thế nào ? Chân thành cám ơn."


  Trả lời: Đinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM

  - Hệ thống VNACCS chỉ cho phép khai 01 tờ khai 50 dòng hàng; Trường hợp lô hàng trên 50 dòng hàng thì phải tách tờ khai;
  - Nếu tách tờ khai mà Hệ thống VNACCS phân luồng khác nhau thì Chi cục trưởng quyết định mức độ kiểm tra chung cho cả lô hàng;
  - Doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ đối với tờ khai phân luồng vàng, đỏ; Hồ sơ hải quan phải nộp thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi quý hải quan! Công ty chúng tôi có vấn đề cần hải quan giải đáp như sau: Hiện tại khi khai hàng hóa phần số lượng chúng tôi chỉ khai được 2 số lẻ phía sau nhưng do lô hàng chúng tôi cần 3 số lẻ phía sau để chính xác hơn về tổng trị giá vậy có cách nào khắc phục vấn đề này được không?Mong quý chi cục hỗ trợ giúp chúng tôi."


  Trả lời: Ông Trần Mã Thông - Phó Cục Trưởng Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

  Khi khai báo tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS, một số tiêu chí quy định tối đa số ký tự được phép khai báo (bao gồm phần nguyên và phần thập phân). Trường hợp thông tin thực tế trên chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan vượt quá số ký tự quy định thì người khai hải quan làm tròn số và khai báo theo tiêu chuẩn của Hệ thống. Thông tin chính xác ghi nhận trên tờ khai như sau:
  a) Đối với những chỉ tiêu khai báo ở phần thông tin chung (General, General2): ghi nhận tại Phần ghi chú. Nếu thông tin cần ghi nhận tại “Phần ghi chú” vượt quá 100 ký tự, cho phép người khai hải quan sử dụng tệp tin đính kèm (nghiệp vụ HYS) để ghi nhận các nội dung cần khai báo;
  b) Đối với những chỉ tiêu khai báo ở phần chi tiết hàng hóa (Detail): ghi nhận tại phần cuối của tiêu chí “Mô tả hàng hóa” của từng dòng hàng.
  Như vậy, trong trường hợp cụ thể của doanh nghiệp là khai báo hàng hóa với số lượng có 03 số lẻ thì thực hiện làm tròn số lên 02 số lẻ và khai báo vào tiêu chí số lượng, đồng thời ghi chú số lượng chính xác (số lượng có 03 số lẻ) vào tiêu chí "Mô tả hàng hóa"

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi đã khi sai địa điểm lưu kho đối với hàng xuất, HQ ICD Tarnsimex bắt buộc chúng tôi phải hủy TK để mở lại TK mới. Công ty chúng tôi đã thưc hiện như vậy nhưng HQ lại không chịu hủy TK này trên hệ thống với lý do là TK xuất không cần hủy. Như vậy sau này cty chúng tôi có bị nơ lệ phí HQ cho số TK này không? HQ trả lời như vậy có đúng không?"


  Trả lời: Ông Huỳnh Tấn Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quản Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV

  Xin cảm ơn DN đã phản hồi đến Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV, chúng tôi xin trả lời như sau:
  Doanh nghiệp khai sai địa điểm lưu kho dự kiến thuộc 10 tiêu chí không được sửa theo thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài Chính bắt buộc phải hủy tờ khai, Doanh nghiệp làm công văn xin hủy tờ khai theo điều 12 thông tư22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 để Chi cục hủy trên hệ thống và hủy thông báo thuế (nếu có), lệ phí.
  Để biết thêm chi tiết xin quý Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Đội Thủ tục Hàng hóa Xuất khẩu - Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV (số điện thoại: 0933565656 - Ông Huỳnh Tấn Trung - PCCT).

 •  

  Hỏi:

  "Bên công ty em có 1 lô hàng về ICD Phước Long 3, Hàng về có 3 invoice, chung 1 hợp đồng, chung 1 cont, 1 bill, 3 packing list. vậy em sẽ khai 3 tờ khai hay không? nếu không thì cho em xin cách giải quyết. em xin cám ơn."


  Trả lời: Ông Huỳnh Tấn Trung - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan CK CSG KV4

  Xin cảm ơn Doanh nghiệp đã đặt câu hỏi, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV trả lời như sau:
  theo quy định tại thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài Chính thì một invoice chỉ khai được 01 tờ khai. Tuy nhiên, Doanh nghiệp có thể khai 03 invoice cho 01 tờ khai theo công văn 4608/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2014.
  Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu kỹ công văn 4608/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2014 để thực hiện.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi là DN chế xuất, xin hỏi hàng nhập được phân luồng xanh và luồng vàng khi nhận hàng tại cảng có cần phải lập biên bản bàn giao và niêm phong hang hóa hay không?"


  Trả lời: Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận

  Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 33 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính qui định về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu sự giám sát của hải quan thì hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vận chuyển từ cửa khẩu nhập về KCX và ngược lại phải chịu sự giám sát của hải quan. Do đó đối với tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu được phân luồng xanh, luồng vàng đều phải lập biên bản bàn giao và thực hiện niêm phong hàng hóa.

 •  

  Hỏi:

  "Kính chào quý anh chị Trong quá trình xuât nhập hàng ở KCX tôi nhận thấy quy trình kiểm hóa rất phức tạp, Doangh nghiệp phai chạy toi chạy lui rat nhiều lần cho một lô hàng kiểm,vậy các anh chị xem xét lại để công ty đỡ vất vả hơn."


  Trả lời: Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận

  Tại Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận, khi doanh nghiệp đến văn phòng hải quan KCX đăng ký kiểm hóa (tờ khai luồng đỏ), lãnh đạo phân công công chức kiểm hóa, từ trụ sở hải quan Tân Thuận đến các doanh nghiệp trong KCX thời gian chậm nhất 10 phút, sau khi kiểm tra xong lô hàng, doanh nghiệp đến văn phòng hải quan để lấy tờ khai đã thông quan. Do tại KCX Tân thuận chưa có địa điểm kiểm tra tập trung nên hải quan kiểm tra tại địa điểm kho của từng doanh nghiệp chế xuất. Khi có địa điểm kiểm tra tập trung thì doanh nghiệp không phải đi lại giữa doanh nghiệp chế xuất và văn phòng hải quan KCX Tân Thuận.

 •  

  Hỏi:

  "Doanh nghiệp lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ thanh khoản, hồ sơ xét miễn, giảm thuế, hoàn thuế. Trường hợp có số tiền thuế chênh lệch âm, chênh lệch dương của từng tờ khai trong mỗi bộ hồ sơ thì có được bù trừ hay không? Chênh lệch thuế âm/dương giữa các bộ hồ sơ có được bù trừ hay không?"


  Trả lời: Ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Cơ quan hải quan quản lý thuế theo tờ khai. Trường hợp trong quá trình kê khai nộp thuế, thanh khoản... phát sinh thừa tiền, doanh nghiệp được hoàn thuế nộp
  thừa hoặc cấn trừ cho tờ khai khác.
  Các trường hợp hoàn thuế, thủ tục hoàn thuế được quy định tại Mục 6 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
  Xử lý tiền thuế được hoàn được quy định tại Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi quý cơ quan.DN chúng tôi thực hiện mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ theo loại hình VNACS vào KCX,KCN. Khi tra thông tin nợ thuế trên trang web hải quan thì báo nợ lệ phí hải quan những tờ khai này. Việc báo nợ lệ phí những tờ khai này có ảnh hưởng gì tới DN không và hướng xử lý của cơ quan hải quan như thế nào ? Xin chân thành cảm ơn."
   


  Trả lời: Ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  "Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 172/2010/TT-BTC thì hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (kể cả hàng hoá trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với nội địa và giữa doanh nghiệp chế xuất với nhau) không phải nộp lệ phí hải quan.
  Trường hợp cụ thể của doanh nghiệp đề nghị liên hệ với chi cục hải quan nơi mở tờ khai để được xử lý theo quy định."

 •  

  Hỏi:

  "Chúng tôi cũng có làm dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng là: Bộ dung dịch xử lý tế bào hỗ trợ cho chuẩn đoán ung thư cổ tử cung, doanh nghiệp này sẽ nhập để cung cấp cho gói trúng thầu vào bệnh viên đại họa Y Dược và bệnh viện Từ Dũ. Chúng tôi đã tra cứu trong TT 83/2014/TT - BTC , nhưng không biết nên đưa vào mã H.S code nào cho đúng. Xin các lãnh đạo hướng dẫn doanh nghiệp."


  Trả lời: Ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Do dữ liệu của quý công ty đưa ra chưa đầy đủ để có thể xác định được mã số HS chính xác.
  Đề nghị Quý Công ty căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
  Đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thêm. Hoặc gửi hồ sơ, mẫu hàng hoá để thực hiện xác định trước mã số HS theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gởi: Cuc HQ TP.HCM. Công ty chúng tôi gặp trường hợp đã hủy TK do khai nhầm mã địa điểm lưu kho và đăng ký TK mới. Chúng tôi đã nộp thuế cho TK hủy và làm công văn yêu cầu chuyển thuế từ TK hủy sang TK mới nhưng không được giải quyết mà phải nộp thuế lại cho TK mới. Lý do: HQ thông báo kho bạc không giải quyết trường hợp chuyển thuế này. Vậy cho hỏi: nếu xảy ra trường hợp tương tự, HQ sẽ giải quyết cho chúng tôi như thế nào?"


  Trả lời: Ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Cơ quan hải quan căn cứ xác nhận của Kho bạc nhà nước trên mẫu C1-07/NS về việc điều chỉnh tiền thuế đã nộp từ tờ khai hủy sang tờ khai mới phát sinh. Để hạch toán trên hệ thống kế toán hài quan.
  Tuy nhiên, thời gian qua 1 số Kho bạc Nhà nước từ chối xác nhận điều chỉnh tiền thuế tại mẫu C1-07 đối với tờ khai hủy.
  Để giải quyết vướng mắc này, ngày 04/8/2014 Tổng cục Hải quan có công văn số 9741/TCHQ-TXNK ngày 04/8/2014 về việc xử lý vướng mắc tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy gửi Kho bạc Nhà nước đề nghị phối hợp xử lý. Tổng cục Hải quan đề nghị Kho bạc chấp nhận điều chỉnh thu ngân sách đối với số tiền đã nộp của tờ khai hủy sang tờ khai mới.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Cục Hải Quan TP.HCM Công ty TNHH Vũ Thủy Địa chỉ: B414 Quốc Lộ 1A, phường Đông Hưng Thuận Q.12 Năm 2009 chúng tôi có làm thủ tục nhập khấu theo các tờ khai số 57 ngày 10/2/2009 Đếng này 08/10/2009 Chi cục hải quann KV3-1 đã ra quyết định tăng thuế với số tiền: 105.186.860 đồng. Theo công văn số 3665/TCHQ-KTSTQ “V/v xử lý vụ việc xe ô-tô nhập khẩu năm 2009 hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz khai là xe tải VAN”. Theo tinh thâ công văn này công ty chúng tôi sẽ không bị tăng số thuế nói trên. Ngày 19/10/2009 chúng tôi đã nộp số thuế tăng thêm không đúng theo yêu cầu của hải quang KV3-1 . Từ tháng 2 năm 2014 Công ty chúng tôi đã liên hệ làm việc với chi cục hải quan KV3-1 nhiều lần cán bộ hải quan đùn đấy đến nay vẫn không giải quyết cho công ty chúng tôi.Kính đề nghị Cục Hải Quan TP.HCM xem xét giải quyết cho công ty chúng tôi. Việc chúng tôi nộp thừa tiền thuế đã gần 5 năm gây thiệt hại cho công ty chúng tôi rất nhiều. Trân trọng cám ơn"


  Trả lời: Ông Mai Văn Trí - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn KV3

  Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 xin cám ơn câu hỏi của Quý công ty.
  Về việc này, Chi cục xin trả lời như sau:
  Ngày 05/3/2013, Công ty TNHH Vũ Thủy có công văn số 02-2013/VT xin hoàn lại thuế đã truy thu của 57/NKD06 ngày 10/02/2009. Sau khi kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với hướng dẫn tại công văn số 3665/TCHQ-KTSTQ ngày 02/7/2013 và công văn số 5117/TCHQ-KTSTQ ngày 28/8/2013 của Tổng cục Hải quan, công chức thụ lý hồ sơ nhận thấy đề nghị của doanh nghiệp là phù hợp theo quy định.
  Căn cứ các văn bản quy định hiện hành, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 đã ban hành quyết định ấn định thuế số 477/QĐ-KV3/AĐT-ĐTT1 ngày 18/7/2014 theo đề nghị của doanh nghiệp; đại diện Doanh nghiệp đã ký nhận bản chính ngày 23/7/2014.
  Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 xin trả lời để Quý công ty được biết.

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gởi chi cục Hải Quan TP HCM. Doanh nghiệp tôi tiến hành khai hải quan và đã được phân luồng tờ khai ( VD: Luồng Xanh ). Nhưng do Container gặp trục trặc về vấn đề kỷ thuật phải tiến hành đổi container tại điều độ lạnh. Như vậy khi tiến hành phân luồng lại cho tờ khai , có bị hạ luồng không ( Luồng vàng hoặc luồng đỏ )? Cục Hải Quan TPHCM cho biết thêm các trường hợp nào sửa không bị hạ luồng tờ khai"


  Trả lời: Ông Mai Văn Trí - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn KV3

  Trước hết, xin cám ơn Quý Công ty đã hợp tác tốt với cơ quan Hải quan trong việc triển khai áp dụng thành công Hệ thống VNACCS trong thời gian qua. Về câu hỏi của Quý Công ty, chúng tôi xin trả lời như sau.
  - Cơ quan Hải quan thực hiện áp dụng Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, được quy định tại Thông tư http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7304ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
  - Theo đó, việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra (phân luồng) cho các lô hàng XNK được thực hiện theo nhiều căn cứ: các chính sách, các yêu cầu quản lý của các Bộ/ Ngành; kết quả đánh giá các rủi ro liên quan đến chủng loại - tính chất hàng hóa, loại hình XNK, tình hình hoạt động, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, v.v...
  - Trong quá trình áp dụng các tiêu chí để phân luồng nêu trên, trong từng giai đoạn cụ thể, căn cứ sự thay đổi về chính sách quản lý, căn cứ kết quả đánh giá về tình hình, hiệu quả thực tế, cơ quan Hải quan sẽ có những điều chỉnh để đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp. Vì
  vậy, về nguyên tắc khi doanh nghiêp khai báo truyền sửa tờ khai hải quan thì hệ thống sẽ phân luồng theo các tiêu chí nêu trên.
  - Về trường hợp chuyển luồng kiểm tra hải quan: Chi cục trưởng sẽ căn cứ vào thông tin của lô hàng, việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, để quyết định phân luồng tại thời đểm doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của chính phủ và Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thẩm quền quyết định hình thức và mức độ kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  - Trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành chương trình thu thập thông tin doanh nghiệp nhằm đánh giá, phân loại chính xác hơn về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động XNK. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác tốt của Quý Công ty trong chương trình này và trong các hoạt động khác liên quan thủ tục XNK.
  Về truờng hợp sửa tờ khai không bị hạ luồng:
  - Trường hợp này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện và thông tư số 133/2013-TT-BTC ngày 24/9/2013 của BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 86/2013/TT-BTC.
  Trân trọng kính chào.

 •  

  Hỏi:

  "Hiện nay chúng tôi có nhận được một số C/O mẫu AJ và VJ cho những lô hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, tuy nhiên ngày khởi hành ghi trên C/O sớm hơn 1-2 ngày so với ngày phát hành vận đơn, lý do người bán hàng đã căn cứ vào ngày tàu đi dự kiến của lô hàng trên hệ thống để khai C/O nhưng tình hình thực tế thì đa số các lô hàng từ Nhật Bản về Việt Nam có lịch tàu chạy sai lệch so với ngày dự kiến trên hệ thống vì một số yếu tố khách quan khác nhau.Rất mong nhận được sự phản hồi của anh chị trong thời gian sớm nhất để Công ty chúng tôi thực hiện cho đúng theo quy định của pháp luật."


  Trả lời: Ông Mai Văn Trí - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn KV3

  Căn cứ Điều 7, Phụ lục 5 Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của BCT về việc Thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa các nước CHXHCNVN và Nhật Bản về đối tác kinh tế, quy định:Về nguyên tắc, một C/O phải được cấp trước thời điểm giao hang hoặc không chậm hơn 3 ngày, lấy ngày giao hang làm mốc tính. Trong trường hợp ngọai lệ, nếu C/O không đuợc cấp trước thời điểm giao hang, hoặc không chậm hơn 3 ngày, lấy ngày giao hang làm mốc tính, theo đề nghị của người xuất khẩu, C/O sẽ đuợc cấp sau trong vòng 12 tháng lấy ngày giao hang làm mốc tính và phải ghi dòng chữ “Issued Retroactively” vào ô số 8. Trường hợp này người nhập khẩu hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi thuế quan, theo quy định pháp luật nước thành viên nhập khẩu , phải cung cấp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu C/O cấp sau đã nếu trên. Ngày giao hàng phải đuợc ghi rõ tại ô số 3 của C/O cấp sau.
  Đề nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung quy định nêu trên để thực hiện.
  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi quý cơ quan, Hiện DN chúng tôi mở TK nhập khẩu xuất xứ Indonesia (theo chứng từ), hàng không C/O. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế hàng hóa thì xuất xứ là Germany. Vậy trong trường hợp này, DN có được điều chỉnh TK và có bị phạt vi phạm hành chánh theo điều luật nào không? Kính xin quý Hải quan cho DN thêm thông tin Trân trọng cám ơn."


  Trả lời: Lê Nguyên Linh - Phó Trưởng Phòng Chống buôn lậu & XLVP

  Về việc xử phạt vi phạm hành chính, trong việc khai sai xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan sẽ xác định việc khai sai này có ảnh hưởng tới số thuế phải nộp hay không.
  Trong trường hợp việc khai sai xuất xứ của Doanh nghiệp không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp thì Doanh nghiệp bị xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP.
  Trường hợp việc khai sai xuất xứ làm giảm số thuế phải nộp thì căn cứ vào hồ sơ thực tế, Doanh nghiệp bị xử phạt theo điểm a khoản 2 Điều 8 (vi phạm về khai thuế) hoặc Điều 13 (hành vi vi phạm về trốn thuế, gian lận thuế).

 •  

  Hỏi:

  "Công ty em thường xuyên nhập các mặt hàng tiêu dùng từ Thái Lan. Quá trinhg mở tờ khai thực hiện rất nhiều cảng khác nhau, cho em hỏi cùng một loại hàng như nhau, nhưng em nhập về Tân cảng, ICD transimex thì phân luồng vàng, còn VICT là luồng đỏ. Mặc dù em được biết phân luồng là do tổng cục hải quan. Xin giải thích dugm em vấn đề này"


  Trả lời: Bà Phạm Thị Lèo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Cảng

  Trước hết, xin cám ơn Qúy Công ty đã hợp tác tốt với cơ quan hải quan trong việc triển khai áp dụng thành công hệ thống VNACCS trong thời gian qua. Về câu hỏi của Qúy công ty, chúng tôi xin trả lời như sau:
  -Cơ quan hải quan thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo quy định tại Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Theo đó, việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra (phân luồng) cho các lô hàng XNK được thực hiện theo nhiều căn cứ: các chính sách, các yêu cầu quản lý của các Bộ/ Ngành; kết quả đánh giá rủi ro liên quan đến chủng loại- tính chất hàng hóa, loại hình XNK, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp...
  Trong quá trình áp dụng tiêu chí để phân luồng nêu trên, trong từng giai đoạn cụ thể, cơ quan hải quan sẽ có những điều chỉnh để đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.

  Trường hợp của Qúy công ty chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhằm xem xét và có biện pháp tháo gỡ phù hợp theo tinh thần đảm bảo các quy định chung, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

  Trong thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ tiến hành chương trình thu thập thông tin doanh nghiệp nhằm đánh giá, phân loại chính xác hơn về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động khác liện quan đến hoạt động XNK.

  Trân trọng kính chào./.

 •  

  Hỏi:

  "Xin chào anh/ chị, Anh chị vui lòng cho hỏi: Công ty chúng tôi đang bị Chi cục Kiểm tra sau thông quan kiểm tra và được cho biết công ty chúng tôi sẽ bị truy thu thuế và hai khoản phạt: nộp chậm và vi phạm hành chính. Trên thực tế chúng tôi không cố tình vi phạm pháp luật. Vậy việc xử phạt này có đúng không? Căn cứ vào quy định nào? Xin cảm ơn!"


  Trả lời: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm tra sau thông quan

  Cảm ơn bạn đọc website và các doanh nghiệp đã gửi câu trả lời cho chúng tôi, Chi cục Kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh xin trả lời như sau:
  - Liên quan đến lĩnh vực kiểm tra sau thông quan đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản: Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng12 năm 2005 từ Điều 64 đến
  Điều 71và TT 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 từ Điều 139 đến Điều 147.
  - Trong quá trình KTSTQ, cơ quan hải quan cùng doanh nghiệp phát hiện những sai sót để khắc phục điều chỉnh giúp doanh nghiệp nắm vững pháp luật. Nếu hát hiện
  sai phạm của doanh nghiệp sẽ tiến hành truy thu thuế và lập biên bản vi phạm nếu có hành vi vi phạm.
  - Liên quan đến việc phạt chậm nộp doanh nghiệp hỏi, được quy định tại Khoản 6 Điều 20 TT 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013:
  a) Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp, thì thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp là hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất thì thời hạn nộp thuế đối với số thuế ấn định là ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Đối với hàng hóa khác, thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng;
  b) Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2013, nhưng cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế sau ngày 01/7/2013, thì thời hạn nộp thuế đối với
  số tiền thuế ấn định là ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế.”
  - Về xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 và Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2013.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Cục hải quan, Tại sao một số tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu đã được hải quan tại cửa khẩu chấp nhận nhưng hải quan Kiểm tra sau thông quan không chấp nhận? Việc này tạo sự khó khăn cho doanh nghiệp. Xin cảm ơn! Phạm Minh Phương"


  Trả lời: Nguyễn Anh Tuấn - Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm Tra sau thông quan

  Cảm ơn bạn đọc website và các doanh nghiệp đã gửi câu trả lời cho chúng tôi, Chi cục Kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh xin trả lời như sau:
  - Liên quan đến lĩnh vực kiểm tra sau thông quan đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản: Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng12 năm 2005 từ Điều 64 đến
  Điều 71 và TT 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 từ Điều 139 đến Điều 147.
  - Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, doanh nghiệp phải tự kê khai, tự tính thuế và thực hiện việc nộp
  thuế. Sau khi hàng hóa XNK đã được thông quan DN có trách nhiệm quản lý hồ sơ và sổ sách trong vòng 5 năm, trong thời gian này cơ quan hải quan có thẩm quyền có
  thể ra quyết định tiến hành KTSTQ đối với Doanh nghiệp.
  - Mục đích của Kiểm tra sau thông quan là nhằm thẩm định tính chính xác, trung thực nội dung các Hồ sơ hải quan, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ,
  tài liệu, dữ liệu có liên quan, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan của chủ hàng; thẩm định việc tuân thủ của doanh nghiệp đối với pháp luật hải quan,
  pháp luật thuế và các pháp luật khác liên quan đến quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Vì vậy KTSTQ phát hiện việc doanh nghiệp trong quá trình thông quan chưa làm đúng theo quy định pháp luật thì phải điều chỉnh cho đúng.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Cục Hải Quan Hồ Chí Minh Công ty chúng tôi có nhập khẩu lô hàng dụng cụ, thiết bị (Bộ nguồn cấp điện, van, vòng đệm, bảng mạch xử lý dữ liệu), 1 kiện hàng 9.1kgs, nhập về qua FedEx, khai báo Chi cụ Hải quan Chuyển Phát Nhanh, sau khi khai báo qua hệ thống VNACCS, đã được phân luồng xanh, chúng tôi đã đóng thuế theo thông báo thuế của hệ thống VNACCS. Công ty chúng tôi có phải xuất trình giấy nộp tiền thuế, tờ khai đã phân luồng cho Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh kiểm tra để ra quyết định cho thông quan hay không? Làm sao để biết tiền thuế chúng tôi nộp đã vào đến tài khoản của cơ quan hải quan?"


  Trả lời: Lê Thị Thùy Dung - Phó Đội Trưởng Chi Cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh

  Căn cứ Điều 10, Thông tưhttp://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4890332quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK thương mại, trường hợp nhận kết quả phân luồng là luồng 1 (luồng xanh), người khai hải quan thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định tại Điều 17 Thông tư này
  Căn cứ Điều 17, trường hợp tờ khai được phân luồng xanh, hệ thống tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế và quyết định thông quan.
  Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế được thực hiện như sau:

   * Trường hợp dữ liệu thuế từ kho bạc nhà nướcđãtruyền về cơ quan hải quan: Hệ thống tự động đối chiếu và cấp phép. Doanh  nghiệp biết được khi nhận được tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu (thông quan)
     do hệ thống tự động trả về.
   * Trường hợp dữ liệu thuế từ kho bạc nhà nướcchưatruyền về cơ quan hải quan: Doanh nghiệp xuất trình chứng từ nộp thuế vào   NSNN cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan kiểm tra và thực hiệnthủ côngthao tác xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với tờ khai. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ cấp phép và trả về tờ khai xuất nhập khẩu (thông quan) cho doanh nghiệp.
  Doanh nghiệp không phải xuất trình tờ khai phân luồng cho cơ quan hải quan ở bộ phận kiểm tra hồ sơ nhưng phải xuất trình tờ khai đã được quyết định thông quan (do Hải quan nơi đăng ký tờ khai in hoặc doanh nghiệp tự in từ hệ thống) cho công chức bộ phận giám sát.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi các ban lãnh đạo Tôi có 1 câu hỏi liên quan đến thuế Hải quan Ngày 14/07/2914 chúng tôi có mở tờ khai xuất khẩu vào KCX Linh Trung và nộp tiền thuế xuất khẩu. Nhưng trên tờ nộp thuế do ngân hàng tại KCX Linh Trung phát hành nhưng ngày tờ khai thể hiện trong tờ nộp thuế bị sai ngày, tờ khai đã thông quan rồi. Vậy trong trường hợp này phải xử lý như thế nào??"


  Trả lời: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung

  Rất cảm ơn sự quan tâm và câu hỏi của Chị NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC. Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Phần B Mục I Khoản 7 Thông tư sốhttp://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=12411ngày 24/12/2008 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước qua Kho bạc nhà nước
  - Căn cứ Thông tư sốhttp://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-08-2013-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-ke-toan-nha-nuoc-ap-dung-He-thong-vb167701.aspxngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) và Quyết định sốhttp://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-759_Q%C4%90-BTC-%2811205%29?cbid=11197ngày 16/4/2014 về việc đính chính Thông tư sốhttp://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-08-2013-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-ke-toan-nha-nuoc-ap-dung-He-thong-vb167701.aspxngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính.
  - Căn cứ Điều 130 Thông tư sốhttp://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=12411ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế
  xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Theo đó, Quý công ty lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu số C1-07/NS đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan nơi quý công ty mở tờ khai (ví dụ nơi mở tờ khai là Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung) xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và liên hệ Kho bạc Nhà nước Quận Thủ Đức để được điều chỉnh
  theo đề nghị.

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Hiện doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục HQ KV2 (Khánh Hội) đối với hàng tạm nhập tái xuất kinh doanh. DN muốn khai bảo lãnh riêng cho tờ khai TN thì thực hiện thế nào?"


  Trả lời: Ông Trần Việt Thắng – Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn KV2

  Cám ơn câu hỏi của quý doanh nghiệp, Chi cục HQ CK CSG KV2 xin hồi đáp như sau:
  Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. DN thực hiện mẫu Thư bảo lãnh riêng theo mẫu 19/TBLR/2013 Phụ lục 3 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. DN thực hiện mẫu Thư bảo lãnh riêng theo mẫu 19/TBLR/2013 Phụ lục 3
  DN nộp thư bảo lãnh để công chức kiểm tra, đối chiếu sau đó sẽ nhập vào hệ thống KTTT, thông tin thư bảo lãnh sẽ được cập nhật vào hệ thống VNACCS/VCIS để tự động trừ lùi cho DN.

  Trân trọng

 •  

  Hỏi:

  "DN thực hiện mở tk nhập triễn lãm tại Chi cục HQ KV2( Khánh Hội). Trong quá trình làm thủ tục phát sinh các vướng mắc sau: 1. Hàng nhập kinh donh sau hội chợ triễn lãm sẽ thực hiện theo mã loại hình nào? 2. Cách khai mã địa điểm lưu kho chờ thông quan hàng hóa, do trong thực tế hàng nhập triễn lãm không nằm trong khu vực quản lý của Chi cục?"


  Trả lời: Ông Trần Việt Thắng – Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn KV2

  Cám ơn câu hỏi của quý doanh nghiệp, Chi cục HQ CK CSG KV2 xin hồi đáp như sau:
  1. DN căn cứ cv 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 để khai mã loại hình phù hợp đối với hàng nhập kinh doanh sau hội chợ triễn lãm:
  Vd: A11 : đối với loại hình nhập kinh doanh tiêu dùng.
  2. Cách khai mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:
  Căn cứ công văn 2837/HQHCM-GSQL ngày 05/8/2014, DN khai mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến: khai mã kho lưu giữ hàng hóa do chi cục HQ CK CSG KV2 quản lý.
  Trong quá trình thực hiện nếu các DN gặp vướng mắc hoặc cần hướng dẫn cụ thể về việc khai báo và làm thủ tục đối với hàng nhập triển lãm thì trực tiếp liên hệ với Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu- Chi cục HQ CK CSG KV2 để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể.

  Trân trọng.

 •  

  Hỏi:

  "Cty e co mo 2 to khai hàng xuất mặt hàng Cafe o KV4 ICD TRANSIMEX, moi to khai cach nhau 14ngay đều bị phân luồng Do, e co hoi Chi hai quan Thi Chi tre Loi la may tu phan kiem, nho a chi giai dap cho e ve van de nay de e dc biet"


  Trả lời: Ông Huỳnh Tấn Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quản Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV

  Xin cảm ơn quý Công ty đã có câu hỏi đến Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn Khu vực IV, sau đây đơn vị xin trả lời như sau:
  1. Hiện nay hệ thống VNACCS/VICS thực hiện phân luồng tờ khai ngẫu nhiên và tự động theo các tiêu chí của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Tp.HCM thiết lập.
  2. Ngoài ra việc phân luồng cũng thực hiện theo các kế hoạch chống buôn lậu và gian lận thương mại đề ra trong từng thời điểm (ví dụ: tuyến trọng điểm, hàng trọng điểm, Doanh nghiệp trọng điểm...).
  Để biết thêm chi tiết xin quý Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Đội Thủ tục Hàng hóa Xuất khẩu - Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV (số điện thoại : 0933565656 - Ông Huỳnh Tấn Trung - PCCT).

 •  

  Hỏi:

  "doanh nghiệp Kho ngoại quan (được công nhận là đại lý TTHQ) lại sắp phải báo cáo định kỳ 03 tháng (theo NĐ14/2011 và TT80/2011) vào đầu tháng 10 này. Xin quý cục HQ TP.HCM có giải pháp tháo gỡ để hỗ trợ doanh nghiệp KNQ. Hơn thế, doanh nghiệp KNQ (chưa được công nhận là đại lý làm TTHQ ) thực hiện theo công văn 6842/TCHQ-GSQL ngày 10/06/2014 của TCHQ thì không phải báo cáo 03 tháng theo NĐ14/2011."


  Trả lời: Ông Huỳnh Tấn Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quản Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV

  1. Việc báo cáo của đại lý Hải quan theo định kỳ đề nghị quý Doanh nghiệp thực
  hiện theo khoản 9 Điều 59 Thông tư sốhttp://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=128/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1và khoản 5 Điều 6 Thông tư sốhttp://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1của Bộ Tài Chính quy định Định kỳ 06 tháng một lần, chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày hết kỳ báo cáo, chủ kho ngoại quan phải báo cáo bằng văn bản cho Cục trưởng Cục Hải quan nơi có kho ngoại quan về thực trạng hàng hoá trong kho và
  tình hình hoạt động của kho.
  2. Trong trường hợp DN Kho Ngoại Quan không phải là Đại lý Hải quan thực hiện công văn 6842/TCHQ-GSQL ngày 10/6/2014 của Tổng cục Hải quan.
  Trường hợp của Qúy công ty chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhằm xem xét và có biện pháp tháo gỡ phù hợp theo tinh thần đảm bảo các quy định chung, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

 •  

  Hỏi:

  "kính gởi quý hả quan. Em muốn hỏi về quy định về phân luồng hàng hóa . hàng hóa đã dc phân luồng trên VNACC thì có bị phân lại k ? và phân lại theo quy định như thế nào. Chân thành cảm ơn"


  Trả lời: Huỳnh Tấn Trung - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan CK CSG KV4

  Xin cảm ơn quý công ty đã có câu hỏi đến Chi cục, sau đây đơn vị xin trả lời như sau:
  1. Hiện nay hệ thống VNACCS/VICS phân luồng phân luồng ngẫu nhiên và tự động theo các tiêu chí của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Tp.HCM thiết lập được
  quy định tại Thông tưhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7304ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
  2. Tại thời điểm làm thủ tục Hải quan, nếu cơ quan Hải quan có thông tin nghi vấn thì chuyển luồng kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa theo quy định tại điều 13 thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài Chính, thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính.

 •  

  Hỏi:

  "Cty tôi là DN chế xuất thuộc Kcx Tân Thuận. Tôi có nhập hàng nguyên vật liệu từ nước ngoài nhưng nguyên liệu đó không đạt chất lượng. Do phí xuất sang nước ngoài sửa chửa quá cao nên DN nước ngoài muốn cty chúng tôi xuất ra 1 DN nội địa để sửa chửa nguyên vật liệu đó. Dn nội địa đó do DN nước ngoài chỉ định lựa chọn và trả phí sửa chửa. Vậy tôi phải làm thủ tục hải quan như thế nào. Cám ơn"


  Trả lời: Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chi cục trưởng Chi cục hải quan Khu chế xuất Tân Thuận

  Theo qui định tại điểm g khoản 3 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: "Đối với hàng hóa của DNCX đưa vào nội địa dể sửa chữa, DNCX có văn bản thông báo
  tên hàng, số lượng, lý do, thời gian sửa chữa, không phải đăng ký tờ khai hải quan...", đề nghị doanh nghiệp khi có hàng hóa sửa chữa liên hệ với Chi cục Hải quan KCX Tân thuận để được hướng dẫn thực hiện.

 •  

  Hỏi:

  "Kính thưa quý cơ quan hải quan ! Chúng tôi có câu hỏi như sau, kính mong quý cơ quan hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp giúp : Công ty chúng tôi nhập khẩu 1 lô hàng từ nước ngoài về với thuế NK : 0%, thuế VAT: 10%. . Công ty chúng tôi bán lô hàng đó cho 1 DNCX ở KCN Tân Thuận với VAT:0%.DN đã kê khai thủ tục hoàn thuế trên hệ thống KTT điện tử, tuy nhiên chưa được hoàn tiền thực tế. Tuy nhiên, lô hàng có 1 vài chi tiết lỗi không phù hợp, bên phía khách hàng đề nghị trả lại 2/3 lô hàng này. Và lấy tiền lại. Vậy trong trường hợp này, công ty chúng tôi có phải kê khai phần thuế VAT không? Nếu có thì phải kê khai như thế nào?. Xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của quý hải quan."


  Trả lời: Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận

  Căn cứ Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính,việc hoàn thuế VAT đối với hàng xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa không thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan, đề nghị doanh nghiệp liên hệ cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn.

 •  

  Hỏi:

  "Em là Cúc Xuất nhập khẩu cty Cho Len của KOREA - làm : SẢN XUẤT XUẤT KHẨU hàng may mặc dệt len - Hóc Môn- TP. HCM. Do em nghe nhầm: "" VNACCS - Hàng SXXK danh muc NPL va danh muc sản phẩm không phải mở phụ kiện, không phải có Hải quan duyệt , chỉ cần doanh nghiệp nhập vào là được) Trong quá trình sản xuất cty có phát sinh cần nhập 2 NPL mới đó là dây thun và mãnh len đã dệt sẵn. Do cty không biết để nhờ Hải quan duyệt trước mà Cty đã đưa PNL này vào và sau đó khai báo Hải quan. Bây giờ đưa vào thanh khoản thì phần mềm V5 báo lỗi : 2 NPL này chưa được Hải quan duyệt. Nhờ anh chi giúp em làm thế nào để đưa NPL này vào được thanh khoản ? Và sau khi hải quan đã duyệt 2 NPL này thì em có thể khai báo bình thường phải không anh chi? Thành thật xin lỗi là em không biết nên đã làm sai, đã nhập vào rất nhiều, cty không có NPL để xuất khẩu , không thể đóng thuế nổi số NPL đó. Mấy hôm nay em rất lo lắng, Mong anh chi cứu giúp em! Hôm nay em nhận email biết được có buổi giao lưu, em rất vui , nhờ anh chi cứu giúp em! Em Cúc"


  Trả lời: Đoàn Phi Vân - Phó chi cục trưởng chi cục HQQLH đầu tư

  Chi cục hải quan QLH đầu tư xin được trả lời câu hỏi của quí công ty như sau:
  Trách nhiệm của người khai Hải quan trong việc thông báo Danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được qui định tại khoản 2 điều 23 thông tư 22/2014/TT-BTC, theo đó:
  - Trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, người khai hải quan tạo thông tin Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo đúng các tiêu chí, định dạng chuẩn theo quy định và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống.
  - Tiếp nhận thông tin phản hồi và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan. Việc quyết toàn tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư nhập khẩu được hướng dẫn tại khoản 5 điều 23 thông tư 22/2014/TT-BTC: Trách nhiệm của người khai hải quan:
   * Khai đầy đủ các nội dung theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn tại hồ sơ  quyết toán điện tử và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống và chịu trách  nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu quyết toán;
   * Nhận phản hồi thông tin tiếp nhận hồ sơ Quyết toán hoặc nội dung hướng dẫn  của cơ quan Hải quan và thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin theo hướng dẫn  của cơ quan Hải quan. Trường hợp vướng mắc của quí doanh nghiệp đề nghị  chuyển hồ sơ về đội thủ tục SXXK-GC chi cục HQQLH đầu tư để được xem xét giải  quyếtcụ thể theo qui định./.

 •  

  Hỏi:

  "Doanh nghiệp tôi có nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh, sau đó đưa vào sản xuất và thực hiện XK một phần, chúng tôi mở tờ khai xuất SXXK, khi làm thanh khoản trên E-Cus5, chúng tôi có đăng ký lại qua mạng HQ các danh mục NPL và hệ thống đã tiếp nhận, sau đó chúng tôi khai định mức và nhận được thông báo danh mục NPL chưa được đăng ký, vậy chúng tôi phải đăng thực hiện đăng ký lại bằng giấy? trong khi Cty đã nộp thuế NK vì NKD, vậy DN kiến nghị đối với loại hình nhập đầu tư KD, khi xuất SXXK thì mạng HQ nên tự động duyệt danh mục trên mạng sau khi DN truyền đăng ký danh mục vì DN ở địa bàn cách xa TP HCM nên chi phí đi lại rất tốn kém và mất thời gian."


  Trả lời: Bà Đoàn Phi Vân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản Lý Hàng Đầu Tư

  Chi cục HQQLH đầu tư xin được trả lời câu hỏi của quí công ty như sau: Theo koản 2 điều 35 thông tư 128/2013-TT-BTC qui địnhnguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh nội địa được làm
  nguyên liệu, vật tư theo loại hình SXXK với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đó đến ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai nhập khẩu.
  Theo khoản 3cĐiều 23 thông tư 22/2014-TT-BTC qui định:Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu : Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước, sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, trước khi xuất khẩu sản phẩm thì người khai hải quan phải đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư và thông báo, điều chỉnh định mức theo quy định.
  Thủ tục hải quan Thông báo Danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo qui định tại khoản 2 điều 23, thông tư 22/2014/TT-BTC, theo đó: Trách nhiệm của người khai Hải quan:
  Trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, người khai hải quan tạo thông tin Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo đúng các tiêu chí, định dạng chuẩn theo quy định và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống;Tiếp nhận thông tin phản hồi và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.
  Đề nghị quí công ty thực hiện theo các hướng dẫn trên, nếu còn thắc mắc xin liên hệ với Đội thủ tục SXXK-GC chi cục HQQLH đầu tư để được xem xét giải quyết cụ thể theo qui định./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi cục HQ Trên phần mềm Ecus5 chỗ ghi chép khác, giới hạn ký tự ở ô này chỉ có 100 ký tự. Những tờ khai đăng ký trên chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư sử dụng danh mục được miễn thuế, ngoài thông tin số hợp đồng thể hiện, và còn cần phải thể hiện nhiều thông tin khác, nhưng lại không đủ ký tự. Như vậy thì sẽ thể hiện tiếp những thông tin còn lại ở chỗ nào? Xin cảm ơn."


  Trả lời: Bà Đoàn Phi Vân - Phó Chi cục Trưởng Chi cục hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Chi cục HQQL hàng đầu tư xin được trả lời như sau:
  Đối với những chỉ tiêu khai báo ở phần thông tin chung (General, General2): ghi nhận tại Phần ghi chú. Nếu thông tin cần ghi nhận tại “Phần ghi chú” vượt quá 100 ký tự, cho phép người khai hải quan sử dụng tệp tin đính kèm (nghiệp vụ HYS) để ghi nhận các nội dung cần khai báo;
  Đối với những chỉ tiêu khai báo ở phần chi tiết hàng hóa (Detail): ghi nhận tại phần cuối của tiêu chí “Mô tả hàng hóa” của từng dòng hàng.

 •  

  Hỏi:

  "Hiện nay có vướng mắc về khai báo Hải Quan đối với thuế VAT có 2 trường hợp như sau: Cửa Khẩu Tân Sơn Nhất. 1. Cty A nhập hóa chất chẩn đoán dùng trong máy phân tích có mã HS: 38220090. Được đội phó chi cục phân vào cửa Công chức Hải Quan số 1. Và được tiếp nhận thuế VAT là 5% theo thông tư 219/2013/TT-BTC, Ngày 31/12/2013 2. Cty B nhập hóa chất chẩn đoán dùng trong máy phân tích có mã HS: 38220090. Được đội phó chi cục phân vào cửa Công chức Hải Quan số 2. Và được tiếp nhận yêu cầu khai báo lại thuế VAT là 10% theo thông tư 83/2014/TT-BTC, Ngày 26/06/2014. Xin cho hỏi là Cty A đúng hay Cty B đúng. Vì 1 chi cục Hải Quan mà chưa có sự thống nhất trong khai báo hàng hóa như vậy có đúng hay không?"


  Trả lời: Ông Nguyễn Đức Khánh - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

  Trả lời câu hỏi bạn đọc, Đại diện Chi cục HQCK SBQT Tân Sơn Nhất có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo:
  Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam” quy
  định:
  “1. Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó. Riêng hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản;thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dùng thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này…
  khoản11, điều 10 Thông tư 219/BTC quy định:" Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo
  xác nhận của Bộ Y tế. Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh
  phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền;vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng
  tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm"
  Khoản 5, điều 4 Thông tư 83/BTC quy định: "Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực
  hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này.”.
  Theo hướng dẫn của Cục Hải quan TP HCM và các hướng dẫn nêu trên thì vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế được áp mức thuế suất 5% theo Thông tư 219 , tuy nhiên mặt hàng này không được liệt kê tại khoản 5 điều 4 Thông tư 83 nên DN phải có công văn cam kết nộp thuế bổ sung nếu Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn khác
  Trân trọng!

 •  

  Hỏi:

  "Xin quý cho hỏi vấn đề sau: Đối với tờ khai luồng xanh đã thông quan trên hệ thống do doanh nghiệp đã nộp thuế đầy đủ, nhưng đối với chi cục Hải Quan SBQT Tân Sơn Nhất vẫn phải nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận kiểm tra và thông quan ký tên như vậy có đúng không? (Thời gian nộp hồ sơ đến khi có tờ khai ít nhất cũng từ 10 phút đến 3 giờ) cho tờ khai luồng xanh. Hệ thống VNACCS/VCIS cho số tờ khai và phân luồng thì đúng là 3 giây, nhưng nộp hồ sơ được thông quan hàng hóa thì là 3 giờ. Như vậy hệ thống có thay đổi gì mới không?"


  Trả lời: Ông Nguyễn Đức Khánh - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

  Xin cám ơn câu hỏi của Quý Công ty. Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 thì tờ khai VNACCS/VCIS được phân luồng Xanh, đã được Hệ thống quyết định "Thông quan" thì đề nghị Doanh nghiệp đến trực tiếp Đội Giám sát Kho, Bãi để nhận hàng hóa, không phải xuất trình hồ sơ hải quan tại Đội Thủ tục hàng hóa.
  - Trường hợp tờ khai được phân luồng xanh, DN đã nộp thuế nhựng hệ thống chưa cập nhật kịp thời về nghĩa vụ thuế của tờ khai hải quan thì DN có thể đến Đội Thủ tục hàng hóa để xuất trình chứng từ nộp thuế cho công chức kiểm tra cập nhật vào Hệ thống, xác nhận thông quan cho tờ khai hải quan. sau đó DN đến Đội Giám sát để nhận hàng.
  Hiện tại Cục Hải quan đã có báo cáo Tổng Cục Hải quan để nâng cấp hệ thống đường truyền kết nối giữa Ngân hàng- Kho bạc- Tổng cục Hải quan để cập nhật kịp thời nghĩa vụ nộp thuế của tờ khai hải quan

 •  

  Hỏi:

  "1. Trong tiêu thức “ Phương tiện vận chuyển”. Nếu hàng được chuyển bằng đường hàng không thì ghi như sau: mã hãng hàng không ( 2 ký tự), số chuyến bay ( 4 ký tự), gạch chéo (1 ký tự), ngày, tháng ( ngày: 2 ký tự, tháng: 3 ký tự) Ví dụ: Số hiệu chuyến bay : CX0765 Ngày khởi hành: 04/09/2014 -Vậy sẽ nhập tại tiêu thức “ Phương tiện vận chuyển” như sau: CX0765/04SEP Công ty nhập vậy đúng hay sai? -Nếu người XK gửi hàng vào ngày 4/9/2014 nhưng do một số lý do mà máy bay khởi hành vào ngày 5/9/2014 thì sẽ nhập theo ngày nào?"


  Trả lời: Ông Nguyễn Đức Khánh - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

  - DN khai báo thông tin phương tiện vận chuyển tại thời điểm khai báo hải quan theo trình bày như trên là đúng quy định.
  - Trường hợp tờ khai đã được " thông quan" nhưng có thay đổi thông báo thay đổi về chuyến bay thì đề nghị DN khai báo bổ sung theo thông quan theo điều 11 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi quý cơ quan Hải quan Công ty chúng tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay có một lô hàng tạm nhập tái xuất với mục đích hàng nhập về dùng để giới thiệu sản phẩm tại công ty. Căn cứ theo Điều 53 Thông tư 128/2013/TT-BTC đối với hàng tạm nhập tái xuất với mục đích giới thiệu sản phẩm được thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và thủ tục hải quan được mở tại cửa khẩu. Công ty chúng tôi đã đăng ký thủ tục hái quan tại cửa khẩu hàng về là Chi Cục Hải quan Sân bay QT Tân Sơn Nhất nhưng bị từ chối và yêu cầu phải đăng ký tờ khai tại Chi cục HQ QL Hàng Đầu Tư. Nay, công ty chúng tôi xin hỏi quý cơ quan hướng dẫn cho công ty chúng tôi phải làm thủ tục cho lô hàng nêu trên tại cửa khẩu nào? Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!"


  Trả lời: Ông Nguyễn Đức Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

  Cám ơn Quý Công ty đã có câu hỏi. Chi cục HQCK SBQT Tân Sơn Nhất xin trả lời như sau:
  Theo quy đĩnh tại khoản 4 Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa TN-TX, TX-TN để phục vụ hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học... thì địa điểm làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

 •  

  Hỏi:

  "Kính thưa: Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố HCM, Lãnh đạo các chi cục hải quan. Chúng tôi là một doanh nghiệp làm dịch vụ hải quan, vừa qua chúng tôi có làm tờ khai mậu dịch cho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 7, vì việc ship hàng trậm chễ đầu nước ngoài tờ khai bị quá hạn 15 ngày, tờ khai quá hạn này đã được doanh nghiệp nhập khẩu đóng thuế. Khi đó chúng tôi có mở một tờ khai khác cho doanh nghiệp và doanhn nghiệp nhập khẩu tiếp tục đóng thuế mới cho tờ khai mới để thông quan hàng. Chúng tôi đã làm các thủ tục để dn nhập khẩu được hoàn thuế VAT, và được lãnh đạo cũng như công chức hải quan CKQT Tân Sơn Nhất nhiệt tình giải quyết, lãnh đạo chị chục Tân Sơn Nhất đã ký duyệt giấy xác nhận v/v tiền thuế GTGT nộp thừ hàng nhập khẩu và chúng tôi có mang đầy đủ tờ khai hủy, tờ khgai mới thay thế, giấy xác nhận của chi cục hải quan nơi hàng nhập khẩu qua cửa khẩu TSN tới thuế quận 7. Câu trả lời của đại diện thuế quận 7 là họ làm theo thông tư số 156/2013/TT - BTC., họ không có trách nhiệm hoàn thuế GTGT. Hải quan làm theo thông tư 128/2013/ TT - BTC. Vậy chúng tôi kính mong Cục hải quan tp. HCM kết hợp với Tổng cục Hải quan để có được ý kiến thống nhất từ Bộ Tài Chính cho việc bên nào sẽ là người hoàn trả thuế GTGT nộp thừa của doanh nghiệp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào."


  Trả lời: Ông Nguyễn Đức Khánh - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

  Cán ơn Công ty đã có câu hỏi về hoàn thuế GTGT nộp thừa phát sinh khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu. Về vấn đề này, ngày 19/05/2014, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 5554/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa, nộp chậm. Cụ thể như sau:
  Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu cho cơ quan Hải quan trong năm ngân sách, trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm đó mà phát hiện thì thực hiện điều chỉnh thu NSNN theo mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013. Đồng thời, người nộp thuế nộp bản chính Giấy nộp tiền vào NSNN để cơ quan Hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu lên mặt trước số tiền thuế GTGT điều chỉnh sang khoản thuế khác để Kho bạc Nhà nước hạch toán điều chỉnh thu NSNN.
  Nếu người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và đề nghị hoàn trả thì cơ quan Hải quan ban hành ban hành quyết định hoàn theo mẫu (mẫu 01/LHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) để Kho bạc Nhà nước nơi đã hạch toán thu NSNN đối với khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định.
  Trường hợp khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp, được hoàn trả ngoài năm ngân sách thì cơ quan hải quan nơi người nhập khẩu mở tờ khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền nộp chậm tiền phạt nộp thừa theo mẫu 01/LHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.
  Cơ quan Hải quan có trách nhiệm gửi một bản Quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN đã ban hành cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu và thực hiện quyết toán theo quy định.
  Người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được cơ quan Hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc được hoàn thuế nội địa trước đó với cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế.

  Trân trọng.

 •  

  Hỏi:

  "Dạ, Xin cục Hải quan cho tôi hỏi, Về vấn đề nhập nguyên phụ liệu của Hợp đồng gia công. mở tờ khai nhập tại chổ: bên xuất khai trước bên nhập khai sau, khi cả bên xuất và bên nhập khai Hải quan xong thì mới được phép giao nhận nguyên phụ liệu, như vậy có đúng không ạ?"


  Trả lời: Ông Võ Văn Trực - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Hải quan Quản Lý Hàng Gia Công

  Vướng mắc của Doanh nghiệp trả lời như sau:
  Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Doanh nghiệp xuất khầu làm thủ tục trước; Doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục sau. Theo đó Doanh nghiệp xuất khẩu giao hàng hóa và các giấy tờ theo quy định cho Doanh nghiệp nhập khẩu; khai báo và làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Sau đó Doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
  (Căn cứ theo Điều 27, Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài Chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.)
  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi cục hải quan TP HCM, Chúng tôi là công ty gia công xuất khẩu, trên hóa đơn thương mại kèm tờ khai xuất khẩu thể hiện trị giá gia công và trị giá bán(gồm phí nguyên vật liệu + giá gia công). trong đó: Khách hàng chỉ thanh toán lại trị giá gia công. => Vậy trên tờ khai xuất: - Trị giá hóa đơn là trị giá bán (gồm NVL+ Giá gia công ) - Phương thức thanh toán: TTR và trên hóa đơn thương mại: - Phương thức thanh toán cũng là: TTR - Trị giá thanh toán là trị giá gia công có đúng không? Rất mong được cục hải quan giải đáp để chúng tôi có cơ sở thực hiện theo đúng pháp luật."


  Trả lời: Võ Văn Trực- Phó Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công

  Trả lời vướng mắc như sau:
  Việc khai báo trị giá trên tờ khai xuất là trị giá của hàng hóa bao gồm nguyên vật liệu + giá gia công. Doanh nghiệp khai trị giá gia công trên ô ghi chú.
  Phương thức thanh toán Doanh nghiệp khai báo như thỏa thuận trong hợp đồng gia công.

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè có hợp đồng gia công số 13/20/NB/MOTI/GC (ngày 04/06/2013) đang thanh khoản. Chúng tôi cần huỷ 01 tờ khai xuất khẩu số 59478/XGC01 (08/11/2013), lí do là phần mềm khai báo của doanh nghiệp không có số tờ khai này, nhưng trên hệ thống Hải Quan có tờ khai này. Doanh nghiệp đã có công văn gửi Lãnh đạo Chi cục nhưng công chức Hải Quan không huỷ được tờ khai này trên V5. Rất mong quý cơ quan giải đáp thắc mắc và hướng giải quyết để huỷ tờ khai trên để chúng tôi hoàn thành sớm thủ tục thanh khoản hợp đồng. Xin chân thành cám ơn!"


  Trả lời: Võ Văn Trực- Phó Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công

  Trả lời như sau:
  Đối với tờ khai V4 không có trên hệ thống Doanh nghiệp nhưng trên Hệ thống hải quan có tồn tại tờ khai trên. Đây là lỗi hệ thống, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp vơi Chi cục HQ quản lý hàng Gia công để được hướng dẫn- Đ/C: Sồ 2 Hàm Nghi,Quận 1, TP HCM nơi làm thủ tục để có hướng xử lý.

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính thưa Quý Hải Quan. Doanh nghiệp chúng tôi có 1 số thắc mắc như sau: 1- Khi DN làm công văn xin tái xuất trả NPL (gồm 2 hoặc nhiều tờ khai nhâp khẩu) Nếu lô hàng tái xuất gồm nhiều tờ khai xuất thì DN có phải khai nhiều tờ khai xuất tuơng ứng hay không? Và nếu DN khai 1 tờ khai xuất cho nhiều tờ khai nhập thì có ảnh huởng tới viêc thanh khỏan sau này? 2- DN có khai báo 1 tờ khai trên V4, nhưng do lỗi mạng DN không nhận đuợc thông tin phản hồi nhưng trên mạng của Hải Quan thông báo là có số tờ khai này và yêu cầu DN hủy (hiện tại trên hệ thống của DN không có số TK này). Vậy DN muốn hủy TK trong truờng hợp này phải làm như thế nào? 3- Tờ khai xuất- nhập khẩu sau Thông quan có thể chỉnh mã hàng, số luợng, NPL đuợc không? 4- Tờ khai khai báo truớc định mức (định mức đuợc duyệt sau khi đã khai EDC tờ khai) sau này chạy chuơng trình thanh khỏan có vuớng mắc gì không? 5- Tờ khai xuất – nhập khẩu luồng xanh có trị giá lớn (>100,000 USD) có cần thiết phải chuyển luồng đỏ hay không? Và tờ khai bắt buộc dừng thông quan tự động trong những truờng hợp nào? 6- Những tờ khai kiểm hộ có cần thiết phải có công văn chuyển cửa khẩu hay không? Có thể giảm bớt công văn này đuợc hay không?"


  Trả lời: Ông Võ Văn Trực- Phó Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công

  Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp:
  1/ Để thuận tiện cho công tác thanh khoản, đề nghị Doanh nghiệp khai 1 tờ khai xuất trả tương ứng với 1 tờ khai nhập.
  2/ Đối với tờ khai V4 không có trên hệ thống Doanh nghiệp nhưng trên Hệ thống hải quan có tồn tại tờ khai trên, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp vơi Chi cục nơi làm thủ tục để có hướng xử lý.
  3/ Về việc chỉnh sửa tờ khai sau thông quan:
  - Doanh nghiệp được sửa chữa nếu đáp ứng quy định Khoản 1, Điều 11 theo Thông tư 22/TT-BTC ngày 14/02/2014.
  4/ Để được thanh khoản, định mức phải được khai báo trước hoặc cùng thời điểm xuất khẩu sản phẩm.
  5/ Việc phân luồng tờ khai, dừng thông quan căn cứ theo Tiêu chí quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan và các thông tin có liên quan tại thời điểm Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.
  6/ Hồ sơ kiểm hộ thực hiện theo hướng dẫn công văn số: 5665/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 29/04/2014 và công văn 3609/TCHQ ngày 04/04/2014.

 •  

  Hỏi:

  "Việc thanh khoản hợp đồng GC bằng VNACCS có rút ngắn thời gian hơn so với trước đây không? có văn bản nào quy định bao nhiều ngày kể từ ngày DN trình đủ hồ sơ thì việc thanh khoản được kết thúc?"


  Trả lời: Ông Võ Văn Trực- Phó Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công

  Vướng mắc của Doanh nghiệp được trả lời như sau:
  Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục tiếp nhận hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công do thương nhân nộp, trên cơ sở đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của thương nhân, cơ quan hải quan thực hiện phân loại hồ sơ thanh khoản để áp dụng biện pháp kiểm tra phù hợp; kiểm tra, đối chiếu chi tiết hồ sơ thanh khoản áp dụng đối với trường hợp quy định tại a, b, c tại Khoản 1, Điều 25
  Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.
  Chương trình thông quan tự động (VNACCS) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu chỉ giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa trong quá trình thông quan: việc thanh khoản hợp đồng gia công vẫn thực hiện trên phần mềm kết nối do Tổng cục Hải quan xây dựng (chương trình Thông quan điện tử tập trung), chúng tôi giải thích rõ để Doanh nghiệp hiểu và thực hiện.

  Trân Trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "CTY CHUNG TOI CO KHAI DINH MUC SAN XUAT XUAT KHAU VOI MA NGUYEN PHU LIEU LA TF002T NHUNG THUC TE MA NGUYEN PHU LIEU TREN TO KHAI NHAP LA TF002 VI VAY KHI CHAY CHUONG TRINH THANH LY DOI VOI CAC TO KHAI XUAT KHONG DUOC. VAY CTY CHUNG TOI PHAI LAM GI DE CHAY DUOC CHUONG TRINH THANH LY DUNG?"


  Trả lời: Ông Võ Văn Trực- Phó Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia công

  Doanh nghiệp phải xây dưng định mức đúng thực tế sử dụng, tạo thông tin về định mức nguyên liệu theo đúng các tiêu chí và định dạng chuẩn quy định tại mẫu Định mức nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu gửi đến cơ quan Hải quan. Việc khai sai thông tin sẽ không thực hiện thanh lý được. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Chi cục HQ quản lý hàng Gia công để được hướng dẫn- Đ/C: Sồ 2 Hàm
  Nghi,Quận 1, TP HCM.
  (Căn cứ Điều 22 theo Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014.)

 •  

  Hỏi:

  "Gửi anh/ chị HQ HCM Công ty em có 1 lô hàng nhập bàng container qua cảng cát lái Em muốn khai Vnacc Vcis, anh cho em hỏi mã lưu kho có phải là: 02CIS01 không Mã cảng dỡ hàng có phải là: VNCLI không Mã phương tiện vận tải à gi ? Cám ơn anh / chị ạ"


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông – Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn KV1

  Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cát Lái thì Doanh nghiệp khai mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến như sau:
  1) Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chưa được TCHQ mã hóa: Sử dụng mã tạm này của Chi cục để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại tiêu chí phần Ghi chú trên tờ khai: Khai mã02CI0ZZ
  2) Trường hợp Nhập/xuất hàng rời lưu ở Kho 1, Kho 2, Kho 3 tại Cảng Cát Lái: Khai mã02CIRCI
  3) Trường hợp Nhập/xuất hàng bằng container lưu tại Cảng Cát Lái: Khai mã:02CIS01
  4) Trường hợp Nhập/xuất hàng rời lưu ở Kho CFS Đông Tây, Kho ngoại quan Đông Tây: Khai mã02CIW01
  * Mã Cảng dỡ hàng Cát Lái là VNCLI
  Trân trọng cám ơn./.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi xuất khẩu và mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu trong trường hợp kiểm hóa máy soi thì hàng hóa được thông quan dựa vào hình ảnh nếu hàng đồng nhất không có nghi vấn thì công chức phụ trách máy soi quyết định thông quan hay công chức kiểm hóa thuộc đội xuất khẩu quyết định thông quan?. Tôi thấy kiểm hóa hàng cùng một mặt hàng nhưng có lô hàng lai kiểm hóa thủ công, có lô hàng lại kiểm hóa máy soi?. Vậy kiểm hóa máy soi hay kiểm hóa thủ công ưu điểm hơn?. Nếu kiểm hóa máy soi ưu điểm hơn thì doanh nghiệp có thể đăng ký kiểm máy soi sau đó mới cho Container hạ hàng được không?. Do nếu Container đã hạ hàng vào Cảng sau đó mới chuyển hàng đi soi chiếu thì tốn nhiều chi phí (Đảo Container, vận chuyển nội bộ Container đi soi.........) do Cảng tác nghiệp bao nhiêu thì thu phí bấy nhiêu và mất nhiều thời gian hàng mới được thông quan?"


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục HQCK CSG KV1

  Chân thành cảm ơn quý Công ty đã đặt câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
  1) Về nguyên tắc thì cơ quan Hải quan căn cứ hình ảnh soi chiếu, nếu không có bất thường sẽ xác nhận cho thông quan hàng hóa. Còn trường hợp có nghi vấn thì sẽ chuyển kiểm tra thủ công.
  2) Việc kiểm tra hàng hóa bằng máy soi hay thủ công là 01 hình thức kiểm tra. Hiện nay, cơ quan Hải quan đang áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro nên khi máy tính chỉ định phương pháp kiểm tra nào thì công chức phải thực hiện theo chỉ dẫn đó.
  3) Để thuận lợi cho Doanh nghiệp biết được hàng hóa kiểm tra bằng máy soi hay thủ công thì Doanh nghiệp xem phản hồi của cơ quan Hải quan trên hệ thống máy tính trước khi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.

  Trân trọng Kính chào./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Cục Hải quan TPHCM, Cá nhân tôi là người làm thủ tục HQ cho các cty tại Cảng Cát Lái. Vấn đề tôi thường gặp nhất là việc thanh lý hải quan cổng. Sau khi kiểm hóa xong hàng hóa, lấy tờ khai và ra thanh lý cổng thì công chức giám sát yêu cầu liên hệ lại với kiểm hóa vì trên hệ thống chưa xác nhận thông quan. Tôi lại phải chạy đi liên hệ với kiểm hóa để xin xác nhận. Việc này rất mất thời gian cho doanh nghiệp, mặc dù đây không phải lỗi của chúng tôi. Cục Hải quan có cách nào khắc phục vấn đề này hay không? không nên bắt doanh nghiệp chạy đi chạy lại nhiều lần mất thời gian lắm Thanks"


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông – Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn KV1

  Về nguyên tắc thì khi kiểm tra thực tế, hàng hóa đủ điều kiện thì phải xác nhận thông quan. Trừ trường hợp, hệ thống rớt mạng nên kiểm hóa viên xác nhận trên hồ sơ cho Doanh nghiệp được thông quan hàng hóa, đến khi Doanh nghiệp mang hồ sơ ra Hải quan giám sát thì hệ thống có mạng lại.
  Trong trường hợp Doanh nghiệp phản ánh, chúng tôi ghi nhận kiểm tra lại và nhắc nhở cán bộ công chức phải thực hiện đúng qui định tại quy trình, không để Doanh nghiệp phải chạy đi, chạy lại nhiều lần.

  Trân trọng cảm ơn sự phản ánh của quý Công ty./.

 •  

  Hỏi:

  "Cho Cty hỏi vì sau khi thanh lý TKHQ số cont thề hiện trên list cont ờ Cảng Cát Lái không cho ghi ( viết )bằng tay bắt buộc phải đánh máy hay in còn các Cảng khác vẩn chấp nhận viết tay"


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục HQCK CSG KV1

  Cám ơn sự quan tâm của Doanh nghiệp đã có câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
  Hiện nay, Chi cục đang thực hiện theo điểm 1 công văn số 8155/TCHQ-VNACCS, ngày 30/6/2014 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo danh sách container đối với hàng hóa xuất khẩu“Hàng hóa xuất khẩu bằng container mà tại thời điểm khai báo xuất khẩu Doanh nghiệp không có số container hoặc không khai báo bổ sung được số container trên hệ thống thì sau khi đóng hang vào container doanh nghiệp thực hiện bảng kê số container của tờ khai xuất khẩu, ký, đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp để xuất trình tại khu vực giám sát cửa khẩu xuất. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về danh sách container này”. Nếu trong quá trình làm thủ tục Hải quan Doanh nghiệp có gặp khó khăn thì liên hệ với Lãnh đạo Chi cục để được giải quyết.
  Tuy nhiên, việc xuất trình Danh sách container qua khu vực giám sát Hải quan đa phần do Doanh nghiệp đánh máy hoặc viết tay. Khi công chức yêu cầu xuất trình thì Doanh nghiệp không xuất trình được ngay mà khoảng 05 phút sau thì mới xuất trình được danh sách container. Điều này cho thấy Doanh nghiệp không trực tiếp viết tay mà do người dịch vụ hoặc người vận chuyển hang hóa viết. Do đó tính pháp lý không đảm bảo. Việc này, Chi cục đã có báo cáo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Hải quan để đươc hướng dẫn thực hiện thống nhất về danh sách container.

  Trân trọng kính chào./.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi mở TK xuất tại HQ đầu tư HCM nhưng thanh lý tại cảng Cát Lái. Do chưa kéo cont để đóng hàng kịp nên chúng tôi có thể mở TK qua mạng trước với số cont/seal tạm thời sau đó chỉnh sửa lại số cont/seal đúng sau được không? Công ty chúng tôi phải nộp chứng từ gì cho Hải quan khi chỉnh sửa lại số cont/seal này? và nộp chứng từ này cho HQ đầu tư hay HQ Cát Lái khi thanh lý? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý HQ sớm. Cảm ơn."


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục HQCK CSG KV1

  Cám ơn sự quan tâm của Doanh nghiệp đã có câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
  - Theo ý kiến trình bày của Doanh nghiệp, việc khai sửa chữa với lý do nêu như trên là được cơ quan hải quan chấp nhận. Doanh nghiệp chỉ cần khai báo bổ sung trên hệ thống danh sách container cho Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu Tư.
  - Trong trường hợp tờ khai đã thông quan và hàng đưa đến cảng Cát Lái, thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cát Lái) sẽ phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư để giải quyết cho Doanh nghiệp.

  Trân trọng cảm ơn./.

 •  

  Hỏi:

  "Vui lòng hướng dẫn & giải đáp các câu hỏi sau : 1.Thủ tục sửa TKHQ xuất khẩu hàng hóa khi đã được thông quan 2.Từ khi áp dụng thông tư 44/2013/TTLT-BTC-BKHCN , các TKHQ nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ ( nhóm mã HS 7219 & 7220) đăng ký tại KV1 & 3 của công ty chúng tôi đều có kết quả phân luồng là luồng đỏ. Xin hỏi kết quả này là ngẫu nhiên hay do chính sách nhà nước.? 3. Điều kiện & thủ tục xét duyệt doanh nghiệp vào nhóm ưu tiên ."


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục HQCK CSG KV1

  Cám ơn sự quan tâm của Doanh nghiệp đã có câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
  1) Thủ tục sửa TKHQ xuất khẩu hàng hóa khi đã được thông quan: Doanh nghiệp chỉ cần làm công văn nêu rõ lý do sửa chữa. Nếu có lý do chính đáng thì cơ quan hải quan chấp nhận việc chỉnh sửa của Doanh nghiệp.
  2) Việc phân luồng tờ khai Hải quan Xanh - Vàng - Đỏ là do hệ thống quản lý rủi ro chỉ dẫn và máy tính trực tiếp phân luồng tờ khai.
  3) Điều kiện va thủ tục xét duyệt doanh nghiệp vào nhóm ưu tiên .
  - Đề nghị xem văn bản hướng dẫn: Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, ngày 22/7/2013 và Thông tư số 86/2013/TT-BTC, ngày 27/6/2013
  - Doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết thì xin liên hệ với Cục Hải quan thành phố và Tổng cục Hải quan.

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Hải quan TP HCM Doanh nghiệp chúng tôi chuyên kinh doanh thép không rỉ. Từ khi áp dung khai báo điện tử VNACCS/VCIS và thực hiện thông tư 44 của Liên bộ Công thương và Tài nguyên môi trường về đăng ký đánh giá sự phù hợp chất lượng thép, Doannh nghiệp chúng tôi đã khai báo điện tử nhập khẩu 17 bộ tờ khai có kết quả phân luồng điện tử là 15 đõ và 02 vàng nhưng khi khai báo hồ sơ giấy tại Chi Cục Hải quan KV1-Cát Lái, hồ sơ luồng vàng đều bị bẽ luồng đõ với lý do Đội thủ tục hàng nhập phê chuẩn là hàng nhập quản lý chuyên nghành phải kiểm tra 100%.Tôi xin hỏi, có phải hàng thép chịu sự quản lý chuyên nghành thì không được luồng xanh, luồng vàng. Xin cám ơn"


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục HQCK CSG KV1

  Cám ơn sự quan tâm của Doanh nghiệp đã có câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
  Hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực 1 đang áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS thông quan tự động hàng hóa. Việc phân luồng là do hệ thống quản lý rủi ro chỉ dẫn và hệ thống trực tiếp phân luồng tờ khai.
  Tuy nhiên, theo Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN, ngày 31/12/2013 thì mặt hàng Doanh nghiệp nhập khẩu như đã nêu trên là những mặt hàng thuộc phụ lục 1 và 2 phải chịu sự kiểm tra cơ quan quản lý chuyên ngành về điều kiện và chất lượng hàng hóa.
  Tuy nhiên, vẫn có thể được phân luồng Xanh, Vàng nếu Doanh nghiệp đủ điều kiện chứng minh việc áp mã số là phù hợp với quy định hiện hành.

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Dear ! Công ty chúng tôi có xuất hàng ở Cảng Cát Lái, Công ty chúng tôi có ra kho bạc quận 2 và ngân hàng Agribank quận 2 đóng lệ phí, chúng tôi đóng đã lâu mà vẫn bị treo nợ trên trang custom.gov.vn, trường hợp này chúng tôi phải làm như thế nào để trên hệ thống không còn treo số nợ lệ phí trên. Rất mong được sử phúc đáp của Quý cục."


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục HQCK CSG KV1

  Cám ơn sự quan tâm của Doanh nghiệp đã có câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
  Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, việc nợ lệ phí hải quan không ảnh hưởng đến việc làm thủ tục cho những lô hàng tiếp theo. Trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp lệ phí mà vẫn còn treo nợ trên hệ thống, Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục để được thanh khoản.
  Việc phản ảnh của Doanh nghiệp chúng tôi ghi nhận và tiếp tục kiểm tra rà soát tìm ra nguyên nhân để khắc phục, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo với Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Hải quan để có hướng khắc phục trong thời gian sớm nhất.

  Trân trọng cám ơn./.

 •  

  Hỏi:

  "Kinh goi : CUC HAI QUAN TP. HO CHI MINH - Hien tai thu tuc thanh ly hang xuat nhap khau tai chi cuc hai quan cua khau cang sai gon kv1 ( cang cat lai) ma nhat la hang nhap khau rat CHAM, doanh nghiep mat qua nhieu thoi gian cho viec nay ( thuong vao buoi chieu doanh nghiep phai doi gan 2 gio moi thanh ly xong 1 to Khai hang nhap khau) , trong khi chi cuc nay chi co 2 cua thanh ly cho hang dang ky to Khai o Ho Chi Minh, va 1 cua cho hang dang ky to Khai o ngoai cua khau; kinh de nghi cuc hai quan tp. Ho Chi Minh co giai phap de doanh nghiep tiet kiem thoi gian . Tran trong"


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục HQCK CSG KV1

  Cám ơn sự quan tâm của Doanh nghiệp đã có câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
  - Việc này Chi cục hết sức quan tâm và có nhiều giải pháp từ khi triển khai hệ thống VNACCS đến nay như: việc tăng cường các trang thiết bị mới, sắp xếp nhân sự của các Tổ/ Đội công tác để phù hợp với nhiệm vụ được giao, chỉ đạo cho các Tổ/ Đội liên quan tăng cường cán bộ công chức vào những giờ cao điểm...
  - Việc doanh nghiệp phản ảnh như trên chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát và tiếp tục có những giải pháp hiệu quả hơn để giúp giải quyết cho doanh nghiệp.

  Trân trọng cảm ơn./.

 •  

  Hỏi:

  "Cho em hỏi là trường hợp hàng hoá gồm nhiều tờ khai khác loại hình nhưng chung kiện, chung cont, chung bill (chúng tôi thường khai trên ghi chú như sau: cát lái - bình dương, 1h30', hàng đóng chung kiện, chung bill, chung cont với tờ khai a12, E62) , dù mặc định trên tờ khai đã thể hiện số bill rồi nhưng cán bộ hải quan thanh lý hàng dưới cảng vẫn yêu cầu là phải ghi chú rõ là số bill cụ thể, việc này rất khó vì số lượng ký tự không đủ cho phép ghi hết. vậy có thể ghi tóm lược trong trường hợp này như trên được không?"


  Trả lời: Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục HQCK CSG KV1

  Cám ơn sự quan tâm của Doanh nghiệp đã có câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
  Doanh nghiệp nêu chưa rõ ý, chúng tôi có thể hiểu và trả lời như sau: theo quy định không bắt buộc, nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp trong việc xuất trình hồ sơ quan khu vực giám sát và công chức giám sát Hải quan kiểm tra nhanh chóng thì doanh nghiệp nên khai vào danh sách đính kèm trong trường hợp không đủ ký tự gõ vào tại ô ghi chú.
  Trân trọng cảm ơn./.

 •  

  Hỏi:

  "Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ thì “đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân): Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh”. Như vậy, chức năng xuất nhập khẩu là quyền của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Như vậy, đối với doanh nghiệp mới thành lập sẽ có sẵn chức năng xuất nhập khẩu mà không cần đăng ký mã số xuất nhập khẩu như trước đây phải không? Nếu doanh nghiệp khai báo xuất nhập khẩu lần đầu thì chỉ cần đăng ký thủ tục khai báo hải quan điện từ bằng chữ ký số thì có thể nhập, xuất hàng hóa mà không cần đăng ký hay làm thêm bất kỳ thủ tục nào khác phải không?"


  Trả lời: Ông Đinh Ngọc Thắng - Phó Cục Trưởng Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

  - Theo quy định tại điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì: DN được XNK hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh.
  - Hiện nay không có quy định việc cấp mã số doanh nghiệp XNK (trừ một số hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện)
  - Nếu doanh nghiệp XNK lần đầu thì để khai được thủ tục hải quan điện tử, DN phải được Hải quan cấp tài khoản tham gia hệ thống VNACCS; có chữ ký số đã đăng ký với cơ quan Hải quan; có phần mềm khai báo điện tử; người khai hải quan phải được đào tạo lớp khai hải quan.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Quí Hải quan TP HCM! - Theo VNACCS thì việc thanh khoản cho loại hình gia công và sxxk sẽ áp dụng bao nhiêu số thập phân phìa sau? - Danh sách cont kèm theo sẽ khai báo như thế nào"


  Trả lời: Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Trưởng Trung Tâm Dữ Liệu & CNTT

  1. Về vấn đề số thập phân trên tờ khai khi đưa vào thanh khoản:
  - Khi khai báo mới tờ khai, VNACCS cho phép khai tối đa 02 số lẻ thập phân (riêng hàng air chỉ được phép khai 01 số lẻ thập phân) ở cột lượng, 06 số lẻ thập phân ở cột đơn giá. Do đó, doanh nghiệp cần tính toán áp dụng mã đơn vị tính (Tấn, Kg,...) phù hợp về lượng để tạo thuận lợi cho công tác thanh khoản sau này.
  - Ngoài ra, trước khi thanh khoản, doanh nghiệp có thể khai điều chỉnh tờ khai để thay đổi các thông tin về: lượng, mã đơn vị tính. Hiện nay chưa cho phép thay
  đổi về đơn giá.
  2. Khai báo danh container: lập file excel chứa danh sách container theo mẫu sau đó sử dụng nghiệp vụ khai báo file đình kèm để khai báo đến VNACCS. Tùy theo phần mềm khai báo sẽ có thao tác khác nhau, đề nghị nghiên cứu tài liệu hướng dẫn để thao tác chính xác.

 •  

  Hỏi:

  "E ĐANG CÀI ĐẶT IBHXH, VÔ NHẬP THÔNG TIN BÌNH THƯỜNG NHƯNG KHI KẾT XUẤT BÁO CÁO THÌ CÓ MỘT THÔNG TIN HIỆN RA LÀ : VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI KÝ TRONG THÔNG TIN ĐƠN VỊ, NHƯNG BÊN E LÀ KÝ TRỰC TIẾP KHI IN HỒ SƠ RA, KO KÝ QUA QUA MẠNG, VẬY CHO E HỎI NHƯ VẬY E XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ IN RA ĐƯỢC BÁO CÁO BÌNH THƯỜNG"


  Trả lời: Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Trưởng Trung Tâm Dữ Liệu & CNTT

  Phần mềm IBHXH không thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan TP.HCM, đề nghị bạn liên hệ đơn vị triển khai phần mềm này để giải quyết vướng mắc của bạn

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi quý cục HQ TP.HCM Hỏi về gia hạn Chữ ký Số (CKS) theoTT 22/2014/BTC: Chúng tôi đang khai báo VNACCS và thời hạn của CKS là đến 31/12/2014. Chúng tôi muốn giữ ổn định thông tin, giữ lại và sử dụng tất cả thông tin hiện có như User ID, User Code, Terminal Access Key, . . khi gia hạn thời hạn của CKS. Xin hỏi: 1./ chúng tôi có phải gia hạn thời hạn chữ ký số trên website của TCHQ không? Thời điểm nào gia hạn CKS này là thích hợp ? 2./ có thể gia hạn thời hạn bao nhiêu lần ? Cảm ơn quý Cục HQ TP.HCM."


  Trả lời: Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Trưởng Trung Tâm Dữ Liệu & CNTT

  Về việc gia hạn chữ ký số
  - Sau khi đơn vị cung cấp chữ ký số (CKS) gia hạn CKS cho bạn, bạn cần đăng nhập vào website của Tổng cục hải quan để thực hiện việc gia hạn đối với cơ quan Hải
  quan.
  - Thông tin gia hạn trên website của Tổng cục hải quan có hiệu lực sau một ngày tính từ thời điểm bạn đăng ký gia hạn thành công. Do đó, Trường hợp chữ ký số hết hạn này 31/12/2014, bạn cần gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2014 để không ảnh hưởng đến hoạt động khai báo hải quan.
  - Website của Tổng cục hải quan cho phép bạn gia hạn CKS để sử dụng tài khoản cũ (giữ nguyên các thông số User ID, User Code,...) hoặc bạn có thể đăng ký bổ sung mới. Đề nghị bạn tải file hướng dẫn ở giao diện chính của website để thao tác chính xác.

 •  

  Hỏi:

  "Trong danh sách hàng, đơn vị tính không có Case (Thùng) thì doanh nghiệp nên chọn đơn vị tính nào? Vì HĐ, invoice, packing và B/L theo chỉ thể hiện đơn vị tính là Cases."


  Trả lời: Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Trưởng Trung Tâm Dữ Liệu & CNTT

  Về nguyên tắc, việc sử dụng đơn vị tính số lượng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo đơn vị tính quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.
  Trường hợp doanh nghiệp không thể sử dụng đơn vị tính số lượng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mà sử dụng đơn vị tính theo thuộc tính hàng hóa phù hợp với tập quán thương mại quốc tế thì doanh nghiệp được sử dụng đơn vị tính phù hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng đơn vị tính này phải thống nhất trong toàn bộ hồ sơ hải quan (trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, trong bảng
  thông báo định mức...). Trường hợp mã đơn vị tính số lượng phù hợp mà hệ thống VNACCS chưa có, đề nghị doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị để Tổng cục Hải quan xem xét bổ sung

 •  

  Hỏi:

  "Công ty em mới thành lập tháng 6/2014 (Loại hình công ty CTY TNHH MTV), hiện nay công ty có nhu cầu muốn nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về để kinh doanh, buôn bán trong nước. Vậy xin Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn thủ tục tham gia khai báo hải quan điện tử bằng chữ ký số cho doanh nghiệp mới thành lập (công ty em trụ sở tại Quận Tân Bình, TP.HCM) phải chuẩn bị thủ tục và hồ nsơ hư thế nào? Hiện tại, công ty em cũng đã đăng ký với cơ quan thuế khai báo thuế qua mạng bằng chữ ký số. Vậy cho em hỏi có sử dụng chữ ký này để khai báo hải quan điện tử được không? Nếu có thì thủ tục dăng ký khai báo với hải quan như thế nào. (có đăng ký form nộp trực tiếp tại chi cục hải quan hay chỉ cần đăng ký chữ ký số trên web tổng cục hải quan tại mục ""Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số"". Trước khi đăng ký chữ ký số với hải quan có cần phải làm thủ tục đăng ký tham gia khai báo hải quan điện tử với chi cục hải quan TP.HCM để được cấp tài khoản khai báo điện tử không? Em xin cám ơn."


  Trả lời: Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Trưởng Trung tâm dữ liệu và Công nghệ thông tin

  Các bước cơ bản để thực hiện khai báo điện tử trên hệ thống VNACCS:
  - Bước 1- Doanh nghiệp cần mua một token ký số: có thể sử dụng một trong các chữ ký số của các dịch vụ cung cấp đã được Bộ Thông tin Truyền thông hợp chuẩn. Bạn có thể
  sử dụng chữ ký số khai báo với cơ quan thuế để khai báo với cơ quan hải quan.
  - Bước 2- Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS: Truy cập vào địa chỉ quản lý tài khoản của Tổng cục hải quan tạihttp://103.248.160.14/Pages/dn.aspxvà sử dụng chữ ký số của bạn để đăng ký tài khoản quản trị của doanh nghiệp trên website. Sau đó sử dụng tài khoản quản trị này để tạo các tài khoản khai báo (user id) và các thông số để cấu hình trên máy trạm khai báo. Bạn có thể tải tài
  liệu hướng dẫn tạihttp://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/20355/HD%20dang%20ky%20NSD%20cho%20DN.rarđể biết cách thao tác. Lưu ý các thông tin đăng ký với cơ quan hải quan qua ngày
  hôm sau mới có hiệu lực.
  - Bước 3- Tải và cài đặt phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp: bạn có thể tải phần mềm miễn phí trên website Tổng cục Hải quan hoặc có thể sử dụng phần mềm của các Công ty đang phân phối trên thị trường. Bạn cần cấu hình các thông số máy trạm đã tạo ở bước 2 để chương trình hoạt động.
  - Bước 4– Sử dụng phần mềm đầu cuối để thực hiện khai báo hải quan. Khi khai báo, chương trình sẽ yêu cầu bạn ký số bằng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan tại
  bước 2 Như vậy, việc đăng ký tài khoản khai báo VNACCS được thực hiện trực tuyến thông qua website của Tổng cục hải quan, doanh nghiệp không cần đến cơ quan hải quan
  để thực hiện.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ Tổ hỗ trợ đăng ký tài khoản VNACCS của Cục Hải quan TP.HCM tại địa chỉ số 74 Hai Bà
  Trưng P.Bến Nghé Q.1 TP.HCM

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Quí Hải quan TP HCM! Cty chúng tôi gặp một trường hợp khi khai báo tờ khai nhập khẩu. sau khi nhận được thông báo phân luồng, chúng tôi đã đưa tờ khai trình bộ phận thông quan hàng hóa và đã được xét duyệt trên hệ thống, nhưng khi đến bộ phận kiểm hóa tờ khai thì bộ phận ấy không thấy được tờ khai và yêu cầu bên phần mềm kiểm tra lại. Nhưng khi bên phần mềm kiểm tra và khai chỉnh sửa thì lại nhận được thông báo lỗi từ hải quan với nội dung ""thẩm tra/kiểm tra đã hoàn tất, kiểm tr nội dung đã nhập"" vậy lỗi này phát sinh do đâu và hướng giải quyết như thế nào. xin cảm ơn."


  Trả lời: Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Trưởng Trung tâm dữ liệu và Công nghệ thông tin

  Do câu hỏi của bạn là trường hợp vướng mắc cụ thể cho một tờ khai, đề nghị bạn ghi nhận thông tin về số tờ khai, chụp màn thông báo lỗi và gửi đến bộ phận IT của Chi cục nơi làm thủ tục để xử lý. Bộ phận này có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân

 •  

  Hỏi:

  "Chúng tôi đang sử dụng phần mềm VNACCS của Thái Sơn. Hiện chúng tôi ký hợp đồng với đối tác bằng VND (thanh toán bằng JPY theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán). Có những máy trị giá tiền là 1,5 tỷ VND (10 ký tự). Nhưng hiện đơn giá trên phần mềm Thái Sơn chỉ cho nhập số tiền trăm triệu (9 ký tự). Chúng tôi xin được hướng dẫn khai đơn giá trong trường hợp khai đơn giá tới tiền tỉ? Hoặc Quý Hải Quan có thể nới rộng số ký tự lên 10 cho phần đơn giá hay không?"


  Trả lời: Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Trưởng Trung Tâm Dữ Liệu & CNTT

  Theo thiết kế Hệ thống VNACCS, tại tiêu chí “Đơn giá hóa đơn” chỉ cho phép khai báo tối đa 9 ký tự. Trường hợp đơn giá hóa đơn thực tế lớn hơn 9 ký tự, người
  khai hải quan không thực hiện khai báo vào tiêu chí “Đơn giá hóa đơn”. Đơn giá hóa đơn thực tế được khai vào cuối của tiêu chí “Mô tả hàng hóa” như sau theo
  nguyên tắc sau: “Mô tả hàng hóa #&(đơn giá hóa đơn)&#”. Lưu ý: Khi khai đơn giá hóa đơn không khai kí tự phân biệt phần nghìn; phần thập phân tối đa là 6 kí tự.

  Trân trọng./.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Quí Hải quan. - Theo chuẩn Hải quan cũ v4 thì việc phân bổ chi phí vận chuyển và bảo hiểm sẽ được phân bổ trực tiếp trên phần mềm đầu cuối còn với VNACCS thì việc phân bổ trên sẽ làm như thế nào - Nếu tờ khai trên 50 dòng hàng thì việc nộp thuế sẽ như thế nào nếu có thêm 3 tờ khai nhánh nữa - Nếu có 3 tờ khai nhánh và phân vào 3 luồng khác nhau: ví dụ 1 tờ xanh, 1 tờ vàng, 1 tờ đỏ và tất cả hàng hóa này nằm trong cùng 1 cont thì việc kiểm tra và thông quan hàng hóa sẽ như thế nào? - Việc nộp thuế cho tờ khai hải quan sẽ theo tờ khai hay là theo chứng từ ghi số thuế phải thu? - Nếu tờ khai được thông quan luồng xanh thì không cần phải in tờ khai giấy nhưng nếu làm chứng từ đi đường thì lấy chứng từ nào để làm chứng từ đi đường? Kính mong sự giúp đỡ của Quí Hai quan! Trân trọng cảm ơn!"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Cách khai, phân bổ các chi phí vận tải, bảo hiểm...trên hệ thống VNACCS: Đề nghị DN nghiên cứu phụ lục 2, Thông tưhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4890332ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính.
  2/ Nộp thuế cho các tờ khai nhánh: Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại Công vănhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4954158ngày 22/8/2014. Theo đó, cho phép nộp gộp nhiều tờ khai theo bản kê giấy nộp tiền.
  3/ Một lô hàng tách tờ khai, phân luồng khác nhau thì việc kiểm tra hải quan theo từng luồng của tờ khai.
  4/ Theo Công vănhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4906540ngày 29/4/2014 thì Chứng từ đi đường là tờ khai có ký, đóng dấu xác nhận của hải
  quan giám sát " hàng đã qua khu vực giám sát hải quan ".

 •  

  Hỏi:

  "Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Tại điều 1 khoản 2. điểm c có nêu: Thông tư này không áp dụng đối với các trướng hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhận chuyển giao từ các khu chế xuất trong nước. Vậy thông tư này cho phép doanh nghiệp trong nước, ngoài khu chế xuất được phép mua máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ các khu chế xuất và ngược lại có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Hiện nay, Bộ KH-CN đã có thông báo dừng thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BKHCN

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi chưa có mã kho riêng do HQ cấp, chúng tôi đãng ký khai báo Hải quan tại Chi cục HQ CPN. Xin hỏi nếu chúng tôi có lô hàng XK vào khu chế xuất Tân Thuận, khi khai báo trên tiêu chí ""Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến"" thì phải điền như thế nào ạ? Xin chân thành cảm ơn!"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Đề nghị CTy làm hồ sơ xin cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa XK để được cấp mã theo quy định.
  2/ Nếu khai mã tạm thì khai mã tạm của chi cục hải quan đăng ký tờ khai; đồng thời khai địa điểm tập kết tại ô ghi chú của tờ khai.

 •  

  Hỏi:

  "Gửi Cục Hải Quan Tp.HCM Sau khi xem qua danh mục khai báo cho hệ thống mới VNACCS/VCIS, tôi có vài câu hỏi sau đây: -Danh mục khai báo số container liệu có cần thiết nhập? --> có trường hợp container đóng trễ (chưa có số) và phải kiểm hóa ngoài giờ. -""Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng"" phải đi đăng ký để lấy mã số, thủ tục thế nào? -Các chứng từ kèm theo như hợp đồng có cần upload lên hệ thống? Rất mong được giải đáp sớm để doanh nghiệp dịch vụ hậu cần như chúng tôi có thể yên tâm làm ăn. Xin chân thành cảm ơn!"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Đối với hàng XK, DN phải khai danh sách container trước khi khai chính thức tờ khai (IDC); Trường hợp chưa có số container thì DN lập bảng kê conatiner, xác nhận, xuất trình cho Hải quan cửa khẩu xuất.
  2/ DN không phải xin mã địa điểm xếp hàng lên xe. TCHQ quy định chỉ cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa.
  3/ Cách khai báo tờ khai VNACCS: đề nghị DN nghiên cứu phụ lục 2 Thông tưhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4890332ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính. DN khai số hợp đồng vào ô Ghi chú; không phải khai đính kèm hợp đồng trên hệ thống

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi anh / chị. Công ty chúng tôi có nhập một cont hàng, nhưng có chung nhiều bill ( người nhận chỉ là một mình công ty chúng tôi). Vậy chúng tôi có thể mở 1 tờ khai cho nhiều bill cho cont hàng đó không???? Rất mong nhận được phản hồi từ phía cơ quan Hải quan"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Hệ thống VNACCS cho phép DN khai 01 tờ khai cho 05 Bill nhưng phải cùng chuyến tàu, cùng ngày đến cảng

 •  

  Hỏi:

  "Công ty TNHH Dệt Kim Minh Anh Lô J4 đường số 3, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Kính gửi: Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh Công ty chúng tôi đang thắc mắc muốn hỏi về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định nào đối với trường hợp: Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đều đang thực hiện thủ tục hải quan điện tử, theo như hướng dẫn thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 có hiệu lực từ ngày 01/11/2013, tại điều 45 có qui định thủ tục hải quan đối với loại hình XNK tại chỗ, nhưng không thấy hướng dẫn thủ tục hai quan điện tử đối với loại hình XNK tại chỗ, theo như hướng dẫn của thông tư 128 thì chỉ hướng dẫn khai hải quan truyền thống. vậy khi Công ty chúng tôi đã thực hiện khai hải quan điện tử đối loại hình XNK tại chỗ từ trước đến nay vậy thì từ ngày 01/11/2013 công ty chúng tôi khai hải quan điện tử đối với loại hình XNK tại chỗ thì thực hiện theo thông tư nào? tờ khai hải quan điện tử sẽ dùng theo mẫu của thông tư nào?. Theo như thông tư 128 thì XNK tại chỗ từ ngày 01/11/2013 thì Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ làm thủ tục trước, Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ làm thủ tục sau. Tại điểm 7 b.3 điều 45 thông tư 128…, trừ “việc kiểm tra hàng hóa”… vậy có được hiểu là hàng nhập khẩu tại chỗ thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa không? Nếu như vậy thì trường hợp tờ khai xuất tại chỗ được phân kiểm hóa thì có niêm phong phương tiện vận chuyển không và hồ sơ thế nào? Hỏi thêm: theo như thông như thông 128 tại điều 45 mục 4 hồ sơ hải quan, tại điểm c hóa đơn xuất khẩu, nộp 01 bản chụp xuất trình bản chính để đối chiếu vậy thì chiếu theo thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, tại chương 1 điều 3 mục 2 điểm a …. thì lại hướng dẫn “Hóa đơn giá trị gia tăng” xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu. Vậy thì từ ngày 01/11/2013 thì phải lập hóa đơn xuất khẩu hay hóa đơn giá trị gia tăng cho loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ. Rất mong Quý cơ quan giải đáp thắc mắc trên để công ty chúng tôi thực hiện cho đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Xin chân thành cảm ơn!"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK tại chỗ thực hiện theo điều 27 Thông tưhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4890332ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính.
  2/ Về hóa đơn hàng hóa XK: Thực hiện theo Công văn sốhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7739ngày 14/8/2014 của Bộ tài chính. Theo đó, nếu XK ra nước ngoài thì nộp bản sao hóa đơn thương mại; nếu xuất vào khu phi thuế quan thì nộp bản sao hóa đơn VAT hoặc hóa đơn bán hàng.

 •  

  Hỏi:

  "Vấn đề 1)Công ty tôi là doanh nghiệp trong nước thường mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu. Công ty chúng tôi đóng hàng tại kho và sử dụng mã tạm của Chi cục hải quan cửa khẩu để khai vào mục Địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến. Sau khi chúng tôi tập kết hàng tại Cảng mới tiến hành mở tờ khai nhưng Doanh nghiệp chúng tôi gặp khó khăn ở khâu kiểm hóa tại ICD - Transsimex thuộc Chi Cục Hải quan CSG KV4. Khai tất cả Container đã tập kết đủ và nằm trong khu vực giám sát hải quan thì chúng tôi mới khai chính thức EDC. Nếu tờ khai luồng xanh thì được thông quan ngay còn nếu kiểm hóa thì thời gian thông quan mất vài ngày. Nếu kiểm hóa bằng máy soi thì chúng tôi phải đóng tiền nâng hạ cho Cảng phí nâng hạ 545.000 VND/Container, phí xe vận chuyển là 900.000 VND/Container. Phí soi hàng tại ICD Phước Long 3 là 270.000 VND /Container. Tổng chi phí là 1.715.000 VND/Container. Về thời gian vận chuyển và đi soi hàng mất 4 giờ/Container. Về phương tiện vận chuyển cũng hạn chế. Việc hiện đại hóa hải quan chuyển qua máy soi để không xâm phạm hàng hóa nhưng tất cả chi phí đều do doanh nghiệp phải đóng cho Cảng. Cho tôi hỏi tiêu chí cụ thể nào để phân loại doanh nghiệp, hàng hóa phải kiểm tra thủ công hay máy soi không? Vấn đề 2)Kiểm hóa kiểm tra 10% vậy yêu cầu doanh nghiệp rút hàng để kiểm hóa có đúng không?. Tôi thấy Hải quan kiểm hóa một vài Container nhưng chỉ bấm Seal hải quan có 01 Container vậy có đúng không?"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Tiêu chí hàng kiểm tra qua máy soi là do Tổng cục Hải quan xác lập. Cục Hải quan TPHCM ghi nhận phản ánh về phát sinh chi phí khi đưa qua máy soi để báo cáo TCHQ. Sắp đến TCHQ sẽ có phương án kết hợp cảng soi khi đưa hàng từ phương tiện tải xuống bãi để hạn chế chi phí cho DN.
  2/ Về kiểm tra xác suất 10%: Lãnh đạo chi cục sẽ quyết định kiểm tra tỷ lệ theo container hoặc kiện hàng.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi: Cục Hải quan Tp.HCM. Tôi có 02 câu hỏi về khai báo số cont hàng xuất khẩu như sau: 1/ Theo Cv số 8155/TCHQ-VNACCS ngày 30/06/2014 của Tổng cục Hải quan thì ở mục 2 với các trường hợp phải thay đổi số cont ... Công ty chúng tôi vừa qua có khai báo số cont trên hệ thống VNACCS trước (và TK thuộc luồng xanh), nhưng sau đó cont này do quá dơ bẩn nên không thể đóng hàng do đó buộc phải thay cont khác, chúng tôi có làm công văn đề nghị điều chỉnh số cont với lý do nêu trên. Khi xuất trình TK + CV này đến bộ phận đăng ký TK thì được chỉ sang bộ phận khu vực giám sát và tại đây công chức Hq không điều chỉnh cho cty chúng tôi theo tinh thần Cv của Tổng cục Hq và cty chúng tôi buộc phải về hủy tk này và khai tk mới. Vậy xin hỏi trong trường hợp này thì Cty chúng tôi phải gửi công văn + tk có số cont sai khai báo tới bộ phận nào để giải quyết tại cửa khẩu? 2/ Khi khai báo danh sách cont hàng xuất đính kèm tk hq thì thông tin số, ngày Tk + số cont/ seal có được viết tay không ?. Vì tôi thấy không có văn bản pháp luật nào quy định cấm viết tay văn bản, nhưng cán bộ ở bộ phận giám sát lại không cho doanh nghiệp viết tay (hoàn toàn không tẩy xóa, lem luốc)???. Nếu có thể được, quý Hải quan vui lòng gửi Email trả lời câu hỏi này cho tôi với địa chỉ Email nêu trên. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Theo Công vănhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7669ngày 30/06/2014 của Tổng cục Hải quan thì: nếu DN đã khai số container, sau đó thay thế container khác thì DN gửi Công văn cho Hải quan cửa khẩu xuất giải quyết.
  2/ Danh sách container XK do DN lập, ký xác nhận và tự chịu trách nhiệm. Không có quy định lập bằng hình thức nào.

 •  

  Hỏi:

  "Trong truong hop khai sai ma dia diem luu kho hai quan nhung to khai da nop thue day du thi viec huy to khai se gay ra kho khan cho Doanh nghiep. Co the cho sua to khai trong truong hop nay khong hoac co cach giai quyet khac ma khong phai huy to khai trong truong hop nay khong?"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Hệ thống VNACCS không cho sửa chữa 10 tiêu chí, trong đó có tiêu chí mã địa điểm lưu kho chờ thông quan. Do vậy, nếu khai sai phải hủy tờ khai. Nếu đã nộp thuế thì được chuyển số thuế sang cho tờ khai mới.

 •  

  Hỏi:

  "Theo qui đinh tại khoản 4, điều 53, Thông tư128/2013/TT-BTC. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hội nghị, hội thảo thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Và công ty chúng tôi khi thực hiện thì gặp vướng mắc là phía cơ quan hải quan có yêu cầu giấy phép tổ chức hội nghị hội thảo. Tuy nhiên, chúng tôi nhập khẩu về chỉ phục vụ cho hội nghị, hội thảo nội bộ trong công ty. Vậy xin quí cơ quan tư vấn cho chúng tôi là trong trường hợp tạm nhâp tái xuất phụ vụ cho hội nghị trong công ty thì có cần phải xin phép không? Nếu có thì xin phép ở đâu? Và văn bản nào qui định? Xin chân thành cảm ơn."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Khoản 4, điều 53, Thông tưhttp://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4827937quy định thủ tục hải quan đối với Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hội nghị, hội thảo do các cơ quan khác tổ chức; không phải do công ty tự tổ chức. Giấy xác nhận hội nghị, hội thảo do các cơ quan tổ chức hội nghị, hội thảo cấp.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi ký hợp đồng nhập khẩu hàng về Sân Bay TSN và được đối tác gửi thêm số lượng hàng F.O.C (free off charge) có thể hiện chi tiết trên hợp đồng, Invoice và Packing (hàng FOC cùng chủng loại với mặt hàng NK chính thức và chịu thuế khi khai báo). Trước đây, HQ Sbay TSN cho khai hàng FOC chung tờ khai HQ điện tử. Nhưng hiện nay, HQ SBay TSN căn cứ điều 2, Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 yêu cầu Doanh nghiệp mở tờ khai Phi Mậu Dịch cho số lượng hàng FOC. Điều này có phù hợp với quy định của TT22 hay không? Nếu HQ Sbay TSN áp dụng, Vậy HQ các cửa khẩu Cát Lái, ICD, Vict,... có áp dụng hay không? và khi nào sẽ áp dụng?"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Hàng FOC có thể được khai chung với hàng hóa có thanh toán của lô hàng. Cách thức khai hóa đơn cho hàng FOC và hàng có thanh toán đã được hướng dẫn tại Phụ
  lục 2 Thông tưhttp://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4890332khi khai chung thì phải khai mã hóa đơn bao gồm cả hàng FOC.

 •  

  Hỏi:

  "Trước khi triển khai VNACCS, công ty chúng tôi khai báo theo loại hinh gia công, sau đó nhận được chỉ thị từ hải quan Hà Nam la chuyển đổi thực hiện khai báo theo loại hình chế xuất. Vậy cho phép tôi xin hỏi, công ty chúng tôi có phải thực hien chuyển đổi từ loại hình gia công sang loại hình chế xuất không, có phải thanh khoản hợp đồng gia công trước đó không và lượng tồn nguyên liệu sẽ được xử lý như thế nào? Xin cảm ơn !"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Trường hợp Cty bạn là DN chế xuất thì thủ tục hải quan điện tử thực hiện theo Điều 24 Thông tưhttp://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4890332ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, DN chế xuất thực hiện theo chế độ báo cáo nhập-xuất-tồn. Hàng hóa NK vào DN chế xuất được quản lý chung theo loại hình nhập sản xuất chế xuất; không phân biệt gia công hay SXXK. Tuy nhiên, để thực hiện chung theo loại hình chế xuất thì Cty phải chốt tồn đối với các nguyên liệu gia công, SXXK. Trường hợp CTy chưa chốt tồn được thì chưa không khai báo chung
  theo loại hình chế xuất.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH SX TM Nam Khôi (mã số thuế0311635595) đã 2 lần gửi công văn (1 lần tháng 6/2014, 1 lần tháng 07/2014) đến Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhưng đến nay (18/09/2014) tra cứu trên website vẫn chưa có mã. Kính đề nghị Quý Cục xem xét cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu sớm cho Công ty chúng tôi. Trân trọng cám ơn."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Hồ sơ xin cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa XK của Cty đã được Cục Hải quan TPHCM báo cáo TCHQ. Đề nghị Cty tiếp tục theo dõi trên Website TCHQ (http://www.customs.gov.vn). Trong khi chưa được cấp mã thì Cty được khai mã tạm của chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai.

 •  

  Hỏi:

  "Cty em là đại lý hải quan, làm thục tục xuất, nhập hàng cho khách hàng. Xin anh/chị cho bên e hỏi thêm thông tin “ quyết định chấp nhận giá – đi tham vấn” sẽ có hiệu lực trong bao nhiêu ngày. Khi làm thủ tục hải quan, bên em nhận được rất nhiều thông tin từ phía hải quan nói: + Chấp nhận giá có hiệu lực theo lô hàng + Chấp nhận giá trong vòng 3 tháng + Chấp nhận giá trong vòng 6 tháng Doanh nghiệp không tìm kiếm được công văn hay thông tư nào nêu rõ vấn đề chấp nhận giá tham vấn theo như phía hải quan nói trên. Kính mong nhận được sự giúp đỡ từ phía cục Hai Quan."


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Trường hợp công ty hỏi chưa rõ ràng vì nếu chấp nhận giá tại Thông báo dấu hiệu nghi vấn mức giá khai báo - Mẫu số 01 thì không thực hiện tham vấn giá.
  Trường hợp sau tham vấn giá, hải quan ra thông báo trị giá tính thuế, nếu chấp nhận mức giá khai báo theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, theo đó Thông báo này chỉ có giá trị cho tờ khai tham vấn giá. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể sử dụng thông báo này để làm tài liệu tham khảo để chứng minh với hải quan về mức giá nghi vấn cho các tờ khai về sau.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Quý Cục, Cty em là đại lý hải quan. Khi mở tờ khai cho khách hàng, lô hàng bị phân kiểm và kiểm hóa 100%. Phía khách hàng yêu cầu bên em phải chứng minh được hàng của họ bị kiểm hóa 100%. Vậy, bên cty em phải làm cách nào để giải thích được cho khách hàng. Vì phần mềm VNACCS mới không có phiếu kiểm tra hàng hóa cũng như phiếu kiểm tra chứng từ giấy. Kính mong Quý cục hải quan giúp đỡ doanh nghiệp chúng em. Xin trân thành cảm ơn!"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Theo Thông tư 22/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan chỉ in, xác nhận trên tờ khai (thông itn chung). Đề nghị DN căn cứ Thông tư 22/2014/TT-BTC để giải quyết các thủ tục liên quan.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi quý Hải quan Tp.HCM, Tôi có một thắc mắc quý Hq vui lòng gia3p đáp giúp: Sau khi khai tờ khai Hải quan được thông thì Tên tàu / số chuyến - ngày hàng đi dự kiến thay đổi thì có bắt buộc phải khai báo bổ sung ở bộ phận đăng ký sau thông quan không? Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Trường hợp DN đã khai tên tàu, số chuyến... nhưng bị sai thì DN có công văn gửi cho Hải quan giám sát tại cửa khẩu để được thông quan. Sau đó DN thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai.

 •  

  Hỏi:

  "Xin được hỏi Quý cơ quan về việc khai báo hàng FOC(Free Of Charge). Hiện tại DN có những hợp đồng NK thuốc tân dược có phần FOC. Khi nhập về, Bên xuất khẩu xuất Invoce gồm hàng có giá và hàng FOC. Vậy DN có thể mở trong cùng 1 TK gồm 2 dòng hàng với trị giá tính thuế của 2 dòng hàng trên bằng giá ghi trên Invoice không? Xin chân thành cảm ơn."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  DN có thể khai chung hàng thanh toán và không thanh toán FOC chung 01 tờ khai; nhưng DN phải khai mã hóa đơn gồm cả hàng FOC. Đề nghị DN nghiên cứu Phụ lục 2 Thông tư 22/2014/TT-BTC của Bọ Tài chính để được biết khai báo.

 •  

  Hỏi:

  "Chúng tôi cần nhập khẩu hàng hóa từ một DN SX ở China. DN này không có chức năng xuất khẩu, phải thông qua một DN có chức năng xuất khẩu ở China. Như vậy để mua được hàng chúng tôi phải ký hợp đồng ngoại thương theo hình thức nào? và Loại hình tờ khai hải quan nào, chúng tôi phải áp dụng để nhập khảu lô hàng nêu trên."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì DN được NK hàng hoá không phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh.
  2/ Đối với vướng mắc chức năng XK quy định bên Trung Quốc thì đề DN nghiên cứu quy định của Chính phủ Trung Quốc để thực hiện theo quy định.

 •  

  Hỏi:

  "Khi khai hàng tạm xuất không có trường để khai xuất xứ nhưng khi tái nhập về hệ thống tự động cho xuất xứ là Việt Nam nhưng hàng hóa không phải xuất xứ Việt Nam do đó mỗi lần tái nhập về lại phải sửa lại. Hàng tái nhập về chỉ cho khai 01 tờ khai tạm xuất nên doanh nghiệp phải tách thành nhiều tờ khai để thuận lợi cho doanh nghiệp có thể hàng tái nhập khai từ nhiều tờ khai tạm xuất không phải tách tờ khai"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Trường hợp hệ thống VNACCS tự điền thông tin nhưng không chính xác thì DN được sửa thông tin trước khi báo đến cơ quan hải quan.
  2/ Đối với TX-TN thì Hệ thống VNAACS chỉ cho khai các tờ khai tái nhập cho 01 tờ khai tạm xuất để theo dõi, trừ lùi.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Lãnh đạo Cục Hải Quan Tp.Hồ Chí Minh. Ông/Bà vui lòng cho Cty chúng tôi hỏi những trường hợp sau nên xử lý thế nào: - Trường Khi đăng ký TKHQ có số cont&seal và khai HYS. TKHQ đã có kết quả phân luồng nhưng số cont hoặc seal có sự cố cần thay đổi thì DN có được sửa viết tay số cont&seal lên TKHQ hay không? Nếu không thì trong trường hợp này DN nên xử lý thế nào? - Trường hợp 2: về việc hàng đóng ghép chung cont. Các DN có thể kéo cont về kho riêng đóng hàng và sau đó hạ cont ở cảng kết hợp thanh lý được không? Trên TKHQ phần ghi chú thể hiện số TKHQ của đơn vị ghép chung cont nếu số TKHQ của họ có thay đổi thì trên phần ghi chú của DN còn lại có thể sửa tại cảng không? Mong nhận được phản hồi sớm từ ban Lãnh Đạo Cục Hải Quan TP Hồ Chí Minh. Cty chúng tôi rất chân thành cảm ơn Quý Lãnh đạo"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  1/ Theo Công văn 8155/TCHQ_VNACCS thì nếu DN đã khai số conatiner hàng XK mà sau đó sửa đổi số conatiner thì DN lập bảng kê container xuất trình cho Chi cục Hải quan cửa khẩu để được giải quyết. DN không được sửa tay trên tờ khai.
  2/ Theo quy định hiện hành thì việc đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng khác nhau phải được thực hiện tại kho CFS.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi quý Hải quan, Tờ khai hải quan của chúng tôi, gồm 150 dòng hàng và được đóng hàng trên 9 pallet. Khi truyền dữ liệu, hệ thống VNACCS tự phân thành 3 tờ khai, trong đó có 1 tờ khai bị kiểm hóa Tờ khai bị kiểm hóa, hàng được đóng kiên chung với những hàng khong bị kiểm hóa ( từ kiện 6 đến kiện 9). Vậy, Doanh nghiệp phải chuẩn bị chứng từ ,packing list cho tờ khai kiểm hóa ? HQ kiểm hóa sẽ thưc hiện kiểm hóa, niêm phong như thế nào ? Chân thành cám ơn. Organ Needle."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Hệ thống VNACCS cho phép khai 01 tờ khai 50 dòng hàng; nếu nhiều hơn phait tách tờ khai; Trường hợp tách tờ khai mà phân luồng khác nhau thì Chi cục trưởng Hải quan quyết định hình thức kiểm tra chung cho cả lô hàng; DN chỉ nộp hồ sơ cho tờ khai được phân luồng vàng, luồng đỏ; Hồ sơ phải nộp được thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

 •  

  Hỏi:

  "Đối với trường hợp nhập khẩu của nhiều hợp đồng/đơn hàng có nhiều hóa đơn của cùng người mua, người bán, cùng điều kiện giao hàng và giao hàng một lần thì công ty chúng tôi áp dụng theo TT 4608-TCHQ cho cả 2 phương thức đường hàng không và đường biển được không? Vậy người khai ( người nhập khẩu) sẽ phải tự lập hóa đơn tổng và danh sách các hợp đồng( thông tin số hợp đồng và ngày tháng năm), sau đó gửi bằng nghiệp vụ file đính kèm (HYS) cùng một lúc thì đúng không? Trong phần ghi chú, nhập cả 2 số hợp đồng tương ứng với từng số kg của từng invoice thì có được không?"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  - Theo Công văn 4608/TCHQ-VNACCS DN được khai gộp nhiều hóa đơn vào 01 tờ khai bằng cách lập bản kê hóa đơn và khai đính kèm HYS.
  - Tuy nhiên, hệ thống VNACCS quy định các lô hàng XNK theo các phương thức vận tải khác nhau (đường biển, đường không...) thì phải được đăng ký các tờ khai khác nhau theo các phương thức vận tải khác nhau.

 •  

  Hỏi:

  "Doanh nghiệp nhập nguyên liệu, thiết bị về phục vụ cho sản xuất. Sản phẩm của doanh nghiệp là nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất chất tạo bọt, hóa mỹ phẩm. Doanh nghiệp xuất bán kinh doanh trong nước và xuất khẩu. Khi khai quan qua phần mềm VNACCS/VCIS phần mã loại hình, có chi Cuc yêu cầu khai mã A11, nhưng cũng có Chi Cục yêu cầu khai mã A12. Vậy, doanh nghiệp chúng tôi phải khai mã nào mới đúng? Tại sao lại có sự không thống nhất giữa các Chi cục?"


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Chân thành cảm ơn câu hỏi của Quý doanh nghiệp. Chúng tôi xin trả lời như sau:
  Theo hướng dẫn tại Công văn 3283/TCHQ-VNACCS ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan thì:
  - Hàng hóa nhập khẩu về để kinh doanh mua bán thì khai mã A11;
  - Hàng hóa nhập khẩu về để phục vụ sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước thì
  khai mã A12
  Đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu Công văn số 3283/TCHQ-VNACCS để khai báo mã loại hình được chính xác.

 •  

  Hỏi:

  "chúng tôi có nhập lô hàng từ Úc về VN. Nhưng tại thời điểm mở tờ khai doanh nghiệp thấy trên phần mềm Ecus4 thể hiện có C/O AANZ là 25%, không có C/O AANZ là 20%. Nên doanh nghiệp đã khai không C/O AANZ. Nhưng sau đó DN phát hiện theo biểu thuế NK2014 thì có C/O AANZ là 15%. Nay chúng tôi muốn bổ sung C/O AANZ thì có được chấp nhận không? Vui lòng hướng dẫn giúp để DN được hưởng thuế ưu đãi theo quy định."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  - DN lưu ý kiểm tra kỹ mức thuế suất trước khai khai chính thức đến cơ quan Hải quan.
  - Khi khai báo hải quan, DN đã khai không có C/O nên không được khai bổ sung C/O; trừ trường hợp Cty có công văn xin nợ C/O lúc đăng ký tờ khai hải quan.

 •  

  Hỏi:

  "K.gửi cán bộ hải quan, Doanh nghiệp chúng tôi có làm thủ tục xuất khẩu nội địa vào KCN và KCX Hải Phòng (KCN Nomura Hải Phòng) theo VNAccs, kết quả phân luồng là luồng xanh thông quan. Tuy nhiên người nhập khẩu nội địa yêu cầu chúng tôi phải mang quyết định thông quan ra chi cục hải quan để đóng dấu thông quan cho tờ khai xuất khẩu để họ có thể làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng. Vì vậy cán bộ hải quan cho doanh nghiệp được hỏi quy trình thủ tục cho tờ khai xuất khẩu luồng xanh thông quan như trên có chính xác không. Vì theo doanh nghiệp được biết theo Vnacss luồng xanh thông quan không cần mang ra chi cục hải quan đóng dấu nữa. Xin chân thành cảm ơn."


  Trả lời: Phòng Giám sát quản lý

  Theo quy định tại Công văn 5665/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Công văn 7723/TCHQ-VNACCS; Công văn 10015/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan thì: đối với tờ khai xuất luồng xanh, đã được thông quan thì doanh nghiệp được tự in tờ khai để làm tiếp các thủ tục tiếp theo; không yêu cầu phải ký tên, đóng xấu xác nhận thông quan của công chức hải quan trên tờ khai.

 •  

  Hỏi:

  "công ty chúng tôi có kho hàng ở TP Vị Thanh Hậu Giang thì khi đăng ký cấp mã kho thì sẽ đăng ký với cơ quan Hải Quan nào. Và thủ tục như thế nào xin Cục Hải Quan hướng dẫn giúp. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào."


  Trả lời: Ông Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  - Hồ sơ, Thủ tục cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa thực hiện theo Công văn 4351/TCHQ-VNACCS.
  - DN nộp hồ sơ cho Chi cục Hải qua nơi làm thủ tục hải quan.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gởi quý lãnh đạo, Hiện nay trên TK VNACCS có 10 tiêu chí không được sữa chữa, trong đó có tiêu chí ""Nhà Nhập Khẩu"" _ Chúng tôi muốn hỏi có thể khắc phục việc không cho sữa chưa này không? Vì đôi lúc cũng do buôn bán tay ba hay do bất cẩn hay do bất cứ lý do gì, khách quan... dẩn đến sai sót, cần được sửa chửa. Vậy kính mong quý Lãnh Đạo xem và giải quyết trường hợp này."


  Trả lời: Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Theo hệ thống VNACCS thì có một số tiêu chí không được sửa đổi; trong đó có tiêu chí Nhà nhập khẩu. Trường hợp khai sai, DN phải hủy tờ khai và khai lại tờ khai khác.

 •  

  Hỏi:

  "Xin cho hỏi, đối với trường hợp hợp đồng ba bên. Trường Hợp: Xuất khẩu theo HĐ ba bên thì khai báo ô nhà nhập khẩu là khai người mua hàng trên hợp đồng hay khai báo người nhận hàng trực tiếp trên hợp đồng Trường hợp : Nhập khẩu theo hợp đồng 3 bên thì lúc khai báo ô nhà xuất khẩu khai báo người bán hàng trên hợp đồng hay người gửi hàng trực tiếp trên hợp đồng. Cám ơn"


  Trả lời: Ông Phan Bình Tuy - Phó Trưởng Phòng Giám Sát Quản Lý

  Khi khai trên tờ khai thì: Người XK, người NK là người bán và người mua thể hiện trên hợp đồng mua bán.

 •  

  Hỏi:

  "Tu71 tháng 8 đến nay công ty cung tôi bi kiểm tra thực tế hàng hoá trước đó là luồng vàng 95% , mặt hàng thuốc bão vệ thực vật, phân bón, mở tk ở cát lái , vict đều bị kiềm tra , vậy cho xin cty chúng tôi có bi vấn gì không, nếu không có thì cho tôi xin về luồng vàng đề trách thiệt hại về tài chánh , thời gian.Ví khi kiềm tra thực tế chúng tôi mất 3 ngày : 1 ngày nộp tk, 1 ngày kiềm hoá, 1 ngày lấy hàng, vì hàng của chúng tôi phải đưa về bảo quản nên thủ tục rất lâu, phải trình ký, và duyệt trên hệ thong....Mong Hải Quan giúp đỡ cho cty chung tôi."


  Trả lời: Ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Trưởng Phòng Quản lý rủi ro

  Trước hết, xin cám ơn Quý Công ty đã hợp tác tốt với cơ quan Hải quan trong việc triển khai áp dụng thành công Hệ thống VNACCS trong thời gian qua. Về câu hỏi của Quý Công ty, chúng tôi xin trả lời như sau.
  - Cơ quan Hải quan thực hiện áp dụng Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, được quy định tại Thông tưhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7304ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
  - Theo đó, việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra (phân luồng) cho các lô hàng XNK được thực hiện theo nhiều căn cứ: các chính sách, các yêu cầu quản lý của các Bộ/ Ngành; kết quả đánh giá các rủi ro liên
  quan đến chủng loại - tính chất hàng hóa, loại hình XNK, tình hình hoạt động, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, v.v...
  - Trong quá trình áp dụng các tiêu chí để phân luồng nêu trên, trong từng giai đoạn cụ thể, căn cứ sự thay đổi về chính sách quản lý, căn cứ kết quả đánh giá về tình hình, hiệu quả thực tế, cơ quan Hải
  quan sẽ có những điều chỉnh để đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.
  - Trong trường hợp của Quý Công ty nêu, đối với các lô hàng Thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu, cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa với mục đích đảm bảo thực hiện quy
  định tại Văn bản hợp nhất sốhttp://thuvienphapluat.vn/archive/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BNNPTNT-chat-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-nhap-khau-vb224179.aspxhợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.
  - Về các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhằm xem xét, có biện pháp tháo gỡ phù hợp theo tinh thần đảm bảo các quy định chung đồng
  thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
  - Trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành chương trình thu thập thông tin doanh nghiệp nhằm đánh giá, phân loại chính xác hơn về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho
  các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động XNK. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác tốt của Quý Công ty trong chương trình này và trong các hoạt động khác liên quan thủ tục XNK.

  Trân trọng kính chào.

 •  

  Hỏi:

  "Tôi xin được hỏi: Cty chúng tôi là đơn vị chuyên kinh doanh thép không rỉ, từ khi Cơ quan Hải quan chuyển sang khai báo hải quan điện tử theo hệ thống VNACCS/VCIS và thực hiện Thông tư liên Bộ số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013(mặt hàng thép chịu sự quản lý chuyên nghành) thì kết quả khai báo thường xuyên có kết quả phân luồng theo hệ thống là : đõ, trong đó có 02 bô / 17 bộ khai báo là luồng vàng nhưng đội thủ tục hàng nhập Chi Cục Hải quan Cát Lái đều bẻ luồng chuyển sang luồng đõ với lý do là mặt hàng chịu sư quản lý chuyên nghành và đưa hàng về bảo quản. Tôi xin hỏi như vậy có đúng là mặt hàng bắt buộc kiểm tra chuyên nghành theo quy định là phải luồng đõ phải không? Trân trọng kính chào."


  Trả lời: Nguyễn Quốc Thắng - Phó Trưởng phòng - Phòng Quản lý rủi ro

  Trước hết, xin cám ơn Quý Công ty đã hợp tác tốt với cơ quan Hải quan trong việc triển khai áp dụng thành công Hệ thống VNACCS trong thời gian qua. Về câu hỏi của Quý Công ty, chúng tôi xin trả lời như sau.
  - Cơ quan Hải quan thực hiện áp dụng Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, được quy định tại Thông tưhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7304ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
  - Theo đó, việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra (phân luồng) cho các lô hàng XNK được thực hiện theo nhiều căn cứ: các chính sách, các yêu cầu quản lý của các Bộ/ Ngành; kết quả đánh giá các rủi ro liên
  quan đến chủng loại - tính chất hàng hóa, loại hình XNK, tình hình hoạt động, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, v.v...
  - Trong quá trình áp dụng các tiêu chí để phân luồng nêu trên, trong từng giai đoạn cụ thể, căn cứ sự thay đổi về chính sách quản lý, căn cứ kết quả đánh giá về tình hình, hiệu quả thực tế, cơ quan Hải
  quan sẽ có những điều chỉnh để đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.
  - Trong trường hợp của Quý Công ty nêu, đối với các lô hàng Thép nhập khẩu, cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa là đúng với quy định, chỉ đạo, với mục đích đảm bảo
  thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch sốhttp://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-44-2013-TTLT-BCT-BKHCN-quan-ly-chat-luong-thep-san-xuat-trong-nuoc-thep-nhap-khau-vb221327.aspxngày 31/12/2013 của Bộ Công thương và Bộ Khoa học Công nghệ (Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu) và một số văn bản chỉ đạo khác của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.
  - Về các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhằm xem xét, có biện pháp tháo gỡ phù hợp theo tinh thần đảm bảo các quy định chung đồng
  thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
  - Trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành chương trình thu thập thông tin doanh nghiệp nhằm đánh giá, phân loại chính xác hơn về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho
  các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động XNK. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác tốt của Quý Công ty trong chương trình này và trong các hoạt động khác liên quan thủ tục XNK.

  Trân trọng kính chào.

 •  

  Hỏi:

  "Chúng tôi xin hỏi tại sao công ty làm tờ khai hải quan mà lần nào cũng bị phân loại luồng vàng - Hỏi chúng tôi phải làm gì để hoàn chỉnh hồ sơ không phải bị luồng vàng?"


  Trả lời: Nguyễn Quốc Thắng - Phó Trưởng phòng - Phòng Quản lý rủi ro

  Trước hết, xin cám ơn Quý Công ty đã hợp tác tốt với cơ quan Hải quan trong việc triển khai áp dụng thành công Hệ thống VNACCS trong thời gian qua. Về câu hỏi của Quý Công ty, chúng tôi xin trả lời như sau.
  - Cơ quan Hải quan thực hiện áp dụng Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, được quy định tại Thông tưhttp://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-175-2013-TT-BTC-ap-dung-quan-ly-rui-ro-trong-hoat-dong-nghiep-vu-hai-quan-vb214803.aspxngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
  - Theo đó, việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra (phân luồng) cho các lô hàng XNK được thực hiện theo nhiều căn cứ: các chính sách, các yêu cầu quản lý của các Bộ/ Ngành; kết quả đánh giá các rủi ro liên
  quan đến chủng loại - tính chất hàng hóa, loại hình XNK, tình hình hoạt động, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, v.v...
  - Trong quá trình áp dụng các tiêu chí để phân luồng nêu trên, trong từng giai đoạn cụ thể, căn cứ sự thay đổi về chính sách quản lý, căn cứ kết quả đánh giá về tình hình, hiệu quả thực tế, cơ quan Hải
  quan sẽ có những điều chỉnh để đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.
  - Trong trường hợp của Quý Công ty nêu, đối với các lô hàng gạo xuất khẩu, cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ với mục đích đảm
  bảo thực hiện quy định tại Nghị định sốhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/2296768ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tư sốhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/1854308ngày 31/12/2010 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điểu của
  Nghị định sốhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/2296768ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
  - Về các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhằm xem xét, có biện pháp tháo gỡ phù hợp theo tinh thần đảm bảo các quy định chung đồng
  thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
  - Trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành chương trình thu thập thông tin doanh nghiệp nhằm đánh giá, phân loại chính xác hơn về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho
  các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động XNK. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác tốt của Quý Công ty trong chương trình này và trong các hoạt động khác liên quan thủ tục XNK.

  Trân trọng kính chào.

 •  

  Hỏi:

  "CTy chúng tôi hoat động XNK khoảng 15 năm chưa có vi phạm về thuế cũng như trong lãnh vực Hải quan nhưng khi sử dụng PMKHQ ECUS-K4 và ECUSS-VNACCS cho tất cả các đơn hàng Xuất đi Australia điều rơi vào luồng Đỏ từ năm 2013 cho đến nay"


  Trả lời: Nguyễn Quốc Thắng - Phó Trưởng phòng - Phòng Quản lý rủi ro

  Trước hết, xin cám ơn Quý Công ty đã hợp tác tốt với cơ quan Hải quan trong việc triển khai áp dụng thành công Hệ thống VNACCS trong thời gian qua. Về câu hỏi của Quý Công ty, chúng tôi xin trả lời như sau.
  - Cơ quan Hải quan thực hiện áp dụng Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, được quy định tại Thông tưhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7304ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
  - Theo đó, việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra (phân luồng) cho các lô hàng XNK được thực hiện theo nhiều căn cứ: các chính sách, các yêu cầu quản lý của các Bộ/ Ngành; kết quả đánh giá các rủi ro liên
  quan đến chủng loại - tính chất hàng hóa, loại hình XNK,nước xuất nhập khẩu, tình hình hoạt động, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, v.v...
  - Trong quá trình áp dụng các tiêu chí để phân luồng nêu trên, trong từng giai đoạn cụ thể, căn cứ sự thay đổi về chính sách quản lý, căn cứ kết quả đánh giá về tình hình, hiệu quả thực tế, cơ quan Hải quan sẽ có những điều chỉnh để đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.
  - Trong trường hợp của Quý Công ty nêu, đối với các lô hàng xuất khẩu đi Australia, căn cứ các rủi ro được xác định qua các vụ việc vi phạm đã được phát hiện, qua đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan hàng hóa, tuyến đường, loại hình..., cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa với mục đích đảm bảo thực hiện các biện pháp quản lý đối với các rủi ro tiềm ẩn nêu trên.
  - Về các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhằm xem xét, có biện pháp tháo gỡ phù hợp theo tinh thần đảm bảo các quy định chung đồng
  thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
  - Trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành chương trình thu thập thông tin doanh nghiệp nhằm đánh giá, phân loại chính xác hơn về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho
  các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động XNK. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác tốt của Quý Công ty trong chương trình này và trong các hoạt động khác liên quan thủ tục XNK.

  Trân trọng kính chào.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi là Doanh nghiệp cổ phần chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà Nước đã hoạt động từ 1976, tuyệt đối chấp hành chính sách của Nhà Nước. Sau khi sử dụng VNACCS thấy cũng có nhiều cải tiến, tuy nhiên hiện nay tờ khai công ty chúng tôi 100% luồng đỏ. Cho hỏi lý do: đây là do hệ thống VNACCS hay có sự can thiệp việc phân luồng này, trong khi định hướng chỉ kiểm tra từ 20% tiến tới 5-10%."


  Trả lời: Nguyễn Quốc Thắng - Phó Trưởng phòng - Phòng Quản lý rủi ro

  - Về các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nhằm xem xét, có biện pháp tháo gỡ phù hợp theo tinh thần đảm bảo các quy định chung đồng
  thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
  - Trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành chương trình thu thập thông tin doanh nghiệp nhằm đánh giá, phân loại chính xác hơn về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho
  các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động XNK. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác tốt của Quý Công ty trong chương trình này và trong các hoạt động khác liên quan thủ tục XNK.

  Trân trọng kính chào.

 •  

  Hỏi:

  "Tờ khai đăng ký phân luồng xanh, cán bộ hải quan đăng ký có được chuyển sang luồng đỏ không? Cảm ơn"


  Trả lời: Nguyễn Quốc Thắng - Phó Trưởng phòng - Phòng Quản lý rủi ro

  Trước hết, xin cám ơn Quý Công ty đã hợp tác tốt với cơ quan Hải quan trong việc triển khai áp dụng thành công Hệ thống VNACCS trong thời gian qua. Về câu hỏi của Quý Công ty, chúng tôi xin trả lời như sau.
  - Cơ quan Hải quan thực hiện áp dụng Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, được quy định tại Thông tưhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7304ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
  - Theo đó, việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra (phân luồng) cho các lô hàng XNK được thực hiện theo nhiều căn cứ: các chính sách, các yêu cầu quản lý của các Bộ/ Ngành; kết quả đánh giá các rủi ro liên
  quan đến chủng loại - tính chất hàng hóa, loại hình XNK, tình hình hoạt động, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, v.v...
  - Trong quá trình làm thủ tục hải quan, đối với các trường hợp có nghi vấn hoặc có dấu hiệu vi phạm, cơ quan Hải quan có thể thay đổi, điều chỉnh hình thức
  - mức độ kiểm tra (dừng thông quan, kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa). Việc điều chỉnh này do cán bộ công chức đề xuất và Lãnh đạo Chi cục phê duyệt trên hệ thống VNACCS.

  Trân trọng kính chào.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi : Cục Hải Quan Hiện nay, DN thuộc đối tượng được ân hạn thuế, thời hạn nộp thuế cho hang nhập khẩu là trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoán tất thủ thông quan Tuy nhiên, DN được biết ngày 03/12/2012 Quốc Hội đã thông qua Luật số 21/2012/QH13 sữa đổi điều 42-Thời hạn nộp thuế tại mục 3. Xin cho hỏi : + DN không thuộc đối tượng sản xuất hang xuất khẩu nên sẽ phải nộp thuế hàng nhập khẩu trước khi thông quan mà không còn ân hạn như trước nữa., có đúng không ? + Việc thay đổi này thực sự rất khó khăn vì DN phải nhập khẩu về cho hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm rất nhiều. Vậy có ưu tiên và thủ tục nào để DN có thể xin ân hận thuế hay không ? Rất mong Qui Cục hỗ trợ và hướng dẫn DN Trân trọng"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế sốhttp://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164955ngày 20/11/2012 và Điều 20 Thông tư sốhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4827937ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
  Theo đó, hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh phải nộp thuế ngay trước khi thông quan, giải phóng hàng hóa. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp (thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan) và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 21 Thông tư sốhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4827937thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, doanh nghiệp vẫn phải nộp tiền chậm nộp thuế tính từ ngày thông quan, giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế.

 •  

  Hỏi:

  "Xin chào Quý Cơ Quan, Xin cho hỏi thuế nhập khẩu cho máy giặt công nghiệp có công suất trên 10kg loại chuyên dùng cho bệnh viện có chức năng chống lây nhiễm. Đặc tính kỹ thuật máy : Máy giặt thiết kế có 2 cửa riêng biệt, cửa đưa đồ bẩn vào phía trước máy và cửa lấy đồ sạch ra phía sau máy. Hai cửa này tách biệt nhau bới tường che chắn giữa máy nhằm chống lây nhiễm cho đồ giặt. Tham khảo catalogue máy tại weblink : http://www.tgplaundry.com/download/Stahl/Divimat%20D.pdf Mong nhận được trả lời sớm của Quý Cơ Quan Cám ơn Phan Thanh Sơn"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Tuy nhiên, Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính Quý Công ty có thể tham khảo:
  - Nhóm 8450: Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy có chức năng sấy khô, phân nhóm 8450.20.00: Máy giặt, có sức chứa trên 10kg vải khô một lần giặt, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 25%.
  - Đề nghị Quý Công ty căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu. Đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thêm. Hoặc gửi hồ sơ, mẫu hàng hoá để thực hiện xác định trước mã số
  HS theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Quý Cơ Quan Hải Quan Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu một lô hàng máy dập khuôn (01 máy), mã HS theo biểu thuế XNK 2014 là 84621010 thuế NK 2%, thuế VAT 10%. Năm 2013, chúng tôi cũng đã nhập 01 máy dập khuôn mã HS 84621010 thuế suất NK 0%, VAT 10% Xin Quý Hải quan cho chúng tôi được biết tại sao mặt hàng máy dập khuôn lại bị tăng thuế (cột thuế suất ưu đãi từ 0% lên 2%), trong khi đó mặt hàng này không có trong danh mục của thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012 Trong trường hợp bị bắt buộc áp thuế theo biểu thuế XNk 2014, công ty chúng tôi xin được miễn thuế NK có được không và thủ tục xin miễn thuế như thế nào xin Quý Hải quan hướng dẫn Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào Công ty Cơ Khí Phú Vinh"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thể tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư sốhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7156ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng hóa, đối chiếu với Biểu thuế để xác định mức thuế suất thuế NK theo đúng quy định.
  Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc các đối tượng quy định tại Điều 100 Thông tư sốhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4827937ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì được giải quyết miễn thuế. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế, quyết toán hàng nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102, Điều 103 Thông tư sốhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4827937.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi: Cục Hải quan Tp.HCM Vui lòng cho tôi hỏi: 1/ Tiểu mục nộp thuế Nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu hiện nay là bao nhiêu? Theo mục lục ngân sách trước đây: Tiểu mục thuế nhập khẩu là 1901 và thuế GTGT hàng nhập khẩu là 1702. 2/ Sau khi tôi nộp thuế bằng chuyển khoản thì khoảng bao lâu tình trạng nợ thuế khi tra cứu trên trang web http://www.customs.gov.vn sẽ được xóa? Vì tôi nộp thuế từ ngày 04/06/2013 nhưng hiện nay vẫn để là đang nợ thuế. 3/ Nếu tôi ghi sai tiểu mục nộp thuế thì phải làm sao? Mong hồi âm!"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  1. Căn cứ quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài Chính “V/v Ban hành hệ thống mục mục ngân sách” thì:
   * Tiểu mục thuế nhập khẩu (trừ thuế NK qua biên giới đất liền): 1901
   * Tiểu mục thuế GTGT hàng nhập khẩu (trừ thuế GTGT hàng NK qua biên giới đất
     liền): 1702
  2. Theo qui định, ngay khi nhận được chứng từ nộp tiền thuế của doanh nghiệp từ kho bạc Hải quan sẽ hạch toán thanh khoản nợ tờ khai trên hệ thống kế toán. Dữ
  liệu nợ trên hệ thống kế toán kết nối trực tuyến với dữ liệu nợ trên trang webhttp://www.customs.gov.vn.
  Trường hợp DN nộp tiền bằng chuyển khoản từ ngày 04/6/2013 đến ngày 11/9/2014 tờ khai chưa được xoá nợ. Đề nghị DN liên hệ Chi cục Hải quan nơi phát sinh tờ khai để được giải quyết.
  3. Trường hợp nhầm lẫn tiểu mục khi kê khai khi nộp thuế thì đề nghị DN liên hệ Chi cục Hải quan nơi phát sinh nhầm lẫn để được hướng dẩn lập thủ tục điều
  chỉnh.

 •  

  Hỏi:

  "Tháng 10/2012 cty tôi có xuất khẩu hàng ra nước ngoài. Nhưng do sơ xuất kế toán đã nộp tiền thuế xuất khẩu cho tờ khai hải quan này 02 lần vào tháng 10 và tháng 11/2012. Vậy cho tôi hỏi : Cty tôi muốn cấn trừ số tiền thuế xuất khẩu thừa này vào tờ khai tháng 01/2012 được không, và thủ tục, hồ sơ gồm những gì? Rất mong nhận được sự phúc đáp của Quý cơ quan"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Trường hợp nộp thừa tiền thuế, Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn tiền thuế nộp thừa sau đó lập thủ tục cấn trừ tiền thuế được hoàn sang tờ khai đang nợ. Thủ tục liên quan sẽ do Chi cục Hải quan quản lý tờ khai thừa tiền thực hiện.
  Hồ sơ hoàn thuế vào thời điểm này được qui định tại mục 6 phần V Thông tư sốhttp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=5836ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu.

 •  

  Hỏi:

  "Vui lòng cho hỏi nước giải khát không có gas như nước nha đam, nước tăng lực nhân sâm có chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Đối tượng chịu thuế TTĐB được quy định cụ thể tại Điều 2 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số http://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/1764056.Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt nêu trên thì không phải chịu thuế TTĐB

 •  

  Hỏi:

  "Công ty em có xuất 01 lô hàng xuất khẩu về mặt hàng gỗ. với thuế xuất xuất khẩu là 20%. Vậy cho em hỏi bên em có được hoàn số thuế nói trên không? và thủ tục hoàn thuế gồm những gì và có theo biểu mẫu qui dinh của cục Hải Quan không?"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Do câu hỏi của Doanh nghiệp chưa rõ ràng, tuy nhiên vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm có thể tra lời như sau:
  Quy định về " các trường hợp hoàn thuế,thủ tục hoàn thuế" đối với hàng hoá XNK được quy định tại mục 6 Thông tưhttp://haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/ /ext/bocucvanban/docId/4827937ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá XK,NK. Đề nghị Doanh
  nghiệp tìm hiểu để thực hiện cho trường hợp của mình.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi thường xuyên nhập ván sàn về Việt Nam nhưng khi về chúng tôi hay bị tham vấn giá tại chi cục, thậm chí là kiểm tra sau thông quan .Nhưng sau đó hơn 1 tháng chúng tôi lại bị tham vấn giá tiếp . Xin cho hỏi có cách nào cho chúng tôi cứ 6 tháng or 1 năm tham vấn giá 1 lần được không"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Về quy định tham vấn giá lần đầu theo Điều 26 Thông tư 205/2010/TT-BTC hiện nay đã bị bãi bỏ, DN thực hiện theo Khoản 6 Điều 1 Thông tư http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/vanbanphapquy/-/ext/bocucvanban/docId/4961479 ngày 26/2/2014 sửa đổi Điều 24 Thông tư 205/2010/TT-BTC; hàng thuộc danh mục
  hàng hóa NK rủi ro về giá; DN xếp loại 6,7 mới tham vấn, loại 1-5 thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Hải quan ( do chi cục cửa khẩu thực hiện),

 •  

  Hỏi:

  "Tất cả các tờ khai DN toàn nộp thuế ngay, 99% luồng 1& 2, bằng cách nào để được thông quan luôn trên hệ thống? Chứ phải đợi cán bộ đăng ký kiểm tra thuế rồi mới thông quan vật rất là mất thời gian, mong quý cơ quan nghiên cứu vấn đề này... Trân trọng cảm ơn!"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Căn cứ theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng được ân hạn thuế hoặc có bảo lãnh của tổ chức tín dụng thì phải nộp thuế ngay trước khi thông quan, giải phóng hàng hóa.
  Theo đó, trước khi giải quyết thông quan cho hàng hóa nhập khẩu nêu trên, nếu trên hệ thống của cơ quan hải quan chưa có thông tin nộp thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ nộp tiền bản chính chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan hải quan sẽ giải quyết thông quan hàng hóa theo đúng quy định. Để giải quyết các vướng mắc khó khăn trong các trường hợp này đến hết ngày 30/9/2014 (ngày hiệu lực của Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 11063/TCHQ-TXNK ngày 11/9/2014 hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty Nhựa Tân Phú nhập khẩu mặt hàng hạt nhựa PP (Polymer Propylene) từ Korea. Mã HS: 39021090. Có C/O form AK, nhưng trong mục nước không áp dụng AKFTA bao gồm các nước: ID, MY,PH, KR. Như vậy mặt hàng chúng tôi có áp dụng được thuế suất thuế NK ưu đãi theo form AK (0%) hay áp dụng theo thuế suất ưu đãi thông thường (1%)?"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Căn cứ Điều 1 Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do Asian-Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2014(AKFTA), mặt hàng của công ty thuộc cột nước không được hưởng ưu đãi do vậy không được áp dụng mức thuế suất AKFTA.

 •  

  Hỏi:

  "cty chúng tôi đã có quyết định hoàn thuế hàng nhập khẩu ngày 20/08/2014 nhưng đến ngày 18/09/2014 công ty mới nhận được số tiền hoàn thuế tư kho bạc, mât gần 1 tháng , như vậy là quá lâu ...tôi muốn biêt rõ thời gian từ khi có quyết định Hoàn thuế cho đến khi cty nhận lại số tiền hoàn thuế là bao nhiêu ngày ????"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Việc xử lý số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu". Cụ
  thể như sau:
  "
  1. Trường hợp nguồn tiền hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa từ tài khoản tiền gửi (trước là tài khoản tạm thu), cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn, tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa phải đối chiếu trên mạng theo dõi nợ thuế và xử lý theo trình tự như sau:
  a) Trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt thì thực hiện hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế theo đúng quy định.
  Khi bù trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp lần sau của người nộp thuế, cơ quan hải quan đóng dấu trên tờ khai hải quan (bản gốc người khai hải quan lưu và bản gốc lưu tại đơn vị hải quan) được trừ thuế với nội dung "Số tiền thuế được trừ ... đồng, theo Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa số... ngày... tháng... năm ... của... và Quyết định khấu trừ số... ngày... tháng... năm... của..."; đồng thời đóng dấu ghi rõ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã trừ và số, ngày, tháng, năm của tờ khai hải quan được bù trừ lên bản chính quyết định hoàn thuế, các tờ khai hải quan được hoàn thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, chứng từ nộp thuế của tờ khai hải quan được hoàn thuế để theo dõi (Mẫu dấu thực hiện theo mẫu số 14/MDHT/2013
  Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).
  b) Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng cùng loại hình nhập khẩu, cơ quan hải quan thực hiện bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn với số tiền thuế nợ hoặc tiền chậm nộp hoặc tiền phạt người nộp thuế còn nợ.
  c) Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng không cùng loại hình nhập khẩu phải nộp ngân sách, cơ quan hải quan viết giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc giấy nộp tiền vào tài khoản để nộp thay người nộp thuế theo đúng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt người nộp thuế còn nợ.
  d) Trường hợp sau khi đã thực hiện bù trừ như nêu trên mà còn thừa, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn, nộp thừa làm thủ tục hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn lại cho người nộp thuế.
  Trường hợp người nộp thuế đề nghị không hoàn trả lại tiền thuế được hoàn hoặc tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thừa sau khi đã thực hiện thanh toán hết các khoản nợ theo thứ tự thanh toán tiền thuế mà có văn bản đề nghị cho bù trừ vào số tiền thuế phát sinh của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lần sau, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn, tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện bù trừ theo đề nghị của người nộp thuế như hướng dẫn tại điểm a khoản này.
  2. Trường hợp nguồn tiền hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa từ ngân sách:
  a) Trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt và không yêu cầu bù trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần tiếp theo, cơ quan hải quan gửi giấy đề nghị hoàn thuế kèm theo quyết định hoàn thuế cho Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả thuế. Trường hợp cơ quan hải quan đã bù trừ một phần tiền thuế có cùng sắc thuế hoặc giữa các sắc thuế với nhau tại cùng địa bàn thu
  ngân sách thì trong giấy đề nghị hoàn thuế gửi Kho bạc Nhà nước ghi rõ số tiền còn lại của quyết định hoàn thuế đề nghị được hoàn. Căn cứ quyết định hoàn thuế do cơ quan hải quan ban hành, Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế.
  Việc hạch toán hoàn trả thực hiện như sau:
  - Trường hợp khoản thu chưa quyết toán, Kho bạc Nhà nước thực hiện thoái thu theo đúng mục lục ngân sách Nhà nước.
  - Trường hợp khoản thu đã quyết toán, Kho bạc Nhà nước hạch toán chi ngân sách theo số tiền tương ứng và gửi 01 bản chứng từ hoàn trả thuế (chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử) cho cơ quan hải quan nơi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt để theo dõi, quản lý.
  b) Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế quá hạn tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác nếu có đề nghị bù trừ các khoản được hoàn trả với khoản phải nộp thì phải lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước (mẫu số 05/ĐNHT kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện kế toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và
  nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS), trong đó ghi rõ nội dung phần đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp, gửi cơ quan hải quan nơi hoàn trả để xem xét giải quyết. Sau khi cơ quan hải quan kiểm tra, xác định số thuế được bù trừ có cùng sắc thuế hoặc giữa các sắc thuế với nhau tại cùng địa bàn thu ngân sách thì gửi giấy đề nghị hoàn thuế kèm theo quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại nơi hoàn trả thuế để Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại hạch toán theo quy định;
  Khi bù trừ tiền thuế, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa phải đối chiếu trên mạng theo dõi nợ thuế và xử lý theo trình tự như sau:
  Nếu người nộp thuế không còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt thì thực hiện hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế theo đúng quy định;
  Khi bù trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp lần sau của người nộp thuế, cơ quan hải quan đóng dấu trên tờ khai hải quan được trừ thuế (bản gốc người khai hải quan lưu và bản gốc lưu tại đơn vị hải quan) với nội dung "Số tiền thuế được trừ ... đồng, theo Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa số... ngày... tháng... năm ... của... và Quyết định khấu trừ số... ngày... tháng... năm... của..."; đồng thời đóng dấu ghi rõ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã trừ và số, ngày, tháng, năm của tờ khai hải quan được bù trừ lên bản chính quyết định hoàn thuế, các tờ khai hải quan được hoàn thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, chứng từ nộp thuế của tờ khai hải quan được hoàn thuế để theo dõi (Mẫu dấu thực hiện theo mẫu số 14/MDHT/2013 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).
  Việc hạch toán hoàn trả thực hiện như sau:
  b.1) Trường hợp Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả thuế đồng thời là kho bạc Nhà nước nơi thu thuế thì việc hạch toán hoàn trả thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản này. Việc hạch toán thu ngân sách thực hiện theo lệnh thu của cơ quan hải quan, thanh toán số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thừa (nếu có) cho người nộp thuế.
  b.2) Trường hợp Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả thuế khác với Kho bạc Nhà nước nơi thu thuế thì Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả hạch toán hoàn trả thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này chuyển số tiền được hoàn trả cùng với lệnh thu ngân sách của cơ quan hải quan cho Kho bạc Nhà nước nơi thu thuế để hạch toán thu ngân sách Nhà nước theo đúng nội dung ghi trên lệnh thu, thanh toán số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thừa (nếu có) cho người nộp thuế.
  c) Kho bạc Nhà nước sau khi thực hiện hoàn trả thuế gửi một (01) bản chứng từ hoàn trả thuế cho cơ quan hải quan nơi ban hành quyết định hoàn thuế/hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa để theo dõi, quản lý.
  3. Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện người được hoàn thuế vẫn còn nghĩa vụ nộp các khoản thuế khác, nhưng không đề nghị bù trừ số còn phải nộp thì cơ quan hải quan tạm dừng việc hoàn trả và yêu cầu người nộp phải thực hiện nghĩa vụ nộp với ngân sách nhà nước hoặc phải có đề nghị bù trừ tiền thuế được hoàn cho số thuế còn phải nộp. Hết thời hạn quy định theo thông báo của cơ quan hải quan,
  nếu người nộp thuế chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (hoặc chưa lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và ghi rõ nội dung đề nghị bù trừ khoản phải nộp gửi cơ quan hải quan), thì cơ quan hải quan lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước (mẫu số C1-05/NS kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) gửi Kho bạc Nhà nước nơi trực
  tiếp hoàn trả để thực hiện bù trừ; đồng thời, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế biết...."
  Do không có hồ sơ cụ thể, đề nghị doanh nghiệp tham khảo quy định nêu trên. Trường hợp của doanh nghiệp đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi ban hành quyết định hoàn thuế để được giải quyết cụ thể.

 •  

  Hỏi:

  "Xin chào ban tư vấn ? Bên Cty em có 1 lô hàng trả về ( thủy sản, ). theo TT 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 cty đủ điều kiện để làm thư bảo lãnh qua ngân hàng cho thuế hàng nhập khẩu ( đã làm bảo lãnh nhiều rồi ), nhưng cty có hỏi bên HQ thì được biết là hệ thống VNACCS/VCIS đang bị lỗi tạm thời không nhập thư bảo lãnh được mà phải nộp tiền mặt rồi khi có quyết định không thu thuế thì làm thủ tục hoàn thuế NK như vậy có đúng không ? cho em hỏi thêm từ ngày 01/09/14 thì thuế GTGT hàng nhập khẩu không nộp nữa có đúng không / khi khai tờ khai vẫn khai thuế GTGT bình thường hay không khai thuế GTGT ?.xin được tư vấn.Chân thành cảm ơn"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  - Do doanh nghiệp không nêu cụ thể trường hợp phát sinh tại CHi cục HQ cửa khẩu nào nên Cục Hải quan TP.HCM không có điều kiện kiểm tra, trả lời cụ thể cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố thì thực hiện thủ công, Chi cục có thể thông quan dựa theo bảo lãnh của tổ chức tín dụng do doanh nghiệp xuất trình. Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về chấp nhận bảo lãnh theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì được giải quyết ân hạn thuế theo quy định.
  - Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực ngày 01/9/2014) thì cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty em có nhập 1 lô hàng vải có c/o form E. Mã HS trên c/o 5210390019 vậy bên Việt Nam là mã nào? có ưu đãi gì về thuế không? Em cảm ơn!"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Mã số HS trên CO chỉ có tính chất tham khảo.Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu.
  Đề nghị Quý Công ty căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
  Đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thêm. Hoặc gửi hồ sơ, mẫu hàng hoá để thực hiện xác định trước mã số HS theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi có nhập khẩu máy móc để sử dụng sản xuất. Sau 1 thời gian sử dụng thì 1 số bộ phận của máy bị hư cần phải thay thế. Vậy các phụ tùng chúng tôi NK để thay thế phải ap hs code như thế nào? có được áp hs code là bộ phận của máy hay không?"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu.
  Đề nghị Quý Công ty căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
  Đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thêm. Hoặc gửi hồ sơ, mẫu hàng hoá để thực hiện xác định trước mã số HS theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

 •  

  Hỏi:

  "Xin chào các vị Lãnh đạo Cục HẢi quan Tp. Hồ Chí Minh, tôi trình bày 2 vân đề mà DN tôi gặp phải khi thực hiện quy trình VNACCS/CSIS : 1 - Chúng tôi phải tốn rất nhiều giấy, mực để in list hàng, thông thường 1 bộ tờ khai chúng tôi phải in, sao 4 bản ( 1 bản cho Hải quan để kiểm hóa, 1 bản cho Ngân hàng để làm thủ tục thanh toán, 1 bản lưu, 1 bản làm thủ tục nhập kho ), mà mỗi 1 trang giấy chỉ thể hiện được thông tin 1 mặt hàng, và chỉ in được 1 mặt, vì vậy với chỉ 1 lô hàng có trên 50 mặt hàng thì đã tốn hết nửa ram giấy . Đề nghị Quý vị nghiên cứu cải tiến. 2- Vừa rồi DN tôi có một lô hàng phải tham vấn giá, quyết định tham vấn có từ 3 tháng trước, ngay sau khi giải tỏa hàng , nhưng 3 tháng sau mới có quyết định điều chỉnh thuế tăng . Nhận quyết định chiều hôm trước, sáng hôm sau mang tiền đi nộp thuế xong nhưng khi về khai lô hàng khác thì hệ thống bị treo không khai được, lý do hệ thống đưa ra là chúng tôi nợ thuế 90 ngày, chúng tôi không khai được hàng và phải chạy lòng vòng không biết phải gỡ từ chỗ nào, vì hỏi chỗ này thì chỉ chỗ nọ ( việc này trước đây chỉ đem tờ giấy nộp tiền ra hải quan trình là được giải tỏa ngay ), phải sau 2 ngày thì hệ thống mới cho khai lại . Đề nghị quí Cục nghiên cứu. Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào !"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  1- Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp chỉ cần in thông tin chính của tờ khai không cần in thông tin chi tiết dòng hàng.
  2- Quy định về ấn định thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư số128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, theo đó cơ quan hải quan sẽ gửi quyết định ấn định thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ khi ký quyết định ấn định thuế.
  Ngoài ra, tại Bước 6 Mục II, Phần II Quyết định 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011, ra quyết định thuế đối với trường hợp tham vấn: Chi cục trưởng ký quyết định ấn định thuế cùng ngày với ngày ra Thông báo trị giá hoặc ngày nhận được Thông báo trị giá do cấp Cục gửi hoặc chậm nhất ngày làm việc liền kề.
  Cục Hải quan TP.HCM hướng dẫn cho doanh nghiệp được biết để nghiên cứu và liên hệ với Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết theo quy định.

 •  

  Hỏi:

  "Công ty chúng tôi đã mở tờ khai va thông quan trên giấy tờ vào tháng 7 nhưng đến giờ vẫn chưa được thông quan trên hệ thống. Như vậy có ảnh hưởng gì đến việc hoàn thuế VAT hay không ?"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Trường hợp này do doanh nghiệp không nêu cụ thể vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để được kiểm tra xử lý theo quy định.

 •  

  Hỏi:

  "Gửi anh/ chị HQ HCM Công ty em có 1 lô hàng nhập về tại Trung Quốc. Trên C/O Form E có ghi mã HS 5210390019. Vậy ở Việt Nam nên áp mã HS nào, có ưu đãi về thuế không? Em xin cảm ơn!"


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu.
  Đề nghị Quý Công ty căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.Đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thêm. Hoặc gửi hồ sơ, mẫu hàng hoá để thực hiện xác định trước mã số
  HS theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BộTài chính.

 •  

  Hỏi:

  "Kính gửi Cục Hải Quan TP.HCM. Công ty chúng tôi nhập phụ kiện của máy đánh bóng NKD ( Dùng cho máy cầm tay, máy CNC ) cụ thế như Phụ kiện -địa đánh bóng, phụ kiện- Dụng cụ đánh bóng MINI- MAX . v.v.v. Công ty chúng tôi có thể áp mã HS 8466 bộ phận và phụ kiện của máy thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65 không, hay phải áp mã HS riêng cho từng sản phẩm. Xin cảm ơn."


  Trả lời: Lê Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Thuế XNK

  Đề nghị Quý Công ty căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
  Đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thêm. Hoặc gửi hồ sơ, mẫu hàng hoá để thực hiện xác định trước mã số HS theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.