Chương trình giao lưu trực tuyến

- Chủ đề: Chi cục Hải quan Đầu tư tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2016

- Thời gian: 26/04/2016 08:00 - 26/04/2016 11:30

- Thành phần tham dự: Đc Đinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo Chi cục Hải quan QLH Đầu tư

- Nội dung: Thực hiện Kế hoạch đối thoại Doanh nghiệp năm 2016 và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, Chi cục Hải quan QLH Đầu tư tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp lần thứ 1/2016 vào ngày 26/4/2016 do đ/c Đinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng chủ trì Hội nghị, với mục đích:
- Tuyên truyền đến các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn TPHCM nắm bắt kịp thời, đầy đủ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật Hải quan.
- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan; tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người khai hải quan, người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng qui định của pháp luật; tham gia đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, qui định, qui trình, thủ tục liên quan đến lĩnh vực hải quan phù hợp với thực tế và hoạt động của Doanh nghiệp.
- Tăng cường quan hệ hợp tác tích cực, thông hiểu giữa Doanh nghiệp - Hải quan trong quá trình chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tạo điều kiện tích cực để Doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, hiệu quả cao nhất và phát triển.

Nội dung buổi giao lưu