Chương trình giao lưu trực tuyến

- Chủ đề: Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2018 tổ chức tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

- Thời gian: 10/05/2018 08:00 - 10/05/2018 11:30

- Thành phần tham dự: * Về phía cơ quan Hải quan: - Đồng chí Phan Minh Lê – Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Giám sát quản lý, Phòng Thuế xuất nhập khẩu, Phòng Quản lý rủi ro, Phòng Công nghệ thông tin và Báo Hải quan. - Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo các Đội/ Tổ và CBCC thuộc Chi cục. * Về phía Doanh nghiệp: - Đại diện hơn 100 doanh nghiệp đang làm thủ tục tại Chi cục.

- Nội dung: Thực hiện kế hoạch số 151/KH-HQHCM ngày 16/01/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và kế hoạch 08/KH-ĐT ngày 13/4/2018, ngày 10/5/2018, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư đã tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2018 tại trụ sở của Chi cục.
- Ngay từ đầu tháng 4/2018, Lãnh đạo Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-ĐT ngày 13/4/2018, về việc tổ chức Hội nghị đối thoại. Thành lập Tổ triển khai Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần I để thực hiện các nội dung có liên quan trong quá trình tổ chức Hội nghị đối thoại. Phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo các nội dung công việc.
- Chi cục đã gửi giấy mời cho 200 doanh nghiệp đại diện cho hơn 2.600 Doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục và có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, kèm theo Phiếu khảo sát ý kiến về các khó khăn, vướng mắc phục vụ Hội nghị để nhằm nắm bắt và chuẩn bị tốt nhất cho các nội dung đối thoại với doanh nghiệp.

Văn bản - Tài liệu liên quan

- Tại Hội nghị, Chi cục đã tuyên truyền một số văn bản mới đến cộng đồng Doanh nghiệp, tập trung vào 02 văn bản trọng yếu đó là Nghị định 59/2018/NĐ – CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ – CP ngày 21/01/2015, và nội dung “Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính”.
- Đồng chí Phan Minh Lê - Phó Cục trưởng cũng trực tiếp tham gia ý kiến giải đáp cho doanh nghiệp cũng như chỉ đạo Chi cục, các phòng chức năng ghi nhận các vấn đề còn tồn tại để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng chí cũng chỉ đạo Chi cục tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tiếp xúc doanh nghiệp, nâng cao tinh thần phục vụ ngày càng tốt hơn. Và đại diện Lãnh đạo Cục trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định 199/QĐ-HQHCM ngày 08/02/2018 cho 02 Doanh nghiệp: Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam và Công ty Michelin Việt Nam, đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế xuất nhập khẩu góp phần cùng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2017.
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018 do Chi cục tổ chức đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Doanh nghiệp cũng đã ghi nhận những nỗ lực của cơ quan hải quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp, cũng như những sự nỗ lực cố gắng, phục vụ thân thiện và chuyên nghiệp của công chức hải quan. Các vướng mắc của doanh nghiệp đều được ghi nhận và giải quyết tận tình chu đáo.
 

Nội dung buổi giao lưu

 • 30/05/2018 11:21:12

   

  Hỏi:

  Doanh nghiệp khai báo hàng hóa nhập khẩu với mức thuế suất là 20%. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã khai báo với mức thuế suất là 27%. Vậy, Doanh nghiệp có được khai bổ sung hoàn thuế không?

  TBS < Email: TBS@gmail.com, Cty: Công ty TBS >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Nguyên tắc áp mã số hàng hóa thì mỗi mặt hàng chỉ có 1 mã số hàng hóa, nếu trường hợp công ty có đủ cơ sở chứng minh hàng hóa nhập khẩu của công ty có thuế suất là 20% thì công ty được thực hiện khai bổ sung theo quy định.

 • 30/05/2018 11:20:41

   

  Hỏi:

  Công ty bị từ chối C/O do khai sai thể thức trên C/O. Hiện C/O đã được gửi đi xác minh. Cho biết về thời hạn xác minh C/O?

  Goodyear < Email: Goodyear@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Goodyear Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ vào Hiệp định thương mại và các văn bản hướng dẫn về xuất xứ hàng hóa, Khoản 3 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC: “ Việc xác minh phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 150 ngày kể từ thời điểm người khai hải quan nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc từ thời điểm cơ quan thực hiện việc xác minh đối với các nghi vấn phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác về thời hạn xác minh”.

 • 30/05/2018 11:20:14

   

  Hỏi:

  Doanh nghiệp làm thủ tục tạm nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ về để chuyên gia phục vụ sửa chữa, nay doanh nghiệp có nhu cầu tái xuất hàng hóa đó đi, doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu, hỏi doanh nghiệp có được hoàn thuế khi tái xuất không?

  Fujifilm < Email: Fujifilm@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ Điều 35 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, doanh nghiệp được phép hoàn thuế theo quy định.

 • 30/05/2018 11:19:45

   

  Hỏi:

  Thủ tục tạm nhập tái xuất đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế trong trường hợp Bộ y tế không cấp giấy phép nhập khẩu cho hàng tạm nhập tái xuất?

  Fujifilm < Email: Fujifilm@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế thì khi nhập khẩu doanh nghiệp phải có giấy phép nếu hàng hóa thuộc Phụ lục số 1 danh mục trang thiết bị y tế phải cấp giấy phép nhập khẩu.
  Căn cứ Khoản 5 Điều 25; Khoản 6 Điều 50 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Doanh nghiệp thực hiện chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa tạm nhập trong trường hợp xuất trình đầy đủ  hồ sơ trong đó có giấy phép nhập khẩu, điều kiện nhập khẩu theo quy định. Do Bộ y tế không cấp giấy phép nhập khẩu trong trường hợp của công ty nên cơ quan Hải quan không có cơ sở để cho công ty chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định.

 • 30/05/2018 11:19:14

   

  Hỏi:

  Đề nghị hướng dẫn thủ tục thanh lý máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định nhập khẩu được miễn thuế bằng hình thức bán phế liệu hoặc tiêu hủy theo quy định?

  CoCaCoLa < Email: CoCaCoLa@gmail.com, Cty: Công ty TNHH CoCaCoLa Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Trường hợp Doanh nghiệp thực hiện thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với lô hàng nhập khẩu miễn thuế, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong trường hợp doanh nghiệp khai giá thanh lý quá thấp  thì cơ quan hải quan mời doanh nghiệp đến làm việc.
  Về thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính. Trường hợp tiêu hủy, đề nghị Doanh nghiệp căn cứ quy định tại Điểm c.4 Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính để thực hiện.

 • 30/05/2018 11:18:53

   

  Hỏi:

  Việc khai báo C/O điện tử được thực hiện như thế nào? Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với C/O điện tử, doanh nghiệp gặp vướng mắc lỗi hệ thống tại cổng 1 cửa không tìm thấy C/O điện tử. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào?

  CoCaCoLa < Email: CoCaCoLa@gmail.com, Cty: Công ty TNHH CoCaCoLa Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Doanh nghiệp thực hiện khai báo C/O điện tử theo hướng dẫn tại công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018. Sau cuộc họp với tổ chức cấp C/O về vướng mắc lỗi của C/O điện tử thì chỉ có Malaysia là đồng ý vừa cấp C/O giấy vừa cấp C/O điện tử trong trường hợp hệ thống lỗi, các nước khác thì không. Do đó, Doanh nghiệp liên hệ Hải quan địa phương để giải quyết trong trường hợp gặp lỗi.

 • 30/05/2018 11:18:32

   

  Hỏi:

  Theo công văn số 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018, doanh nghiệp phải khai các khoản phí CIC, D/O, vệ sinh container, Doanh nghiệp nhận thấy các khoản phí này không phải là các khoản phải cộng vào trị giá tính thuế, đề nghị Chi cục có báo cáo để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp gặp lỗi hệ thống khi khai báo các khoản phí tăng thêm trong trường hợp khai báo mã 7 (thể hiện mối quan hệ đặc biệt), Chi cục cho ý kiến về việc này? Doanh nghiệp có phải khai báo các khoản phí trên đối với các tờ khai đã thông quan theo từng tờ khai không?

  CoCaCoLa < Email: CoCaCoLa@gmail.com, Cty: Công ty TNHH CoCaCoLa Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã có công văn báo cáo về vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp về phí CIC, D/O, vệ sinh container và đang chờ hướng dẫn từ Tổng cục Hải quan. Riêng về việc khai bổ sung các phí tăng thêm này đối với các tờ khai đã thông quan theo từng tờ khai, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh sẽ báo cáo xin ý kiến Tổng cục Hải quan,  doanh nghiệp thực hiện khai báo các khoản phí này nếu thuộc các khoản điều chỉnh phải cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.
  Về việc gặp lỗi hệ thống trong quá trình khai báo: doanh nghiệp nghiên cứu công văn số 1395/TCHQ-TXNK ngày 16/3/2018, 2135/TXNK-TCHQ ngày 03/5/2018, 1586/TXNK-TCHQ ngày 04/04/2018 để thực hiện khai báo theo quy định. Trong trường hợp đã thực hiện theo hướng dẫn nhưng vẫn chưa khai báo được, đề nghị doanh nghiệp có công văn thông báo để Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư biết và báo cáo Cục thông qua Phòng Thuế Xuất nhập khẩu để giải quyết theo quy định.

 • 30/05/2018 11:17:46

   

  Hỏi:

  Việc khai sai mã HS tại ô số 7 của giấy chứng nhận xuất xứ có phải là cơ sở để từ chối C/O không? Căn cứ pháp lý để từ chối C/O trong trường hợp này?

  CoCaCoLa < Email: CoCaCoLa@gmail.com, Cty: Công ty TNHH CoCaCoLa Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Theo Quy tắc xuất xứ của các Hiệp định thương mại tự do do Việt Nam tham gia ký kết có 03 yếu tố:

  • Yếu tố về tiêu chí xuất xứ
  • Yếu tố vận chuyển trực tiếp
  • Yếu tố về thủ tục kiểm tra, cấp và kiểm tra C/O.
  Nếu vi phạm một trong ba yếu tố này thì Hải quan nước nhập khẩu từ chối không cho hưởng ưu đãi thuế quan đối với lô hàng nhập khẩu. Theo hướng dẫn khai báo C/O: Tại ô số 7 có quy định phải thể hiện mô tả hàng hóa phù hợp với mã số HS của nước nhập khẩu.
  Do đó việc khai mô tả hàng hóa không phù hợp với mã HS nước nhập khẩu tại ô số 7 hoặc không khai mã HS là không đúng với quy định về khai báo C/O theo quy tắc xuất xứ của Hiệp định. Theo Quy tắc xuất xứ của  các Hiệp định FTA và Quy trình 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Chi cục đã có công văn gửi Công ty về việc từ chối C/O, đồng thời đã ghi vào ô số 4 và trả lại cho doanh nghiệp gửi về cho nước xuất khẩu để thực hiện các quy trình tiếp theo theo quy định tại Hiệp định.

 • 30/05/2018 11:17:13

   

  Hỏi:

  Trường hợp kết quả giám định khác so với kết quả phân tích phân loại thì doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào?

  Toshiba < Email: Toshiba@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Toshiba Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 thì “Thông báo kết quả phân tích phân loại là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách quản lý hàng hóa; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan và công khai trên trang điện tử của Tổng cục Hải quan” và “Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân loại hàng hóa của Tổng cục Hải quan thì thực hiện khiếu nại theo Luật Khiếu nại hoặc trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
  Căn cứ Luật Quản lý thuế  thì “trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

 • 30/05/2018 11:16:34

   

  Hỏi:

  Trong trường hợp đã có kết quả kiểm tra giá tính thuế hoặc biên bản kết luận của cơ quan hải quan thì doanh nghiệp có bị kiểm tra sau thông quan không?

  Toshiba < Email: Toshiba@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Toshiba Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/6/2018: Trường hợp xác định giá tính thuế chỉ còn tham vấn giá trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai không còn việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan. Do đó, trong thời hạn 60 ngày, cơ quan hải quan được phép mời doanh nghiệp làm việc về giá tính thuế, mã số hàng hóa, thuế suất...trong hạn 60 ngày. Từ ngày 01/7/2018 tham vấn giá 1 lần và sử dụng cho các lô hàng tương tự tiếp theo.

 • 30/05/2018 11:15:58

   

  Hỏi:

  Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/6/2018 có đề cập đến địa điểm làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp không? Khi Nghị định có hiệu lực thì Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập có còn hiệu lực không? Doanh nghiệp nếu có phát sinh hàng hóa thuộc danh mục phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập có trở về làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Quản lý Hàng đầu tư không?

  Toshiba < Email: Toshiba@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Toshiba Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/6/2018 không có đề cập đến địa điểm làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp vẫn thực hiện làm thủ tục hải quan theo quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

 • 30/05/2018 11:15:30

   

  Hỏi:

  Doanh nghiệp làm loại hình sản xuất xuất khẩu có được thuê gia công lại hay không?

  Sumitex < Email: Sumitex@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Sumitex Việt Nam >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.
  Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (E31), không có cơ sở sản xuất, không trực tiếp sản xuất mà thuê doanh nghiệp khác gia công sản xuất hàng hóa, sau đó nhận lại sản phẩm thành phẩm để thực hiện xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu (E62) thì không đáp ứng điều kiện miễn thuế theo quy định nên không được miễn thuế nhập khẩu.
  Trường hợp chuyển giao nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nội bộ của Doanh nghiệp (không phải chuyển giao nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho doanh nghiệp khác thực hiện sản xuất) thì được miễn thuế.

 • 30/05/2018 11:14:44

   

  Hỏi:

  Khi xuất khẩu theo loại hình tại chỗ Doanh nghiệp có phải làm công văn không vì chờ phê duyệt sẽ chậm trễ đơn hàng cho khách hàng?

  Nam Ho < Email: NamHo@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Nam Ho >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính việc xuất khẩu theo loại hình tại chỗ như Doanh nghiệp trình bày không phải làm công văn thông báo cho cơ quan Hải quan. Trường hợp công ty làm thủ tục chuyển tiếp theo hợp đồng gia công phải thông báo phương án giải quyết nguyên liệu vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

 • 30/05/2018 11:14:23

   

  Hỏi:

  Khi đăng ký hợp đồng gia công mới có phải thông báo làm công văn tới Hải quan không vì trong Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định không phải thông báo hợp đồng gia công?

  Nam Ho < Email: NamHo@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Nam Ho >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, một trong những cơ sở  để xác định miễn thuế là “ Người nộp thuế hoặc tổ chức cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế….thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan và thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan hải quan.”
  Lưu ý: Đề nghị Công ty theo dõi, thực hiện thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38 .

 • 30/05/2018 11:13:38

   

  Hỏi:

  Công ty có hợp đồng 4 bên tại chỗ với công ty trong nước. Do hợp đồng ký 4 bên nên giá tờ khai xuất tại chỗ sẽ thấp hơn giá công ty chúng tôi mua khai báo trên tờ khai nhập tại chỗ như vậy có hợp lệ không?

  Wendelbo < Email: Wendelbo@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Wendelbo Đông Nam Á >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ được hiện theo điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Việc khai báo trên tờ khai phù hợp với các chứng từ và giao dịch thực tế.

 • 30/05/2018 11:13:17

   

  Hỏi:

  Khách hàng gửi vải để Công ty chúng tôi sản xuất nhập loại hình E31 sau đó trừ đi phần trị giá nguyên liệu vải này khi xuất sản phẩm và vậy tờ khai sẽ khai báo phương thức không thanh toán có được không?

  Wendelbo < Email: Wendelbo@gmail.com, Cty: Công ty TNHH Wendelbo Đông Nam Á >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Việc khai báo phương thức thanh toán căn cứ trên thỏa thuận giữa các bên. Trường hợp của Công ty nếu là hình thức cấn trừ (bù trừ) trị giá nguyên liệu nhập khẩu với trị giá sản phẩm xuất khẩu thì khai báo phương thức thanh toán là Cấn trừ.

 • 30/05/2018 11:12:43

   

  Hỏi:

  Công ty đã kiểm xưởng rồi thì có bị kiểm xưởng lại hay không? Khi Doanh nghiệp thuê một doanh nghiệp khác gia công lại thì phải kiểm tra doanh nghiệp nhận gia công lại?

  Quang Thái < Email: QuangThái@gmail.com, Cty: Công ty Quang Thái >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, một trong các  trường hợp phải kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất là “ Khi phát hiện có dấu hiệu xác định tổ chức cá nhân không có cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu nguyên liệu vật tư tăng giảm bất thường so với năng lực sản xuất”.
  Tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 (hiệu lực từ 05/6/2018) sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất:
  “…b) Khi phát hiện có dấu hiệu xác định tổ chức cá nhân thay đổi thông tin về địa chỉ, ngành hàng, quy mô,năng lực sản xuất nhưng không thông báo cho cơ quan hải quan.
        c)Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng thuê tổ chức, cá nhân thực hiện gia công lại toàn bộ hợp đồng gia công;
        d) Khi phát hiện dấu hiệu xác định tổ chức cá nhân lưu giữ nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu và sản phẩm  xuất khẩu ngoài các địa điểm đã thông báo với cơ quan Hải quan;
       e) Các trường hợp khác kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro”.
  Điều 62 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính:Tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất của chính tổ chức, cá nhân và của tổ chức, cá nhân nhận gia công lại; thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công để cơ quan hải quan kiểm tra khi cần thiết. Thời hạn nộp văn bản thông báo là trước thời điểm đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.
  Việc kiểm tra cơ sở sản xuất của bên nhận gia công lại cũng được quy định trong nội dung của Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC. Chi cục sẽ thông tin ngay cho cộng đồng DN sau khi thông tư mới được ký ban hành chính thức.
  Đề nghị công ty nghiên cứu, thực hiện.

 • 30/05/2018 11:12:03

   

  Hỏi:

  Nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy tại Việt Nam không được miễn thuế nhập khẩu là không công bằng với nguyên liệu tiêu hủy của hàng gia công (được miễn thuế nhập khẩu)?

  Pouyen < Email: Pouyen@gmail.com, Cty: Công ty Pouyen >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 của TCHQ: Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.
           Trường hợp DN đề nghị được miễn thuế đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy, Chi cục tiếp tục ghi nhận phản ánh của DN và báo cáo cấp trên xem xét.

 • 30/05/2018 11:08:35

   

  Hỏi:

  Sau khi kiểm tra sau thông quan, kết quả có thừa thiếu nguyên liệu, DN đã đóng thuế, phạt thì xử lý và báo cáo cho kỳ báo cáo tiếp theo như thế nào?

  Pouyen < Email: Pouyen@gmail.com, Cty: Công ty Pouyen >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Về vướng mắc của công ty tại thời điểm hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, nội dung trên được quy định trong Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38. Chi cục sẽ thông tin ngay cho cộng đồng DN sau khi thông tư mới được ký ban hành chính thức.

 • 30/05/2018 11:08:13

   

  Hỏi:

  Công ty có 20.000 tờ khai nhập khẩu tại chỗ bị treo không kết nối đối ứng với tờ khai xuất khẩu tại chỗ, do tờ khai xuất khẩu khai chưa đúng tại ô quản lý nội bộ. Công ty gặp khó khăn do số lượng tờ khai quá lớn và tờ khai gốc lưu trữ đã bị cháy?

  Pouyen < Email: Pouyen@gmail.com, Cty: Công ty Pouyen >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Trách nhiệm của DN phải khai báo đúng số quản lý nội bộ theo Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC. Đối với trường hợp của Quý Công ty, hiện nay Chi cục đã tập hợp và báo cáo với Phòng ban chức năng thuộc Cục Hải quan TP.HCM để có ý kiến chỉ đạo xử lý. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo, Chi cục đề nghị Quý Công ty quan tâm, hỗ trợ và phối hợp với cơ quan hải quan để xử lý các tờ khai nêu trên.

 • 30/05/2018 11:07:43

   

  Hỏi:

  Công ty Pouyen xảy ra hỏa hoạn làm hồ sơ Hải quan trong kho lưu trữ bị cháy và đề nghị không xử phạt khi xin sao y hồ sơ gốc?

  Pouyen < Email: Pouyen@gmail.com, Cty: Công ty Pouyen >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính  số 15/2012/QH13  quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính: “…4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.” Sự kiện bất khả kháng theo Điều 2 khoản 14 Luật xử lý vi phạm hành chính “ là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”. Như vậy, trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính phát sinh do sự kiện bất khả kháng thì được xem xét không bị xử phạt.

 • 30/05/2018 11:06:51

   

  Hỏi:

  Cơ quan Hải quan có gì lưu ý và tư vấn cho Doanh nghiệp SXXK để doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý nguyên liệu đầu vào được tối ưu và chuẩn mực hơn, đáp ứng yêu cầu kiểm tra từ phía nhà quản lý?

  ROCHDALE SPEARS < Email: ROCHDALESPEARS@gmail.com, Cty: Công ty ROCHDALE SPEARS >
  Trả lời: Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư

  Căn cứ công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng Cục Hải quan, theo đó số liệu trên báo cáo quyết toán doanh nghiệp thực hiện loại hình SXXK kết xuất từ tài khoản 152, 155.
  Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình E31, lưu ý doanh nghiệp cần tích hợp số liệu từ 3 bộ phận: Bộ phận quản lý kho, bộ phận XNK và bộ phận kế toán để số liệu trên báo cáo quyết toán thống nhất, phù hợp với sổ sách, chứng từ kế toán của doanh nghiệp, tránh trường hợp số liệu chênh lệch, không chính xác giữa 3 bộ phận này, doanh nghiệp mất thời gian giải trình khi có yêu cầu.